Linkuri accesibilitate

Istoricul Dorin Dobrincu - CV (aprilie 2020)


Istoricul Dorin Dobrincu, Iași, unul din autorii blogul „Comunismul în oglindă”, 29 aprilie 2020

 • Data şi locul naşterii: 28 februarie 1972, Darabani, judeţul Botoşani
 • Adresa personală: comuna Valea Lupului, jud. Iaşi, România.
 • Adresa locului de muncă: Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Str. Codrescu, nr. 6, Pavilion C, 700479, Iași, România OP 6, CP 1313; Tel. ++40/0332106172; email: institut_xenopol@yahoo.com; secretar_xenopol@yahoo.com

Studii

 • 1990–1995: Facultatea de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; licenţiat, 1995.
 • 1995–1996: Cursuri aprofundate la Facultatea de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; master în istorie, 1996.
 • 2006: Doctor în istorie, Magna cum laude, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu teza Rezistenţa armată anticomunistă din România (1944–începutul anilor 60).

Experienţa profesională

 • 1995-prezent: cercetător, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi.
 • 2005-2013: profesor/lector asociat, Facultatea de Istorie, Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; am susţinut cursurile Holocaustul în România. Evreii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi Evreii în România comunistă.
 • 2006-2014: director (şi cofondator) al Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, sub egida Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (în cadrul Facultăţii de Istorie) şi a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.
 • 2008-2014: co-iniţiator la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi al masteratului Istoria comunismului românesc, cu implicarea unui număr important de profesori şi cercetători din Iaşi, Bucureşti, Chişinău, Washington, Londra şi Oxford; am susținut cursurile Societate şi economie în România comunistă şi Contestare şi represiune în România, 1945-1989.
 • aprilie 2007-decembrie 2009: coordonator al Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

Experienţa administrativă

 • 12 iulie 2007-15 iunie 2012: director general al Arhivelor Naţionale ale României, Bucureşti.

Domenii de interes

 • Istoria politică şi socială a României contemporane, în special perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Holocaustul din România, perioada comunistă (ocupaţia sovietică şi începuturile regimului comunist, rezistenţa armată anticomunistă, colectivizarea agriculturii, represiunea comunistă/Gulagul românesc, exilul românesc postbelic), memoria fascismului şi comunismului.
 • Istoria creştinismului din România, îndeosebi relaţiile stat-biserică, naţionalismul religios, represiunea comunistă asupra Bisericii şi istoria comunităţilor protestante româneşti.
 • Istoria regională, cu specială privire asupra Moldovei în context central-est european.
 • Editarea surselor istoriei contemporane.

Participări la conferinţe, simpozioane, workshopuri

 • 99 de comunicări și conferințe susținute în România (Iași, București, Cluj-Napoca, Sighetu-Marmației, Suceava, Braşov, Sibiu, Mamaia-Constanța, Oradea, Băile Tușnad, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Moeciu de Sus, Râmnicu Sărat, Arad, Galați) și în străinătate (Paris, Washington, D.C., Philadelphia, Viena, Budapesta, Varșovia, Chișinău, Bad Kissingen)
 • Participant pe bază de invitații (cu intervenții) la 56 de dezbateri, mese rotunde, lansări de carte etc.
 • Organizator principal și co-organizator a 14 simpozioane, conferințe, convenții și workshopuri interne și internaționale.
  • Organizator principal și co-organizator a 46 de dezbateri, mese rotunde, lansări de carte etc.

Proiecte, granturi de cercetare şi burse (selectiv)

 • 10 aprilie –10 iunie 1999: bursier, Europa Institute, Budapesta, Ungaria.
 • aprilie 1999–iulie 2000: bursă de cercetare, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, România.
 • 2000-2005: grantul internaţional Transforming Property, Persons, and State: Collectivization in Romania, 1949-1962, coordonat de profesorul Gail Kligman, University of California, Los Angeles, şi de profesorul Katherine Verdery, University of Michigan, United States of America, la care au participat 20 de cercetători din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi România. Grantul a fost susţinut de National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER), contract nr. 816-12g, National Endowment for the Humanities (NEH), National Science Foundation (NSF), contract nr. BCS 0003891, din Statele Unite ale Americii, fonduri administrate prin University of Michigan; a contribuit cu fonduri şi British Academy.
 • 12 februarie–1 martie 2005: stagiu de cercetare, Russell Sage Foundation, New York, Statele Unite ale Americii, invitat de profesorul Gail Kligman şi de profesorul Katherine Verdery, în cadrul grantului internaţional Transforming Property, Persons, and State: Collectivization in Romania, 1949-1962.
 • 2005-până în 2007: grant CNCSIS Personalul universitar din România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz: Universitatea din Iaşi, 1860-1950, coordonat de conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, şi în care au fost implicaţi 9 cercetători din centrul academic Iaşi.
 • 2006: Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, coordonată de profesorul Vladimir Tismăneanu, University of Maryland, College Park, USA; împreună cu 18 membri și 27 de experți; membru al Comisiei de experţi; coautor al Raportului Final, 665 p. (autor al capitolelor „Rolul consilierilor sovietici în comunizarea României”, „Rezistenţa armată anticomunistă”, „Disidenţa religioasă”; coautor al capitolelor „Colectivizarea agriculturii, 1949-1962: decizie politică, etape, rezistenţă şi represiune” (împreună cu Constantin Iordachi şi Gail Kligman); „Regimul comunist şi cultele religioase” (împreună cu Cristian Vasile, Anca Şincan), secţiunea „Bisericile neoprotestante şi eşecul controlului comunist”.
 • 2007-2009: Comisia Prezidenţială Consultativă pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România; coordonator al Comisiei, formată din 11 membri.
 • 1 octombrie 2011–31 iulie 2012: bursă de cercetare, New Europe College, București, România, cu tema Science as a Political Tool. Atheism, Popularization and Propaganda in „People’s” Romania (1948-1965) [Știinţa ca instrument politic. Ateism, vulgarizare şi propagandă în România „populară” (1948-1965)].
 • 5 august-5 septembrie 2012: Budapesta, Ungaria, invitat al Pasts, Inc., Center for Historical Studies, Central European University.
 • 2012-2013: Proiectul Locuri ale memoriei la Iași, 1944-1989, realizat de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (CSCP) – Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și cu susținerea financiară a Fundației Konrad Adenauer.
 • 1 octombrie 2013-31 mai 2014: Yetta and Jacob Gelman Fellow, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, Statele Unite ale Americii, cu tema „The Scapegoat”: Attribution of Guilt to the Jews in Romania after the Cession of Bessarabia, Northern Bukovina and Herţa County after June 1940.
 • decembrie 2014-octombrie 2015: implicat în proiectul Istoria minorităților – o abordare cultural artistică a diversității [orașului Iași], iniţiat de Primăria Municipiului Iaşi în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Asociaţia “Pro Roma”, finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României. Proiectul a fost finanţat prin programul PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural”, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014; pentru realizarea unui volum privind istoria minorităților din orașul Iași au fost implicaţi 7 cercetători (coordonator Laurențiu Rădvan).
 • 1 octombrie 2015-30 noiembrie 2017: director al proiectului UEFISCDI, cod PN-II-RU-TE-2014-4-2275, cu tema Construcția regimului comunist: violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962; derulat prin Academia Română – Filiala Iași.
 • 1 octombrie 2015-30 septembrie 2017: director al proiectului UEFISCDI, cod PN-II-RU-TE-2014-4-2275, cu tema Construcția regimului comunist: violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962; derulat prin Academia Română – Filiala Iași; membri ai echipei de proiect: dr. Constantin Iordachi, drd. Dumitru Lăcătușu, drd. Alexandru D. Aioanei, drd. Dumitru Lisnic.
 • 1 octombrie 2017-30 aprilie 2020: 1918-2018: o istorie necunoscută a Centenarului, un proiect al postului de radio Europa Liberă, susținut de istoricii Dorin Dobrincu (pentru România) și Octavian Țîcu (pentru Basarabia/Republica Moldova).
 • 1 aprilie 2018-31 aprile 2021: membru cercetător în proiectul UEFISCDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116, cu tema Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Proiecte complexe realizate în consorțiu CDI (PCCDI), nr. Contract 48 PCCDI/2018, director de proiect Acad. Victor Spinei; derulat prin Academia Română – Filiala Iași.
 • 15 iunie-15 noiembrie 2019: membru în proiectul Eternity 143 [Cimitirul Eternitatea din Iași, 143 de ani de istorie și memorie], realizat de Societatea de Studii Istorice din România, în colaborare cu Asociația Culturală „AltIași”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN); manager de proiect – conf. univ. dr. Florea Ioncioaia; scenarist și regizor film despre cimitirul Eternitatea – Alina Țiței.

