Linkuri accesibilitate

26.12.1989 Studioul special al „Actualității românești” - Ion Iliescu respinge teza loviturii de stat


Sediul de la Munchen, Germania al postului de radio Europa Liberă

Realizatoarea programului (Raluca Petrulian) citează din discursul lui Ion Iliescu, liderul Frontului Salvării Naționale în care respinge speculațiile că revoluția a fost o lovitură de stat organizată; Iliescu susține că cei care susțin minciunea loviturii de stat sunt și cei care-i coordonează pe „teroriști”; Anca Croitoru citează din mesajul noului premier Petre Roman; mesaje de la românii din exil; Gelu Ionescu face un apel la moderație, adresat ascultătorilor care telefonează la Europa liberă pentru a critica vehement noua conducere a țării; noi informații despre ajutoare mediale internaționale.

26.12.1989 Actulitatea românească - mesaj Ion Iliescu
Așteptați

Nici o sursă media

0:00 0:47:28 0:00


Radio Europa Liberă: Anca Croitoru ne aduce știri de la Radio București.

Radio Europa Liberă (Anca Croitoru): Radio București comunică un apel al Ministerului Apărării Naționale, apel care spune că pe străzile capitalei sunt provocatori care circulă în mașini și care strigă în megafoane că armata nu este cu poporul. Radio București spune: „Este o minciună sfruntată. Nu le dați crezare. Armata este cu poporul.” Acest apel a fost repetat.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Da, să continuăm. Mulțumesc, Anca Croitoru, știu că vrei să pleci, pentru că revii la post. Noi continuăm. Avem, între timp, cuvântarea rostită de Ion Iliescu. E foarte lungă. Vreau să citesc măcar câteva fragmente. Așadar:

„Stimați concetățeni, suntem prinși într-un program foarte încordat în aceste zile, dar am ținut să fim prezenți în studio, dacă vreți, și dintr-un motiv personal. Am auzit că circulă zvonuri că s-ar fi putut să nu mai existăm. Am vrut, în primul rând, să se vadă că mai existăm încă. În al doilea rând, vrem să punctăm câteva date cu privire la stadiul activității noastre.

O primă idee: revoluția noastră are o particularitate deosebită. Ea este rezultatul unei acțiuni spontane a maselor, expresie a nemulţumirii acumulate de-a lungul anilor, care a fost accentuată prin încercări de reprimare a mișcărilor de masă și, în primul rând, ale tineretului.

Este total falsă ideea, care s-ar putea să se acrediteze, că a fost o „lovitură de stat” realizată de câteva forţe organizate, dar și cu sprijin din afară. Adevărul este că cei pe care îi vedeți aici și care au compus acest CFSN sunt emanaţia mişcării (…) n.r. lipsesc cuvinte) şi nu un factor care a precedat mişcarea. Acesta este și un dezavantaj și o dificultate pe care o întâmpinăm. Trebuie să ne constituim, să ne organizăm ca structuri ale noii puteri și aceasta necesită timp. Caracterul cel mai veninos al acţiunii teroriste, care continuă din partea rămășițelor vechiului aparat represiv, care caută să terorizeze populaţia și ne împiedică să facem acest lucru: să trecem de la euforia primelor zile - la munca practică, concretă de organizare și de intrare în normal a întregii vieți economice și sociale a țării. Inclusiv, securitatea membrilor noilor organisme este o problemă care trebuie să ne preocupe, este un factor de dificultate. Vă daţi seama că scopul este acela de a împiedica stabilizarea vieţii economico-sociale şi de a transfera nemulţumirea maselor populare spre noua conducere, incapabilă să pună ordine în țară.

În al doilea rând, sunt probleme reale ale unor întreruperi în mersul normal al vieții economico-sociale, a rezolvării problemelor concrete ale cetățenilor. Până nu ne organizăm concret structurile noilor formațiuni ale puterii de stat, ale administrației de stat, deci la nivel central - Consiliul care preia funcțiile organului puterii, guvernul care conduce administrația centrală, la nivel județean - consiliile locale județene, municipale, orășenești, comunale, ca organe reprezentative ale puterii locale (n.r. Îmi dau seama că textul nu este prea coerent.) Administrația locală, care trebuie să rezolve problemele concrete ale cetățenilor, fără această organizare până în amănunt, are de suferit organizarea vieții noastre. (n.r. Sper să fie mai clar textul) De aceea fac apel la consiliile populare, la consiliile județene ale Frontului și la cele locale - să acorde o atenție deosebită problemelor concrete, să trecem de la faza de vorbe generale, de program și programe... (n.r. Fac o scurtă pauză.)

Acum, trebuie să asigurăm continuitatea vieții normale și reorganizare ei pe baze noi, de aceea să nu întrerupem șirul acestei activități. Noi am început cu o primă concretizare a structurării noastre la nivelul consiliului Frontului Salvării Naționale - numit deocamdată pentru perioada aceasta de provizorat, până la realizarea definitivă, pe baza unei noi Constituții, a noilor structuri.