Istorie publică

 • Participant la numeroase dezbateri TV și radio pe subiecte istorice, 1998-2020.
 • Implicat în realizarea expoziției permanente (sălile Rezistenţa armată anticomunistă din România și Persecuţia Bisericii din România) și a unei expoziții temporare la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, Sighetu Marmației; inițierea și coordonarea a 7 expoziții temporare la Arhivele Naționale ale României, București (câteva itinerate în orașe din România și Republica Moldova); a unei expoziții internaționale itinerante – Remember for the Future (în țări din sud-estul Europei: România, Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia), 2000-2012.
 • Coordonator al Fototecii online a comunismului românesc, cu acces direct și gratuit; Arhivele Naționale ale României și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, 2008.
 • Consultant științific la realizarea unor filme documente: The Edge of Silence (2005-2006), Richard Wurmbrand (2006), Iaşi, capitală de război (noiembrie 1916-noiembrie 1918) (2006-2007), Descriptio Moldaviae (2007), Ultimatumul: 28 iunie 1940, din seria Memorialul durerii – O istorie care nu se învaţă la şcoală (2011).

Membru în societăți academice și colegii editoriale

 • Societatea de Studii Istorice din România (SSIR). Co-fondator şi membru: 2003-prezent; preşedinte 2003-2005, 2009-2011 (http://www.ssir.org.ro/)
 • Societatea de Științe Istorice „A.D. Xenopol”. Co-fondator şi membru: 2019-prezent
 • Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” [Iaşi]. Colegiul de redacţie, 2002-prezent
 • Revista Arhivelor [Bucureşti]. Colegiul de redacţie, 2007-2012; International Advisory Board, 2012-prezent
 • Archiva Moldaviae [Iaşi]. Editor-in-chief, 2009-2018; editor, 2019-prezent
 • Anuarul Arhivelor Mureșene (serie nouă) [Târgu Mureș]. Consiliul științific, 2012-prezent
 • Plural. Journal of the History and Geography Department, “Ion Creangă” Pedagogical State University [Chișinău], Editorial Board, 2013-prezent

Lista publicaţiilor

Volume

 1. Proba Infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1959-1962, Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004, XXXVI + 155 pp. (editor). ISBN 973-86983-2-4. [referințe: Gabriel Catalan, în revista Dorul. Revistă lunară de cultură și politică editată în Danemarca”, Sønderborg, 2005; reluare sub titlul „Recenzie la volumul de documente editat de Dorin Dobrincu despre personalul religios persecutat în România comunistă”, 2 martie 2012, pe http://gabrielcatalan.wordpress.com/2012/03/02/recenzie-la-volumul-de-documente-editat-de-dorin-dobrincu-despre-personalul-religios-persecutat-in-romania-comunista/; Adrian Nicolae Petcu, „Un volum-document despre represiunea comunistă asupra personalului de cult”, Ziarul Lumina, 8 aprilie 2013, text accesibil pe http://www.basilica.ro/stiri/un-volum-document-despre-represiunea-comunista-asupra-personalului-de-cult_5623.html.]
 2. Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iaşi, Editura Polirom, 2005, 502 pp. (editor împreună cu Constantin Iordachi). ISBN 973-681-800-4. [referințe: Adrian Neculau, „Dominanți și dominați: o lectură psihosociologică a luptei pentru putere în România comunistă. Regândirea și reorganizarea lumii rurale”, în Psihologia socială. Buletinul Laboratorului „Psihologia câmpului sociala” (număr tematic: Procese de grup şi relaţii integrupuri), nr. 15/2005, p. 225-231; Bogdan Moşneagu, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLII, 2005, p. 792-793; Dan Constantin Mâţă, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LI, 2005, pp. 493-498; László Márton, în Anuarul Arhivelor Mureșene [Târgu Mureș], vol. IV, 2005, pp. 287-290; Gheorghe I. Florescu, „O dramă aproape uitată si încă neînțeleasă”, în Convorbiri literare, nr. 6 (114), iunie 2005, p. 91-93, realuare în Idem, Naufragiile întrebării. Oameni și cărți, Iași, Editura Convorbiri literare, 2008; Adrian Majuru, „«Experienţa tarlalizării», între destin şi himeră”, în Cuvântul, nr. 6 (336), iunie 2005, p. 15; E[milia] Chiscop, „Carte-eveniment de istoria comunismului, editată la Iași”, în Ziarul de Iași, 24 februarie 2005, p. 4 A; Alex Ulmanu, în Evenimentul Zilei, 1 februarie 2005; Jovi (Ştefan Ene), „Țărănimea și puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România”, pe www.filme-carti.ro, 1 septembrie 2009, http://filme-carti.ro/carti/taranimea-si-puterea-procesul-de-colectivizare-a-agriculturii-in-romania-737/; nominalizare la Premiile revistei Cuvântul pe anul 2005, domeniul Istorie.]
 3. Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Bucureşti, Monitorul Oficial, 2006, 665 pp. (coautor şi coeditor); Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport Final, ediţie revăzută şi îmbunătăţită, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, 879 pp. (coautor; editor împreună cu Vladimir Tismăneanu şi Cristian Vasile). ISBN 978-973-50-1836-8. [referințe: Cosmina Tănăsoiu, „The Tismaneanu Report: Romania Revisits Its Past”, în Problems of Post-Communism, vol. 54, nr. 4, July-August 2007, pp. 60-69; Ruxandra Cesereanu, „The Final Report on the Holocaust and the Final Report on the Communist Dictatorship in Romania”, în East European Politics and Societies, vol. 22, nr. 2, 2008, pp. 270-281; Apostol Stan, „Comunismul: de la panaceu împotriva relelor sociale la teroare”, în România culturală [Revistă on-line realizată de Institutul Cultural Român], nr. 9 (48), 2008, p. 40, text accesibil la http://www.romaniaculturala.ro/images/articole/cr%20comid9.pdf; Cătălin Mamali, „Rădăcinile teoretice şi ideologice ale megaviolenţei comuniste”, în Observator cultural, nr. 440 (42), 15 septembrie 2008.]
 4. O istorie a comunismului din România. Manual pentru liceu, Iaşi, Editura Polirom, 2008, 192 pp. ISBN 978-973-46-1147-8; ediţia a II-a revăzută, Iaşi, Editura Polirom, 2009, 192 pp. ISBN 978-973-46-1359-5; ediţia a III-a, Iaşi, Editura Polirom, 2014, 192 pp. ISBN 978-973-46-4149-9 (coautor împreună cu Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Andrei Muraru, Liviu Pleşa şi Sorin Andreescu). [referințe: Adrian Cioflâncă, „O istorie a comunismului”, in Ziarul de Iași, 11 septembrie 2008; Andrada Bălan, „O istorie a comunismului din România. Manual pentru liceu”, pe atelier.liternet.ro, 23 septembrie 2008, text accesibil la http://atelier.liternet.ro/articol/6539/Andrada-Balan/O-istorie-a-comunismului-din-Romania-Manual-pentru-liceu.html; Serban Radulescu-Zoner, Un original manual de istorie”, în România liberă, 7 noiembrie 2008.]
 5. Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958, Iaşi, Editura Polirom, 2008, 240 pp. (editor). ISBN 978-973-46-1186-7. [referințe: Bogdan Murgescu, „Indexul morților”, în Dilemateca, iunie 2009, p. 39; Ovidiu Buruiană, în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie, vol. LIV-LV, 2008-2009, pp. 473-475; Marius Uglea, în Revista Arhivei Maramureşene, anul III, nr. 3, 2010, pp. 291-293.]
 6. Transforming Peasants, Property and Power. The collectivization of agriculture in Romania, 1949–1962, Budapest, New York, Central European University Press, 2009, 530 pp. (coeditor împreună cu Constantin Iordachi). ISBN 978-963-9776-25-8. [referințe: ***, în American Historical Review, vol. 114, nr. 5, December 2009, p, 1585; Dennis Deletant, în Habsburg, H-Net Reviews, October, 2010, text accesibil la http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=31092; Andrea Carteny, în Nations and Nationalism [Journal of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism], vol. 20, nr. 1, 2014, pp. 176–177.]
 7. Istoria comunismului din România. Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), Bucureşti, Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Editura Humanitas, 2009, 848 pp. (coeditor împreună cu Mihnea Berindei şi Armand Goşu). ISBN 978-973-50-2455-0. [referințe: Codruț Constantinescu, „Dovezile îngropării unei lumi (cronică de carte)”, în Revista 22, Anul XX (1016), 25 - 31 august 2009; Șerban Rădulescu-Zoner, „L-am uitat pe Gheorghiu-Dej?”, în România liberă, 18 septembrie 2009.]