Frontul nostru se organizează ca o structură permanentă, care pregătește și noile alegeri, care caută să stabilească pe baze noi forme ale organizării noastre. Am dat prioritate și s-a ales, deci, un nou președintele provizoriu al acestui organ provizoriu, un prim-vicepreședinte, a fost prezentat domnul Mazilu aici, care este și jurist, și va avea sarcini deosebite în domenii, probabil, principale pentru activitatea noastră: elaborarea noului proiect de Constituție, a noii legi electorale, reglementarea unor acte juridice, care să ușureze derularea activității noastre. Vrem să apelăm la juriștii competenți, care să ajute activitatea noastră. O să vedeți, am pregătit un proiect-decret de lege, pentru structurarea activității consiliului nostru, unde noile elemente programatice din prima platformă, pe care am publicat-o (...) Venim de acum cu reglementări mai clare, normative pentru activitatea consiliului la nivel central și al consiliilor la nivel local. Vrem ca, pe lângă activitatea generală, de ansamblu, a noilor consilii, să ne structurăm pe câteva domenii mari: niște comisii de lucru. Una fiind cea de care vorbeam, alta pe probleme economice, pe probleme ale științei, învățământului, culturii, pe probleme de politică externă și a. m. d..


În sfârșit, guvernul. Am ales astăzi un nou prim-ministru. Un prim ministru tânăr, care va trebui să închege activitatea guvernului și derularea normală a activității ministerelor pentru rezolvarea problemelor concrete ale economiei. În acest context, al sarcinilor concrete și al concretizării activității noastre, vreau să fac apel la toți cei care au fost factorii-motori, factorii activi ai revoluției românești, cu particularitățile ei deosebite.

Ceea ce se încearcă astăzi este destabilizarea noastră, este încearcă de a submina această fază de activitate concretă. Dacă noi nu reușim să consolidăm unitatea, care a rezultat din acest protest spontan al maselor populare, care a răsturnat vechea putere, atunci, sigur, aceasta ar duce (...) Singura forță a noastră este astăzi tocmai menținerea acestei unități bazate pe ideea de consens general al tuturor forțelor creatoare ale societății românești. Pe această bază vrem să concretizăm activitatea noastră. Realizarea permanentă a acestui consens cu deschiderea largă către toate curentele posibile, către toți factorii și forțele interesate, dialogul viu, care să ne înlesnească concretizarea platformei de acțiuni.

Mai ales, trebuie să ne concretizăm activitatea pe următoarele trei și vrem ca aceste trei luni să nu fie numai luni de campanie electorală, dar de program concret de acțiune, de rezolvare a unor probleme practice, care să fundamenteze toate elementele pentru continuarea și dezvoltarea unui program de perspectivă pentru ceea ce urmează. ( n.r. Vă mai citesc doar o jumătate de pagină)

Nimeni dintre noi nu pretinde să devină monopoliștii unei puteri noi. Ne-am săturat de această tendință de a monopoliza puterea, de asta (...) tendința unora de a deveni deținători ai puterii pe viață. Noi vrem să stabilim câteva principii. Ele vor fi reflectate în programul nostru. E vorba de principii ale eligibilității obligatorii, ale tuturor organelor și ai tuturor factorilor de conducere, de la nivel central și până la nivel local. Discutam chiar o idee: eligibilitatea miliției, care să răspundă în fața maselor populare și nu viceversa. Dintr-un instrument al oprimării, al reprimării, al puterii, ea să devină instrumentul care să servească masele populare, să fie sub controlul maselor populare. Pe aceste principii trebuie să elaborăm cum stau lucrurile.

De asemenea: divizarea mandatelor. Nimeni nu este înscăunat pe viață într-o funcție de conducere. Primește un mandat, dă socoteală de cum și-a îndeplinit mandatul, face loc altora care vin cu forțe proaspete, cu gândire nouă. Să existe această permanentă înnoire, împrospătare. Numai așa se poate asigura progresul continuu. Și mai multă modestie în viața particulară a fiecăruia; limitarea veniturilor tuturor la niște dimensiuni decente, neignorând factorul de interesare pentru valori, promovarea și a. m. d., deci câteva chestiuni care vor trebui să-și găsească concretizarea și în acte normative, și în activitatea noastră”.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Am încheiat acest fragment de discurs cu imperfecțiunile de rigoare... Gelu Ionescu, ai venit în studio, ai ceva de spus? Nu?

Radio Europa Liberă (Gelu Ionescu): O singură notă. Ungaria cere cetățenilor ei să nu călătorească în România cu automobile particulare. Radio Budapesta își bazează avertismentul pe probleme de securitate și pe lipsa de benzină în România.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Dar poate ai și un mesaj al regelui, pe care tot încercam să îl transmitem?