 8. Ghidul Arhivelor Naţionale ale României, [Bucureşti], Arhivele Naţionale ale României, 2009, 120 pp. (co-editor împreună cu Şerban Marin şi Andrei Muraru). ISBN 973-973-8308-42-8.
 9. Istoria comunismului din România, volumul II, Documente Nicolae Ceauşescu (1965-1971), Iași, Editura Polirom, 2012, 704 pp. (coeditor împreună cu Mihnea Berindei şi Armand Goşu; Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România). ISBN print 978-973-46-2553-6; ISBN ePub 978-973-46-2850-6. [referințe: Alexandru Matei, „Stalin a avut unele lipsuri. Ceauşescu 1965-1971”, în Bucureștiul Cultural, nr. 119, 6 noiembrie 2012; Andi Mihalache, „Stenogramele trecutului”, în revista 22, anul XXIII (1188-1189), 18 decembrie 2012 - 07 ianuarie 2013; Adrian Cioflancă, „Sfaturi pentru lectura unui volum de documente”, în revista 22, anul XXIV (1192), 22 - 28 ianuarie 2013; Cătălin Botoșineanu, Adrian Cioflâncă, Andi Mihalache, „Despre editarea surselor istoriei recente”, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom L, 2013, pp. 433-439; Nicolae Manolescu, „Cărți despre care nu se scrie”, în Adevarul, 29 mai 2015.]
 10. Refugiații polonezi în România, 1939-1947. Documente din Arhivele Naționale ale României/Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii, ediţie bilingvă (română-poloneză), Varșovia-București, Arhivele Naționale ale României, Institutul Memoriei Naţionale – Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Natiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 2013, vol. I-II, 1576 p. + 32 p. foto (inițiator al proiectului și coeditor împreună cu Florin Anghel, Cristian Aniţa, Jerzy Bednarek, Elena Cârjan, Margarita Chilińska, Wanda Chudzik, Tadeusz Dubicki, Claudia Grigoraş, Łukasz Kamiński, Janusz Kurtyka, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Stejărel Olaru, Marius Oprea, Gabriela Preotesi). ISBN 978-83-7629-397-4. [referințe: Grzegorz Mazur, în Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, tom 6, 2013, pp. 452-454; Cătălin Botoșineanu, în Archiva Moldaviae, vol. V, 2013, pp. 574-576; Dennis Deletant, în The Slavonic and East European Review, vol. 94, no. 2, April 2016, pp. 369-370.]
 11. Soviet Occupation of Romania, Hungary, and Austria, 1944/45-1948/49, Edited by Csaba Békés, László Borhi, Peter Ruggenthaler, and Ottmar Traşcă, Members of editorial board: Dieter Bacher, Florian Banu, Magdolna Baráth, Dorin Dobrincu, Walter M. Iber, Stefan Karner, Harald Knoll, Claudiu Secaşiu, Tamás Stark, Barbara Stelzl-Marx, and Virgiliu Ţârău, Editorial assistant Silke Stern, Budapest–New York, Central European University Press, 2015, 390 p. (coeditor). ISBN 978-963-386-075-5.
 12. Istoria comunismului din România, volumul III, Documente Nicolae Ceauşescu (1972-1975), Iași, Editura Polirom, 2016, 808 p. (coeditor împreună cu Mihnea Berindei şi Armand Goşu, 808 p.; ISBN print: 978-973-46-6475-7; ISBN ePub: 978-973-46-6536-5; ISBN PDF: 978-973-46-6537-2. [[referințe: „Dezbatere GDS. Gestionarea memoriei comunismului în postcomunism”, în revista 22, 10 ianuarie 2017; Ovidiu Pecican, „Avalon. A fi istoric. După un sfert de secol”, I, în Observator cultural, 17 februarie 2017; Ovidiu Pecican, „Avalon. Începuturile comunismului dinastic românesc”, II, în Observator cultural, 10 martie 2017; Nicolae Manolescu, „Ceaușismul și cultura”, în România literară, anul XLIX, nr. 8, 24 februarie-2 martie 2017, p. 9; Alexandru Călinescu, „O lucrare de referinţă”, în Ziarul de Iași, 24 februarie 2017; Codruț Constantinescu, „Nicolae Ceaușescu și obsesia controlului absolut”, în revista 22, 4 aprilie 2017; Mircea Mihăieş, „Eternele binoame”, în România literară, 19-25 iunie 2017; Vasile Popovici, „Un proiect cât o bibliotecă”, în Orizont, nr. 11, noiembrie 2017; Smaranda Vultur, „Document şi memorie. Istoria comunismului”, în revista 22, 19 decembrie 2017].
 13. Edificarea orânduirii socialiste: violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 406 pp. (coordonator împreună cu Constantin Iordachi); ISBN: 978-606-714-431-4. [[referințe: Cristian Vasile, „Colectivizarea agriculturii și violența politică”, în Apostrof, anul XXIX, nr. 7 (338), 2018, p. 8].
 14. Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. I, 1949-1950, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 628 pp. (editor coordonator; editori Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu); ISBN general : 978-606-714-430-7; ISBN vol. I 978-606-714-431-4.
 15. Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. II, 1951-1962, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 560 pp. (editor coordonator; editori Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu); ISBN general : 978-606-714-430-7; ISBN vol. II: 978-606-714-432-1.
 16. Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești, Iași, Editura Polirom, 2018, 800 pp. (coordonator împreună cu Dănuț Mănăstireanu); ISBN print: 978-973-46-3685-3, ISBN ePub: 978-973-46-4856-6, ISBN PDF: 978-973-46-4857-3. [referințe: Maria Hulber, „Semantica identității în spațiul evanghelic românesc”, pe Marginalia, 23 martie 2019, text accesibil pe https://www.marginaliaetc.ro/maria-hulber-semantica-identitatii-in-spatiul-evanghelic-romanesc/; Gabriel Andreescu, „Un subiect insuficient explorat: încălcarea drepturilor minorităților religioase în România”, în Noua Revistă de Drepturile Omului, 1, 2019, text accesibil pe http://revistadrepturileomului.ro/assets/docs/2019_1/NRDO%202019_1-andreescu.pdf; Mircea Păduraru, recenzie în Philologica Jassyensia, an XV, nr. 1 (29), 2019, pp. 300-302, text accesibil pe http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/XV_1_Recenzii.pdf; Paul E. Michelson, in Pleroma, an XX, nr. 2, iunie 2018, pp. 161-168; Drake Williams, „Romania Thirty Years After the Fall of Communism: Retrospect and Prospect”, essay review in Journal of Global Christianity, volume 6.1, April 2020, pp. 5-13, text accesibil pe https://trainingleadersinternational.org/jgc/120/romania-thirty-years-after-the-fall-of-communism-retrospect-and-prospect.]

Reviste editate

 1. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. I, 2009, 480 pp. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930. [revista are proceduri de tip peer review]. [referințe: Roxana Diaconu, în Cercetări istorice, (serie nouă), vol. XXVII-XXIX, 2008-2010, pp. 353-354; Mădălina Darie, în Analele Bucovinei, anul XVII, nr. 2 (35)/2010, pp. 678-681; Victor Teișanu, „O iniţiativă publicistică salutară”, în Momentul de Darabani, 14 februarie 2011; Cristina Preutu, în Caietele CNSAS, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, pp. 394-396; Alexandru Istrate, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, pp. 460-461.]
 2. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. II, 2010, 466 pp. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930. [revista are proceduri de tip peer review]. [referințe: Ottmar Trașcă, în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu, tom LIII, 2014, p. 447 ; Cristina Preutu, în Caietele CNSAS, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, pp. 394-396; Alexandru Istrate, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, pp. 460-461; Cronicar, „Ochiul magic”, în România literară, nr. 16, 11-17 aprilie 2014; Victor Teișanu, „Câteva însemnări despre Archiva Moldaviae”, tomurile II(2010), III(2011) şi IV(2012), în Momentul de Darabani, aprilie 2014.]
 3. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. III, 2011, 478 pp. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930. [revista are proceduri de tip peer review]. [referințe: Ottmar Trașcă, în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu, tom LIII, 2014, p. 447; Cristina Preutu, în Caietele CNSAS, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, pp. 394-396; Alexandru Istrate, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, pp. 460-461; Cronicar, „Ochiul magic”, în România literară, nr. 16, 11-17 aprilie 2014; Victor Teișanu, „Câteva însemnări despre Archiva Moldaviae”, tomurile II(2010), III(2011) şi IV(2012), în Momentul de Darabani, aprilie 2014.]
 4. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. IV, 2012, 546 pp. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930. [referințe: Ottmar Trașcă, în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu, tom LIII, 2014, p. 447; Cristina Preutu, în Caietele CNSAS, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, pp. 394-396; Alexandru Istrate, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, pp. 460-461; Cronicar, „Ochiul magic”, în România literară, nr. 16, 11-17 aprilie 2014; Victor Teișanu, „Câteva însemnări despre Archiva Moldaviae”, tomurile II(2010), III(2011) şi IV(2012), în Momentul de Darabani, aprilie 2014.]
 5. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. V, 2013, 608 pp. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930. [revista are proceduri de tip peer review]. [Vasilica Mîrza, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, pp. 461-462.]
 6. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. VI, 2014, 632 pp. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930. [revista are proceduri de tip peer review]. [referințe: Vasilica Mîrza, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, pp. 462-463; Silvia Bocancea, „Noi studii de istorie în Archiva Moldaviae”, în Polis, serie nouă, vol. II, nr. 4 (6), septembrie-noiembrie 2014, pp. 171-175.]
 7. Archiva Moldaviae, Supliment I, Studii de istorie socială. Noi perspective (coordonatori: Constantin Iordachi, Alin Ciupală), [Iaşi], 2014, 170 p. (editor-in-chief). ISSN print 2067-3930. [revista are proceduri de tip peer review]. [referințe: Vasilica Mîrza, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, pp. 462-463.]
 8. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. VII, 2015, 476 pp. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930.
 9. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. VIII, 2016, 462 p. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930.
 10. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. IX, 2017, 510 p. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930.
 11. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. X, 2018, 500 p. (editor-in-chief). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930.
 12. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. XI, 2019, 500 p. (editor). ISSN print 2067 – 3930; ISSN online ISSN 2558 – 8370, ISSN-L 2067 – 3930.