Radio Europa Liberă (Gelu Ionescu): „Datoria tuturor românilor este de a restabili pacea civilă - pace în inimile lor! Poporul român, care si-a regăsit libertatea trebuie cât mai repede să se pună la lucru pentru refacerea țării. Rolul meu este ca să contribui cu toată puterea mea la restabilirea acestei păci”.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Pentru că am vorbit de rege și pentru că vrem să ilustrăm ceea ce era de prevăzut, și anume efectul de scânteie pe care evenimentele din România de acum le pot avea asupra unor țări în care stalinismul nu a cedat încă locul, cum ar fi: Albania, Cuba sau China. Să spunem că pretendentul la tron albanez Leka I, care trăiește în Africa de Sud, a făcut un apel, marți, la concetățenii săi, să profite de evenimentele din Europa Răsăriteană și Centrală, pentru a se ridica împotriva regimului tiranic și ateist din Albania. În același timp, Asociația Emigranților Albanezi a declarat, tot marți, la Paris, că poporul albanez este uitat și a evidențiat că și condițiile de viață, și situația drepturilor omului în Albania este absolut comparabilă cu situația dramatică existentă în România pe vremea dictatorului Ceaușescu, se afirmă într-un comunicat. Această Asociație a Refugiaților Albanezi i-a cerut ministrului de Externe francez, Roland Dumas, să intervină în favoarea respectării drepturilor omului în Albania, pentru eliberarea deținuților politici, de asemeni, în favoarea respectării drepturilor albanezilor din Republica Autonomă Kosovo.

Radio Europa Liberă: O avem din nou în studio pe Anca Croitoru.

Radio Europa Liberă (Anca Croitoru): Cu o corectură, și anume glasul celui care spunea: „Nu știu cum am ajuns în balcon, dar știu că revoluție a făcut acest minunat tineret” n-a fost a domnului Mazilu, ci a noului prim-ministru Petre Roman, care spunea, printre altele, din noaptea de 21 spre 22, și în dimineața zile de 22: „Am vorbit în șoapte spuse pe coridoare, în cabinete sanitare, pentru că este foarte greu să vă imaginați ce aparat monstruos, pe măsura monstruozității regimului său, a creat Ceaușescu pentru a supraveghea și teroriza acest popor. Deci să revin la chestiunea cu care am început,- spunea domnul Roman, pentru că prin mijloace viclene, extrem de perfide, foarte bine organizate, eram în permanență ținuți într-o stare de alertă, pe care eu până acum mă întreb cum am depășit-o. Tot ceea ce am putut să facem în planul acesta a fost de a lega câteva punți în haosul, în dezastrul, lăsat de clica Ceaușescu în această țară, în ce privește economia și organizarea socială. Economia și organizarea socială se aflau într-adevăr la nivelul pe care îl arăta aici domnul Brucan, la nivelul a două minți primitive, fără nici o perspectivă, în schimb, cu o sete de putere cu adevărat greu de găsit în istoria modernă. Deci ceea ce am putut face, - spune domnul Petre Roman, a fost ca, utilizând oameni cinstiți, care au rămas la posturile lor administrative, să menținem firele unei organizări sociale. Și eu sunt foarte bucuros să spun că nu suntem într-un dezastru economic, în ceea ce privește funcționarea mecanismului său - nu suntem într-un haos, nu suntem într-o situație disperată și dușmanii noștri să știe că suntem din ce în ce mai bine”.

Domnul Roman continua, spunând: „De acum ne așezăm la rezolvarea unor probleme mai concrete. Deocamdată este lesne de înțeles că nu dispunem decât de structurile vechi, dar, din fericire, am putea spune, că le-am putea utiliza cu mult mai multă inteligență decât au făcut-o oamenii lui Ceaușescu , aleși nu pe criterii de competență, niciodată pe criterii de competență, ci numai pe criteriul supunerii oarbe. Așa încât vă anunț că foarte curând ne întâlnim pentru a forma guvernul, pentru a repune în mișcare structurile existente și, bineînțeles, avem în vedere timpul de-a dreptul îngrijorător de scurt pe care îl avem în față până la alegeri. Și să dea Domnul ca după alegeri să fie altcineva care să conducă guvernul, să menținem stabilitatea în țară, astfel încât alegerile să fie libere nu numai din punct de vedere a exprimării unei gândiri, a unei opinii, a unei poziții politice, ci să fie libere și din punct de vedere al vieții, al asigurării vieții materiale, cel puțin la nivelul pe care îl considerăm noi satisfăcător.