Cataloage de expoziție

 1. Catalogul expoziţiei 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Marea Britanie, Franţa şi Germania, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 31 martie-28 mai 2010 (co-coordonator al expoziției); și textul introductiv – „Expoziţia 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Marea Britanie, Franţa şi Germania”, pp. 11-12 (împreună cu Stelian Obiziuc).
 2. Catalogul expoziţiei Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 21 septembrie-22 decembrie 2010 (co-coordonator al expoziției); și textul introductiv – „Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940). O relectură a unui moment istoric controversat”, pp. 2-5; expoziția a fost prezentată și pe DVD.
 3. Catalogul expoziţiei Viaţa urbană în Moldova şi Muntenia, 1830-1916, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 10 ianuarie-10 iunie 2012 (co-coordonator al expoziției); și textul introductiv – „Transformarea spaţiului urban în Moldova şi Muntenia, 1830-1916”, pp. 1-9.

Studii în reviste de specialitate

 1. „Dările în Moldova epocii fanariote” (I), în Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, vol. XV-XX, II, 1993-1998, pp. 37-69; (II), vol. XX-XXIV, I, 2001-2003, pp. 215-234; (III), vol. XX-XXIV, I, 2001-2003, pp. 235-259.
 2. „Începuturile rezistenţei armate anticomuniste în România”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XXXIV, 1997, pp. 111-136.
 3. „Naţiune şi confesiune. Reflecţii asupra coabitării în spaţiul românesc”, în Xenopoliana, vol. V, 1997, nr. 1-4, pp. 84-90.
 4. „Istoria Bisericii şi pericolul confesionalizării cercetării”, în Xenopoliana, vol. VII, 1999, nr. 3–4, pp. 130–136.
 5. „Privilegiile fiscale în Moldova epocii fanariote” (I), în Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei, vol. XXIV-XXV, 1997-1998, 2000, pp. 199-216; (II), vol. XXIX-XXX, vol. II, 2002-2003, pp. 35-62.
 6. „Modificări în modul de impunere şi percepere a dărilor în Moldova epocii fanariote”, în Carpica, vol. XXVII, 1998, pp. 148–169.
 7. „Note pentru o istorie a exilului politic românesc. Primul deceniu postbelic”, în Xenopoliana, vol. VII, 1999, nr. 1-2, pp. 134-141.
 8. „Ajutorul Marelui Frate. Consilierii sovietici în România lui Gheorghe Gheorghiu-Dej”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie, vol. XLVI-XLVII, 2000-2001, pp. 211-248.
 9. „«Guvernul Naţional Român» de la Viena (1944-1945)”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XXXVIII, 2001, pp. 155-169.
 10. „Colectivizarea, cote şi revolte ţărăneşti în vestul României (1949)”, în Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, vol. I, 2002, pp. 282-318.
 11. „Transformarea socialistă a agriculturii, răscoalele ţărăneşti şi deportările din nordul Moldovei (1949)”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XXXIX-XL, 2002-2003, pp. 459-487.
 12. „«Marea nedreptate». Ocupaţia sovietică şi deportarea germanilor din România în URSS (1945-1949)”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie, vol. XLVIII-XLIX, 2002-2003, pp. 179-222.
 13. „Vămile şi ocnele în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale", în Cercetări istorice (serie nouă), vol. XXI-XXIII, 2002-2004, pp. 199-206.
 14. „Sfidarea Securităţii în Bucovina. Grupul de rezistenţă armată anticomunistă Gavril Vatamaniuc (1949-1958)”, în Revista de Istorie Socială, vol. VIII-IX, 2003-2004, pp. 363-412.
 15. „«Un ‘23 august invers»? Tentativa de readucere a României în Axă (toamna 1944- primăvara 1945)”, în Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, vol. II, 2003, pp. 221-290.
 16. „Peasants’ resistance against agrarian Policy of Romanian Labour Party in Northern Moldavia (1940). Documentary Perspectives”, în Strabon. Bulletin d’Information Historique [Iasi], tome I, Numero 1, Janvier-Juin 2003, pp. 59-63.
 17. „Activity of the Romanian Christian Committee for the Defence of Religious Freedom and of Conscience (ALRC) (1978-‘80s). Reference contributions from private archives”, în Strabon. Bulletin d’Information Historique, Tome I, Numéro 2, Juillet-Décembre 2003, pp. 61-72.
 18. „O catastrofă uitată: campania armatei române din 1916”, în Xenopoliana, vol. XI, nr. 3-4, 2003 (Memorie si uitare in istorie), pp. 143-157.
 19. „Prestaţiile în muncă faţă de stat şi turci în Moldova epocii fanariote”, în Istros [Muzeul Brăilei], vol. XI, 2004, pp. 311-325.
 20. „Fapte uitate: Iaşul şi rezistenţa anticomunistă (1946-1950)”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLI, 2004, pp. 389-412.
 21. „Un «front» puţin cunoscut: rezistenţa armată anticomunistă din nordul Moldovei (1948-1954)”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom L, 2004, pp. 219-251.
 22. „«Oamenii de pădure». Rezistenţa armată anticomunistă din nordul Transilvaniei (1945-1958)”, în “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series historica, vol. XLIII, 2004, pp. 317-371.
 23. „Bucovineni contra sovietici. Rezistenţa armată antisovietică/anticomunistă din Bucovina (martie-august 1944 - iulie 1946)”, în Anuarul Institutului de Istorie Orală, vol. V, 2004, pp. 123-182.
 24. „Organizaţii şi grupuri de rezistenţă armată anticomunistă din zona Aradului (1948-1956)”, în Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, vol. I, 2004, pp. 171-202.
 25. „Informatorii Securităţii în comunităţile religioase din centrul Moldovei (1950)”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. I, nr. 1, 2004, pp. 223-232.
 26. „Dinamica represiunii comuniste împotriva ţărănimii din România (1951-1959)”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. I, nr. 2, 2004, pp. 253-267 (editor).
 27. „Rezistenţa armată anticomunistă în Moldova: «Frontul Patriei» (1950-1951)”, în Însemnări ieşene, (I), anul I, nr. 2, decembrie 2004, pp. 59-60; (II), anul II, nr. 3, ianuarie 2005, pp. 61-63.
 28. „Garda Albă” – o formaţiune de rezistenţă anticomunistă din estul Transilvaniei (1948-1949)”, în Pontes. Review of South East European Studies, [Chişinău], vol. II, 2005, pp. 125-135.
 29. „Nesupunere în Bucovina. Grupurile de rezistenţă armată anticomunistă Cenuşă–Motrescu, Pătrăucean-Gherman şi Cenuşă-Pătrăucean (1948-1951)”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLII, 2005, pp. 451-481.
 30. „În numele libertăţii. Organizaţiile anticomuniste «Tinerimea Liberă» şi «T»” (1945)”, în Xenopoliana, vol. XIII, nr. 1-4/2005 [Liberalismul românesc. Tendințe, structuri, personalități], pp. 127-149. [preluare și în Liviu Brătescu, Ovidiu Buruiană (eds.), Liberalismul românesc. Tendințe, structuri, personalități, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2013].
 31. „«Organizaţia Naţională Creştină de Luptă împotriva Comunismului, Partizanii României Mari» şi planul de răsculare a Banatului (1948-1949)”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LI, 2005, pp. 293-316.
 32. „Sarcini ale Securităţii pe linia cultelor (1949-1950)”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. II, nr. 1 (3), 2005, p. 228-237 (editor).
 33. “Rezistenţa armată anticomunistă din Bucovina: «Gărzile Decebal» şi grupul Grigore Sandu (1949)”, în Memoria, nr. 51-52, 2-3/2005, pp. 33-48.