Aceasta este misiunea pe care am înțeles că, în mod colegial, în Consiliul nostru trebuie să o îndeplinesc cu anumită răspundere. Deocamdată, vă putem spune, acceptând ca indiciu de activitate economică în țară, consumul energetic, astăzi, era… n-are importanță cifra. El respecta, să zicem, o activitate de 90% din ceea ce se prevedea anterior revoluției noastre. E un lucru care arată că, așa cum afirmam, dușmanii noștri se înșeală, pentru că acest popor, poporul nostru, este cel care a făcut revoluția.

Chiar mai înainte un corespondent străin zicea: „poporul este ales de voi”. Nu este adevărat. E fals. Noi am ajuns, pur și simplu, împinși de valul acesta al tineretului. Eu habar n-am cum am ajuns să vorbesc de la balcon, de la sediu. Vă mărturisesc, habar n-am cum am ajuns acolo. În schimb, ceea ce știu este că, dacă, astăzi, în condițiile acțiunii activității acestui bande teroriste, a căror caracterizare s-a făcut pe larg în aceste zile, noi avem un indice de activitate economică atât de ridicat - asta înseamnă că poporul e, de fapt, cel care face în continuare revoluția și eu mă strădui, atât cât pot, să fiu la înălțimea acestei mișcări a noastre”, - a spus Petre Roman.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Mulțumesc. Ne cerem scuzele de rigoare dacă vă prezentăm texte destul de lungi, însă ni se pare că despre asta discutăm noi aici, despre ceea ce se întâmplă și ceea ce se va întâmpla, și cum se va întâmpla în România. Ne scuzăm așadar, dar este un moment de tranziție prin care trece România cu o stare de confuzie absolut inerentă. Vrem să dislocăm acest bloc compact și să dăm totuși câteva mesaje.

Radioascultătoare: Sunt Florica Mitroi, membru titular al Uniunii Scriitorilor, refugiat politic în Grecia, Atena. În ziua de 27 noiembrie, am făcut o demonstrație de protest împotriva lui Ceaușescu în Piața Parlamentului, în Atena. Vreau să-mi exprim sentimentele față de poporul român, față de România liberă, față de poporul român - în care am crezut întotdeauna - poporul cu cel mai frumos profil moral din Europa, poporul cel mai generos, cel mai răbdător, dar și cel mai dârz.

Astă seară, cer ambasadorului român în Atena, Nicolae Iacobescu, sprijinul pentru a mă întoarce, alături de conaționalii mei, frații mei, care au fost înecați în sânge de bandele teroriste ale monstrului Nicolae Ceaușescu. Doresc patriei mele, României Libere, să fie cu adevărat liberă și asta înseamnă, în primul rând, fără comunism! Căci în guvernul provizoriu sunt prea multe elemente duplicitare, în umbra suferințelor Doine Cornea, Radu Filipescu, Dan Petrescu și Mariana Marin se ascund persoane care au fost prea devotate comuniștilor, prea răsfățate de Ceaușescu. Fostele cadre ale partidului să treacă în producție, să facă dovada calităților lor. Popor român, nu te lăsa din nou înșelat! Dedic poemele mele anticomuniste și anti-Ceaușescu - poeme pentru care am fost persecutată în țară - viteazului popor român, din care sunt mândră că mă trag. Sunt la televiziunea greacă.

Radioascultătoare: (...) Nicola la aparat. Domnul Liiceanu din România este anunțat că, joi, va primi … sperăm, că va zbura din Westfalen un avion încărcat cu medicamente și cu ustensile medicale și, în plus, va duce la bordul său o mașina de scris IBM, cu trei capete și două dictafoane, pe care domnul Liiceanu le-a cerut și de care are nevoie pentru înființarea unei literare. Ele vor fi trimise pe adresa doctorului Noica, în București, și doctorul Noica le va transmite mai departe.

Totodată, rog să transmiteți urările mele și gândurile mele cele bune familiei Noica și familiei Zinga, pe care-i caut cu disperare, dar nu obțin nicio legătură telefonică cu dânșii. La revedere și mersi foarte mult.

Radioascultătoare: (...) din Danemarca sunt. Sunt stabilită în Danemarca de 14 ani. Am ascultat Europa Liberă în ultimele zile, zi și noapte, aproape (...) și-mi pare foarte rău că nu am auzit niciun mesaj din Danemarca... Vreau să vă spun că executivul danez a donat Crucii Roșii ajutor pentru România - opt milioane de coroane daneze. În seara de Crăciun, toate bisericile din Danemarca au strâns trei milioane de coroane daneze. Crucea Roșie daneză a deschis o listă de subscripții, care a fost în toate ziarele cotidiene mari din Copenhaga. S-au trimis încă de sâmbătă seara (...) cu medicamente și provizii (...)

Radioascultător: Mă numesc Gavrilă Marian și sunt din Timișoara. Am ascultat noutățile și toate știrile care se întâmplă în țară. Acum câteva minute, am recepționat mesajul unui băiat, Ovidiu, din Böblingen. Doresc să îl contactez. Noi suntem un grup de români din Timișoara și Arad, și am strâns bani pentru a trimite bani și ajutoare în țară. Prin intermediul lui am dori să luăm legătura cu ceilalți români care sunt din Böblingen și Sindelfingen. Numărul meu de telefon este: 806822, cu prefixul Böblingen.

Cel de al doilea mesaj este: doresc ca părinții mei, dacă mă aud, Gavrilă Ioan și Elan din Timișoara, strada Mangalia nr.58, să ne sune urgent. Vă mulțumim mult. Trăiască România Liberă!

Radioascultător: Ca unul din oamenii de afaceri care lucrează cu România de peste 24 de ani, consider că este momentul să apelăm la toți oamenii de afaceri din Germania să vină în ajutorul concret al poporului român. Pentru început, doresc să comunic tuturor organizațiilor medicale, ori medici care doresc să trimită spre România colete cu medicamente ori aparatură medicală, ori orice alt ajutor urgent, că o pot face, trimițând pe adresa firmei noastre coletele. Noi vom plăti transportul cu avionul la București, la compania (...) din Berlinul de Răsărit, până la contravaloarea cantității de trei mii de kilograme. Firma (numește denumirea firmei, adresa și telefonul).

Al doilea mesaj către toți reprezentanții firmelor străin din România. Dragi prieteni și colegi, știți că toate organizațiile de ajutor din lume: Crucea Roșie, organizații de caritate etc. au organizat trimiteri de ajutoare către poporul român însângerat. Tot ce vor trimite nu este suficient. Voi toți reprezentanții marilor concerne și firme mondiale ca: BAYER, BASF, CASTROL, SANDOZ, BOSCH, IBM, PUMA (…) cât și mulți alții, mergeți la telexurile dumneavoastră și trimiteți mesaje fulger la președinții concernelor și firmelor pe care le reprezentați, ca să fie organizate ajutoare, în primul rând, de medicamente, utilaj medical, alimente pentru noi născuți. Luați legătura cu FSN, să vă comunice locurile, adresa, unde să fie trimise aceste ajutoare și sa fie predate sub propria dumneavoastră supraveghere. Dacă aveți nevoie de orice ajutor de transmisie ori telefon în străinătate, rog, comunicați-mi mie la telex: 186420, indicativul: Karol Deutschland, vest Germania, întrucât telefoanele de la dumneavoastră și către dumneavoastră sunt extrem de greu de prins. Vă mulțumește colegul dumneavoastră, (...) președintele firmei (...) din Berlinul de Vest. Vă dorim vouă și întregului popor român un Crăciun fericit, sănătate și bucurie!

Radioascultător: Un scurt mesaj domnului profesor doctor universitar Rebegea, de la Clinica de Obstetrică și Ginecologie, policlinica București, din partea domnului profesor, doctor universitar (...), șef de secție la Clinica Universitară Steglitz, din cadrul Universității Libere, din Berlinul de Vest.

Stimate domnule profesor, mâine, în cadrul clinicii se va ține o ședință specială și organizare de pachete cu medicamente, infuzii, materiale medicale, aparatură de transfuzie și pansamente, care vor merge la clinica dumneavoastră. Vă mulțumesc!

Radioascultătoare: Suntem un grup de români din Suedia, în numele cărora vorbește Elena și Cristian Nițescu. Anunțăm, pe această cale, că noi organizăm un transport de medicamente și alimente către țară, de aceea facem apel la compatrioții noștri din Suedia, care sunt dispuși ni se alăture, să sune la numărul: 032072036.

De asemeni, facem cunoscut că guvernul suedez a alocat, pentru început, 20 de milioane de coroane; Crucea Roșie suedeză a trimis astăzi, prima zi de Crăciun, un grup de medici și medicamente către România, iar în următoarele zile vor fi trimise transporturi de medicamente și personal medical spre țară. Biserica suedeză donează încasările făcute în aceste zile. Multe alte grupuri și organizații de caritate din Suedia organizează colete. La mulți ani în libertate!


Max Bănuș: Să facem o precizare, Raluca.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Da, am anunțat înainte un transport spre Timișoara, organizat de domnul Hokel din München. Suntem informați, între timp, că domnii Ungar și Hokel nu mai pot primi pachete, capacitățile de transport au fost depășite.

Radio Europa Liberă (Max Bănuș): O completare la știrea în legătură cu Radio Budapesta. Radio Budapesta sfătuiește șoferii de camioane să nu folosească acel radio recepție-transmisie, specific camioanelor, pe rază de 30 km, fiindcă spune Radio Budapesta, discuțiile lor ar putea fi recepționate de persoane neautorizate. Noi înțelegem foarte bine, e vorba de teroriști. Deci atențiune!