 34. „Formaţiuni din rezistenţa armată anticomunistă în sudul Moldovei (1945-1958)”, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală, vol. VI, 2005, pp. 163-192.
 35. „Rămăşiţele grupului Ion Uţă”: formaţiunile de rezistenţă din Banat conduse de fraţii Duicu, Dumitru Mutaşcu şi Dumitru Işfănuţ (1949-1954)”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, vol. 9/I, 2005, pp. 193-215.
 36. „Lupta deschisă cu regimul comunist în Banatul de munte. Grupurile de rezistenţă armată conduse de Spiru Blănaru, Petru Domăşneanu şi Gheorghe Ionescu (1948-1950)”, în Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, vol. II, 2005, pp. 119-168.
 37. „«Realizările» Securităţii pe linia cultelor (1949)”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. II, nr. 2 (4), 2005, pp. 145-164.
 38. „Tragedii personale şi colective în rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Apuseni. Grupul Teodor Şuşman (1948-1957)”, în Revista de Istorie Socială, vol. X-XII, 2005-2007, pp. 299-329.
 39. „Grupul bănăţean de rezistenţă Liviu Vuc-Ioan Beg (1948-1958)”, în Memoria, nr. 54, 1/2006, pp. 52-61.
 40. „Grupul de rezistenţă al colonelului Ion Uţă şi încercarea de constituire a “Blocului Naţional” în Banat (1947/1948-1949), în Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, vol. V, 2006, pp. 89-120.
 41. „Grupuri „minore” din rezistenţa anticomunistă bucovineană (1948-1961)”, în Codrul Cosminului, nr. 12, 2006, pp. 179-194.
 42. „«Frontul Apărării Naţionale. Corpul de Haiduci» în luptă contra regimului comunist în sud-estul Munţilor Apuseni (1948-1952)”, în AIO – Anuarul Insittutului de Istorie Orală, vol. VII, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 140-182.
 43. „Formaţiuni «minore» de rezistenţă anticomunistă şi fugari solitari din nordul Transilvaniei (1949-1958)”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, vol. 10/I, 2006, pp. 133-146.
 44. „Anticommunist Resistance Groups [Leon Şuşman, Simion Roşa, Leon Şuşman-Simion Roşa] in Central Transylvania – The Apuseni Mountains (1948-1957)”, în Revue Roumaine d’Histoire, vol. XLV, nos. 1-4, Janvier-Décembre 2006, pp. 245-265.
 45. „Rezistenţa anticomunistă din Crişana (1948-1951)”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Istorie, vol. 51, nr. 2, 2006, pp. 127-144.
 46. „Formaţiunile «minore»” de rezistenţă anticomunistă din Banat, 1947/1948-începutul anilor ’60”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 549-571.
 47. „Formaţiuni «minore» de rezistenţă anticomunistă din Muntenia (1948-1957)”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LII-LIII, 2006-2007, pp. 189-214.
 48. „Câteva amenzi în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale”, în Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, vol. XXIV, 2007, pp. 507-512.
 49. „Collectivisation et répression de la paysannerie en Roumanie, 1949-1962”, în Communisme [Paris, CNRS], no 91/92 – 2007, Dossier: Roumanie: un totalitarisme ordinaire, pp. 65-77.
 50. „Rezistenţa armată anticomunistă din partea sud-estică a Munţilor Apuseni. Grupul Diamandi Ionescu sau “Muntele Băişorii” (1948-1950)”, în Memoria, nr. 58-59, 1-2/2007, pp. 146-152.
 51. „Biografii neconvenţionale în istoria Holocaustului şi Gulagului din România. «Drepţi între popoare» şi luptători în rezistenţa armată anticomunistă, în Caietele Echinox, vol. 13, Gulag şi Holocaust, coordonator Ruxandra Cesereanu, Cluj-Napoca, 2007, pp. 168-175.
 52. „Structuri militare ale «Guvernului Naţional Român» de la Viena (1944-1945)”, în Revista istorică, vol. XVIII, nr. 1-2, 2007, pp. 157-176.
 53. „Rezistenţa armată anticomunistă din Muntenia. Grupurile Dumitru Apostol, Nicolae Diaconescu, Constantin Hocic, Şerban-Drăgoi şi Şerban-Voican (1948-1957)”, în Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, vol. VI, 2007, pp. 67-83.
 54. “Religie şi putere în România. Politica statului faţă de confesiunile (neo)protestante, 1919-1944”, în Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VII, nr. 3, 2007, Actele Colocviului Biserici şi politică în societatea românească a secolului al XX-lea, pp. 583-602.
 55. „Rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Făgăraş – versantul nordic. „Grupul carpatin făgărăşan”/grupul Ion Gavrilă (1949/1950-1955/1956)”, în Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series historica, vol. XLVI, 2007, pp. 433-502.
 56. „The Anti-Communist Armed Resistance on the Southern Slope of the Făgăraş Mountains and the Iezer Maountains. The Groups Led by Colonel Gheorghe Arsenescu and Lieutenant Toma Arnăuţoiu (1948-1960)”, (I), în Revista Arhivelor, vol. LXXXIV, nr. 3-4, 2007, pp. 249-272; (II), în Revista Arhivelor, vol. LXXXV, nr. 1, 2008, pp. 283-311; (III), în Revista Arhivelor, vol. LXXXV, nr. 2/2008, pp. 160-186.
 57. „Istoriografie şi memorii concurente. Perspective asupra Pogromului de la Iaşi (28-30 iunie 1941)”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLV, 2008, pp. 275-285.
 58. „Rezistenţa armată anticomunistă din zona Aiud, centrul Transilvaniei. Grupul fraţilor Spaniol (1948-1951)”, în Memoria, nr. 62, 1/2008, pp. 28-31.
 59. „Stalin şi pregătirea alegerilor din România anului 1946”, în Memoria, nr. 64-65, 3-4/2008, pp. 47-62 (preluare din revista 22, nr. 31, 29 iulie-4 august 2008, pp. 10-13).
 60. „«Un balon minuscul»: «Mişcarea Naţională de Rezistenţă» (1945-1946)”, în Revista Istorică, (I), tom XIX, nr. 3-4/2008, pp. 321-354; (II), tom XIX, nr. 5-6/2008, pp. 451-496.
 61. „Le rôle des conseillers soviétiques dans le processus de communisation de la Roumanie”, in Pierre-Yves Boissau (éd.), La Roumanie aux marches du monde slave, Slavica Occitania, vol. 27, 2008, pp. 89-106.
 62. „Rezistenţa armată anticomunistă şi rezistenţa greco-catolică în centrul Transilvaniei. Organizaţia “Partizanii Regelui Mihai – Armata Secretă” (1948-1950)”, în Revista Arhivelor, vol. LXXXVI, nr. 1/2009, pp. 204-218.
 63. „Ruine, lipsuri şi anarhie. Moldova şi Bucovina de sud în toamna anului 1944”, în Archiva Moldaviae, vol. I, 2009, pp. 227-243.
 64. „Rezistenţa armată anticomunistă din Vrancea. Organizaţia „Vlad Ţepeş II” (1949-1950)”, în Colloquium politicum. Revistă semestrială de analiză pluridisciplinară a politicului, anul I, nr. 1/ianuarie-iunie 2010, pp. 101-142.
 65. „O viaţă între lumi: Leon Volovici”, în Archiva Moldaviae, vol. III, 2011, pp. 409-422.
 66. „A Brief History of Romanian Archive Access since 1989”, în Euxeinos, [University of St Gallen], nr. 3/2012, pp.18-25; http://www.gce.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/GCE/Euxeinos%20Folder/Euxeinos%203_2012.ashx?fl=en
 67. „«Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România». Un memoriu din 1977”, în Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, pp. 351-402.
 68. „«Noi nu suntem marxiști, ci creștini». Actele constitutive ale Comitetului Creștin Român pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință (1978)”, în Archiva Moldaviae, vol. VII, 2015, pp. 275-294.
 69. „Propuneri de descentralizare în favoarea Moldovei după unirea cu Valahia. Memoriul generalului Teodor Balș (1867)”, în Archiva Moldaviae, vol. X, 2018, pp. 423-439.
 70. România la centenar: o perspectivă critică”, în Archiva Moldaviae, vol. XI, 2019, pp. 465-475.