Radio Europa Liberă (Gelu Ionescu): Vin în studio după ce am stat cinci ore la telefon ca să primesc mesaje. Aș vrea să fac câteva observații pe marginea acestei avalanșe de telefoane cu care suntem asaltați. Primim multe telefoane de la ascultători din Occident, care aprobă sau dezaprobă execuția rapidă și capitală a lui Ceaușescu. Vă rugăm, stimați ascultători, să nu ne mai trimiteți astfel de mesaje, întrucât noi am hotărât, conducerea radioului a hotărât, să nu dea astfel de mesaje. Să așteptă, mai întâi, ca lucrurile să se clarifice în România. Să așteptăm justificările acestei măsuri atât de importante, pe care le vor da guvernul de la București sau conducerea de la București și apoi să ne spunem părerea în toată libertatea, părere, la care avem cu toții dreptul, dar noi în momentul de față nu le putem da și nu vrem să le dăm - nici de o parte, nici de alta - atât timp cât explicațiile oficiale nu vor veni de la București. Pentru unii, acestea vor fi plauzibile. Pentru alții, nu.

Se proiectează de aceea - vorbeam cu directorul radioului nostru - să organizăm, nu peste mult timp, cât lucrurile se vor liniști în țară, o tribună liberă a ideilor venite din Occident. O vom face. Și atunci veți putea, poate, prin această tribună să vă spuneți opiniile sau, poate, presa din țară va fi atât de liberă, încât va putea să exprime opiniile dumneavoastră.

Deci, deocamdată, vă rugăm să nu mai telefonați pe această temă, inclusiv, pe încă o temă: Componența Guvernului. Nici nu există încă un guvern la București. Nu s-au anunțat decât câteva posturi ale conducerii Frontului și a primului ministru, că au și început să sosească telefoane de dezaprobare a acestui guvern. Nu știm cum va fi acest guvern. Să așteptăm să iasă din criză și să ieșim din momentul când în România vor înceta focurile de armă și sacrificiile de vieți omenești și după aceea să judecăm. Să așteptăm să vedem lucrurile. Aveți puțină răbdare, pentru că telefoanele noastre sunt ocupate de conversații prea lungi despre niște subiecte supra cărora nu vrem - și nu trebuie, cred - să ne exprimăm.

Radio Europa Liberă (Max Bănuș): Dificultățile au fost etalate foarte bine în ceea ce a citit Raluca.

Radio Europa Liberă (Gelu Ionescu): Am auzit, da. Tocmai de aceea fac această rugăminte pentru ascultătorii noștri din Occident.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Firește, reacția este, de altfel, explicabilă, o înțelegem cu toții. Toți am fost surprinși, am avut o ușoară senzație de improvizație. Trebuie să acordăm însă noului guvern și poporului român, celor care vorbesc în numele poporului român acum, trebuie să le acordăm atâta credit: că știu ce fac, că au intențiile cele mai bune și chiar dacă un lucru e greșit sau altul - că el poate fi corectat. Adică, să nu ne pripim cu judecățile înainte de a avea faptele.

Radio Europa Liberă (Gelu Ionescu): Continui cu observațiile mele de la telefon. Sunt mișcat de numărul foarte mare de telefoane care ne mulțumește nouă și de efortul pe care-l facem de a vă informa. Vă mulțumim, la rându-ne, pentru gândurile bune și urările bune pe care nu le faceți.

Am mai multe mesaje mai mărunte. Doi ascultători, care vorbesc la telefon cu familia, ne spun că la Timișoara astăzi dimineață erau încă lupte și că aseară au fost lupte foarte grave… foarte grele la gară, la Grădina Botanică și că în Catedrală și în muzeu s-ar afla încă grupuri de teroriști.

La Sibiu, este mai liniște - un alt telefon, care, din nou, a vorbit cu țara. Mulți dintre ascultătorii noștri de înaltă ce vorbesc cu țara fac foarte bine să ne telefoneze și nouă, să ne spună ce vești au de la rudele lor de acasă. Deci, un ascultător ne spune că la Sibiu ar fi mai liniște, deși mai ard case pe Calea Dumbrăvii, se mai aud numai focuri sporadice.

Un alt ascultător ne anunță că la Tismana, într-o grotă, s-au făcut, în urmă cu câțiva ani, lucrări ample pentru instalații ale Securității. Oameni din jurul Tismanei sunt cei care sunt făcuți vigilenți în acest anunț.

Un ascultător ne mai spune că e mai ușor de vorbit din Elveția decât din Italia. Vorbesc de ascultătorii noștri care trăiesc în apropierea graniței dintre cele două țări. Deci e mai ușor de vorbit din Elveția decât din Italia.

O altă ascultătoare ne roagă să transmitem oficialităților din România că măcar o mică parte din ajutoarele care sosesc să fie îndreptate și către Casa de Copii Orfani din Galați, unde se trăiește în modul cel mai mizerabil cu putință.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Mai am și eu câteva mesaje în față. Profit ca să le transmit. Potul de radio francez ne-a rugat să transmitem următorul mesaj:

Doamna Marina Stoica din București este rugată să telefoneze tatălui ei, (...), din Paris.