Studii/capitole în volume colective

 1. „Contribuţia presei la dizolvarea PNŢ”, în Analele Sighet, vol. 5, Anul 1947 – căderea cortinei, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 1997, pp. 646-657.
 2. „Rezistenţa armată anticomunistă la începutul republicii populare”, în Analele Sighet, vol. 6, Anul 1948 – instituţionalizarea comunismului, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 1998, pp. 210-237.
 3. „Rezistenţa armată anticomunistă în România: Receptare culturală (1945–1989)”, în Romanian Studies at the Turn of the Century, Iași, Oxford, Portland, The Center For Romanian Studies, 2000, pp. 123-131.
 4. „Ocuparea Legaţiei RPR din Berna (februarie 1955) şi propaganda comunistă”, în Analele Sighet, vol. 8, Anii 1954-1960 – Fluxurile şi refluxurile stalinismului, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 2000, pp. 963-976.
 5. „Încheierea colectivizării agriculturii. Ultimul asalt împotriva ţărănimii”, în Analele Sighet, vol. 9, Anii 1961-1972 – Ţările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 2001, pp. 191-197.
 6. „Legionarii şi guvernarea Ion Antonescu (1941-1944)”, în Romania: A Crossroads of Europe, Iaşi, Oxford, Palm Beach, Portland, The Center for Romanian Studies, 2002, pp. 199-230.
 7. „Libertate religioasă şi contestare în România lui Nicolae Ceauşescu: Comitetul Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase şi de Conştiinţă (ALRC)”, în Analele Sighet, vol. 10, Anii 1973-1989 – Cronica unui sfârşit de sistem, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 2003, pp. 203-227.
 8. „The Soviet Counsellors’ involvement in postwar Romanian repressive and military structures”, în Alexandru Zub, Flavius Solomon, Oldrich Tuma, Jiri Jindra (eds.), Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, Analogies, Consequences, Iaşi, Editura Polirom, 2003, pp. 157-174.
 9. „Macedo-românii şi rezistenţa armată anticomunistă din Dobrogea (1948-1952)”, în Leonidas Rados (ed.), Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX), cu o prefaţă de Alexandru Zub, Iaşi, Fundaţia Academică “A.D. Xenopol”, 2003, pp. 233-275.
 10. „Colectivizarea şi răscoalele ţărăneşti”, în Şcoala Memoriei 2004. Prelegeri şi discuţii de la a VII-a ediţie a Şcolii de Vară de la Sighet (5-13 iulie 2004), editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2004, pp. 60-89.
 11. Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi, „Introducere”, în Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (eds.), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iaşi, Editura Polirom, 2005, pp. 21-41.
 12. „Persuasiune, temporizare şi coerciţie. Colectivizarea târzie în nordul Moldovei: cazul Darabani”, în Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (eds.), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iași, Editura Polirom, 2005, pp. 320-345.
 13. „Richard Wurmbrand's tours in Great Britain and their international echoes (1968-1972)”, în Dennis Deletant (ed.), In and Out of Focus. Romania and Britain. Relations and Perspectives from 1930 to the Present, Bucharest, British Council Romania, Editura Cavallioti, 2005, pp. 139-162.
 14. „«Arnota» - un grup de rezistenţă armată anticomunistă din Oltenia montană (1949)”, în Dumitru Ivănescu, Marius Chelcu (eds.), Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (secolele XIII-XX). Omagiu profesorului Alexandru Zub, Iaşi, Editura Junimea, 2005, pp. 431-451.
 15. „Die Deportation Deutscher aus Rumänien in die UdSSR gegen Ende des Zweiten Weltkrieges”, în Migration im südöstlichen Mitteleuropa. Auswanderung, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert, Herausgegeben von Krista Zach in Verbindung mit Flavius Solomon und Cornelius R. Zach, München, IKGS Verlag, 2005, pp. 233-246.
 16. „Colectivizarea agriculturii şi represiunea împotriva ţărănimii din România (1949-1962)”, în Ruxandra Cesereanu (coordonator), Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Iaşi, Editura Polirom, 2006, pp. 108-125.
 17. „Rezistenţa armată anticomunistă din Vrancea: grupul Ion Paragină (1948-1949)”, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop (eds.), Rezistenţa anticomunistă – cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, pp. 74-89.
 18. „Rezistenţa armată anticomunistă din munţii României”, în Şcoala memoriei 2006. Prelegeri şi discuţii de la a IX-a ediţie a Şcolii de Vară de la Sighet (10-17 iulie 2006), editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007, pp. 240-272.
 19. „Organizaţii (mici) de rezistenţă anticomunistă în România anilor 1945-1947”, în Robert Fürtoş, Gheorghe Mihai Bârlea (coordonatori), Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007, pp. 47-61.
 20. „Formaţiuni „minore” de rezistenţă anticomunistă din Oltenia (1948-1952)”, în In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, editori Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Constantin Mâţă, Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2007, pp. 303-316.
 21. „Gulagul lui Gheorghiu-Dej. Despre cifre şi locuri ale represiunii, suferinţă şi moarte, memorie şi cercetare”, studiu introductiv la Dorin Dobrincu (editor), Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958, Iaşi, Editura Polirom, 2008, pp. 7-62.
 22. „Persuasion, Delay and Coercion. Late Collectivization in Northern Moldova: The Case of Darabani (Suceava Region)”, în Constantin Iordachi, Dorin Dobrincu (eds.), Transforming Peasants, Property and Power. The collectivization of agriculture in Romania, 1949–1962, Budapest, New York, Central European University Press, 2009, pp. 275-304.
 23. „Historicizing a Disputed Theme: Anti-communist Armed Resistance in Romania”, în Vladimir Tismăneanu (ed.), Stalinism Revisited – The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest, New York, Central European University, 2009, pp. 305-342.
 24. „Noua organizare administrativ-teritorială”, în Sorin Bocancea, Daniel Șandru (coordonatori), Zece exerciții de „inginerie constituțională”, Iași, Editura Institutul European, 2013, pp. 93-112 (împreună cu Flavius Solomon).
 25. „The Collectivization of Agriculture in Romania, 1949–1962”, în Constantin Iordachi and Arnd Bauerkämper (eds.), The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, Budapest–New York, Central European University Press, 2014, pp. 251-287 (împreună cu Constantin Iordachi).
 26. „The Communist Take-Over and Land Collectivization in Romania. Chronology of Events, 1945–1962”, în Constantin Iordachi and Arnd Bauerkämper (eds.), The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, Budapest–New York, Central European University Press, 2014, pp. 287-292 (împreună cu Constantin Iordachi).
 27. „Declinul diversității. Minorități etnice și religioase în Iași, 1944-1989”, în vol. Iași – oraș al diversității. Categorii etnice și minoriăți în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, coordonator Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Ars Longa, 2015, pp. 278-375.
 28. „Introducere. Sovietizarea României: violență și transformare politică”, în Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (coordonatori), Edificarea orânduirii socialiste. Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, pp. 7-25 (împreună cu Constantin Iordachi).
 29. „Răscoale țărănești în Câmpia Dunării, vara anului 1950: cauze, desfășurare, consecințe”, în Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (coordonatori), Edificarea orânduirii socialiste. Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, pp. 305-344.
 30. „Notă asupra ediției”, în Dorin Dobrincu (editor coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu (editori), Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. I, 1949-1950, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, pp. 7-12.
 31. „Notă asupra ediției”, în Dorin Dobrincu (editor coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu (editori), Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. II, 1951-1962, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, pp. 7-11.
 32. „Configurarea unui obiect de studiu: comunitățile evanghelice din România”, în Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu (coordonatori), Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești, Iași, Editura Polirom, 2018, pp. 19-34 (împreună cu Dănuț Mănăstireanu).
 33. „Sub puterea Cezarului. O istorie politică a evanghelicilor din România (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – 1989)”, în Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu (coordonatori), Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești, Iași, Editura Polirom, 2018, p. 37-243.
 34. „Evanghelicii din România: bibliografie”, în Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu (coordonatori), Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești, Iași, Editura Polirom, 2018, pp. 751-774.
 35. „Fuga de foamete. Migrații temporare din Moldova în vestul și sudul României, 1946-1947”, în Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european, coordonator Victor Spinei, vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale, editori Flavius Solomon, Alexandru-Laurențiu Cohal, Leonidas Rados, București, Editura Academiei Române, 2019, pp. 313-336.

Texte introductive la diferite publicații

 1. „Archiva Moldaviae la început de drum”, în Archiva Moldaviae, vol. I, 2009, pp. 29-33.
 2. „Expoziţia 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Marea Britanie, Franţa şi Germania”, text introductiv la Catalogul expoziţiei 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Marea Britanie, Franţa şi Germania, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 31 martie-28 mai 2010, pp. 11-12 (împreună cu Stelian Obiziuc).
 3. „Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940). O relectură a unui moment istoric controversat”, text introductiv la Catalogul expoziţiei Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 21 septembrie-22 decembrie 2010, pp. 2-5.
 4. „Prefață la ediția a doua în limba română” la Robert Levy, Gloria și decăderea Anei Pauker, traducere de Cristina Pupeza și Ioan Gagea, Iași, Editura Polirom, 2016, pp. 9-14.

Alte publicații

 • 129 de episoade pe blogul 1918-2018: o istorie necunoscută a Centenarului, un proiect al postului de radio Europa Liberă, publicate între 16 octombrie 2027-29 aprilie 2020.
 • 67 de recenzii, note bibliografice, texte privind viața științifică în reviste de specialitate.
 • 46 de articole pe teme istorice sau de interes public în reviste culturale, în presa cotidiană, în volume etc.
 • 38 de interviuri, răspunsuri la anchete pe teme istorice, culturale, de interes public
 • 7 dezbateri publicate (coautor, transcriere, editare) în reviste de specialitate.
XS
SM
MD
LG