Gabriela Miron din Brașov și Mihai Mureșan din Timișoara sunt rugați să ia legătura cu rudele lor din Germania. Doctorul Marian Ciurel de la clinica de Urgență din București să ia legătura cu doctorul Richard Florescu din Bayreuth, Germania Federală, pentru a-i comunica de ce are nevoie Spitalul de Urgență din București. Totodată, doctorul Richard Florescu roagă familia din București să-i telefoneze. Am primit, de asemenea (mai am două mesaje scurte), informația telefonică din Timișoara, că aeroportul orașului este liber. Și, în sfârșit, în Constanța, din cartierul Tomis Nord, unde este o zonă a grănicerilor, sunt trupe de teroriști, care atacă această zonă. Trupe de teroriști atacă zona portului și pe cea a gării.

Radio Europa Liberă (Gelu Ionescu): Profesorul Bejan, de la organizația ProPatria din Nürnberg, se adresează televiziunii române, căreia, spune el:

îi pot trimite deîndată benzi magnetice de 1 și 2 secunde capete de magnetoscop, casete video și altă aparatură”. Roagă să i se comunice urgent de ce este nevoie, fie prin Radio Europa Liberă (ar fi mai greu), fie direct la telefonul: 49911320700.

Radio Europa Liberă: Anunțăm ascultătorii noștri din România că Radio Europa Liberă a deschis în acest moment trei linii telefonice pentru aceea dintre dumneavoastră care vor să ne împărtășească informații importante. Pe aceste trei linii ne puteți telefona cu taxă inversă (cereți convorbire telefonică cu taxă inversă!). Ne cerem scuze, dar trebuie să subliniem, orice convorbire venită pe aceste trei linii de oriunde din afara României va fi întreruptă imediat. Cele trei linii de telefon sunt, între orele 10.00-19.00 (ora României): 089 (prefix München) 21023010; 21023011. Între orele 18.00 și 22.00 (ora României): 089 - 21023033. Trei numere de telefon ale postului Radio Europa Liberă sunt rezervate exclusiv observatorilor aflați acum în România.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Mai avem un mesaj din partea lui Daniel König, voluntar în Convoiul Maltezilor, din München, care informează pe acei care sunt interesați să trimită ajutoare în România că punctul de frontieră Nădlac este blocat, datorită numărului mare de mașini ce se află la granița româno-maghiară. Convoaiele pot fi dirijate spre a intra în țară pe la punctele de frontieră Stamora Moravița, Naidăș și Jimbolia, care sunt la ora actuală libere. De asemenea, Daniel König din München, care s-a aflat la Timișoara ca șofer voluntar, precizează că toate camioanele venite cu ajutoare din străinătate, nu depășesc linia Arad-Oradea și Cluj, ceea ce înseamnă că cei din interiorul țării nu pot beneficia de aceste transporturi. El roagă organizațiile respective să-și trimită camioanele și în alte orașe ale României decât acele din zona granițelor româno-maghiare și româno-iugoslave. Tot Daniel König apelează la convoaiele ce vor intra de acum încolo în România, ca ele să se îndrepte de urgență către Timișoara, pentru că Spitalul de Copii, de exemplu, are nevoie de echipament medical pentru transfuzii și apoi alimente. Cei interesați pot lua legătura cu doctor Cristian Dunăreanu din Essen, care conduce azi operațiunile de salvare la Spitalul de Copii din Timișoara. Observ că nu am niciun număr de telefon. În orice caz, doctorul Cristian Dunăreanu din Essen. Rog regia să continuăm cu mesaje directe.

Radioascultător: Mă numesc Emilian Nicolae, sunt din Suedia, fost cetățean român, originar din București, fost fotograf. Doresc să-mi exprim bucuria și totodată să aduc un omagiu sincer tuturor românilor pentru eroismul dovedit încă o dată. Împărtășesc aceleași sentimente de fericire, dar și de regret pentru toți cei care si-au dăruit viața în luptă, dezrobire a teroriștilor staliniști. Noi, românii din exil, nu v-am uita și nici nu vă vom uita vreodată. Vă rugăm din suflet să protestați cu orice prilej pentru ca actualul front de eliberare din România liberă, condus de domnul Ilie Iliescu, să nu-i recunoască pe teroriștii de la Ambasada Română, ca reprezentanți ai României libere! Acești teroriști de la Ambasada Română din Stockholm tot timpul l-au citit și l-au slăvit pe Ceaușescu, în timp ce femei și copii erau măcelăriți. Suedia, statul suedez, a recunoscut oficial guvernul frontului de eliberare națională și, se pare, că i-a recunoscut și pe acești teroriști de la ambasadă. România liberă nu poate fi reprezentată de teroriști „îmbrăcați”, care și-au dat jos „blana de lup” și și-au luat-o pe cea de mielușel.

Frați români! Cereți domnului Ilie Iliescu de a nu recunoaște acești teroriști, care ne-au urmărit pe noi cei din exil pas cu pas. Dorim frontul să comunice guvernului suedez de a se preda arhiva Ambasadei Române de la Stockholm, doamnei Ana Maria, în care noi, toți românii din Suedia avem încredere. Arhiva este importantă, căci acolo stau dovezi pentru toate fărădelegile făcute de teroriști. Noi nu suntem barbari, dar cerem dreptate. Vă mulțumim din suflet. Dumnezeu să fie cu voi!

Europa Liberă: Continuăm cu un apel către oamenii de cultură.

Radioascultător: Aici - Ionel Pantea, artist emerit român, forțat la exil din cauza distrugerii culturii din epoca Ceaușescu. Fac un apel de solidaritate către toți artiștii români din străinătate să ajute la refacerea vieții artistice din țară. Ajutoarele în bani se pot vărsa la următorul cont: (...) cu menținea „est pour la Roumanie”.

Vă informez că un mare concert în sprijinul apelului lansat de Ion Caramitru va avea loc mâine, 26 decembrie, la Paris, la Opera Comică, cu participarea următorilor artiști români din străinătate: Ileana Cotrubaș, Marina Krilovici, Silvia Marcovici, Maria Diaconu, Leontina Văduva, Cleopatra Ciurcă, Eugene Sârbu, Corneliu Murgu, Gheorghe Zamfir, Ionel Pantea și Radu Pantea.

Vă mai informez că în 30 decembrie, la ora opt, în Luxembourg, de asemenea va avea loc un concert în sprijinul victimelor din România.

La Metz, tot în aceeași seară, în Marea Sală a Arsenalului, artiștii din Lorena au organizat, din proprie inițiativă, un concert pentru ajutorarea românilor.

Toată lumea se solidarizează cu românii, ajutoarele curg din toate părțile. Vă rugăm, informați-ne încotro să le îndreptăm. Telefonul meu este: 444264, Luxemburg. Aici - Ionel Pantea.

Europa Liberă: Și acum un mesaj din Peru.

Radioascultătoare: Sunt doctor Arlene Falcón din Peru. Am făcut studii în Timișoara. Acolo, a rămas soțul meu, inginerul peruan Carlos Luis, care urma să susțină teza de doctorat împreună cu fetița mea, Gemmie. Nu știu nimic despre ei de o săptămână. Vă rog foarte frumos, sunați în Timișoara la telefoanele: 17297; 39038. Vă rog pe cine știe ceva despre ei, să comunice la telefon, München: 532025 sau 759095, sau la ambasada Peru la Belgrad: 454943.

Voi încerca să intru în România ca să ofer serviciile mele profesionale pentru poporul român martir, care luptă pentru libertate, democrație și adevăr. Transmit multe salutări și sunt alături de colectivul Clinicei de Ginecologie VEGA și toți prietenii mei din Timișoara. La mulți ani și mulțumesc Radio Europa Liberă pentru permisiunea de a transmite acest mesaj. Mulțumesc.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Să spunem că ajutoarele către România continuă. Avioane poloneze, de exemplu, transportă mari cantități de medicamente. Știrea a venit de la Agenția de Știri Poloneză PAP și de la bisericile poloneze care strâng pături, alimente, îmbrăcăminte. De asemenea, un convoi de camioane de urgență a Crucii Roșii din Italia se îndreaptă și el spre România. Din Italia, au decolat spre România și două avioane militare cu 26 de tone de echipament medical, cerut de la autoritățile de la București. Să mai spun doar atât, că în Uniunea Sovietică a fost pregătit un Spital de Campanie, la granița cu țara noastră, pentru îngrijirea celor răniți.

Regia de emisie, mai avem ceva?

Regia: Avem un mesaj important către Timișoara.

Radioascultător: Mă adresez fratelui meu din Timișoara, Mircea Chiș, și părinților, rudelor, prietenilor: vă sărutăm, suntem alături de voi, dragă Mircea, Sică și Mijai, sunt de ieri seară în drum spre Timișoara cu o mașină încărcată cu medicamente de urgență și material chirurgical de mare importanță. M-aș bucura să ajungă și să vă fie de folos. E un mic gest prin care vrem să contribuim, alături de voi, la refacerea rănilor cu ocazia evenimentelor importante din România. Vă să sărutăm și suntem alături de voi! Nicu, Sanda, Ioana și întreaga familie.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Mai avem încă în mesaj, din câte înțeleg.

Radioascultătoare: Sunt profesoara P. Ștefănescu din Torino, Italia. Împreună cu soțul, Piero, rugăm familiile Drâmbă, Săvescu, Popescu din București să ne telefoneze imediat acasă și să ne comunice ce este cu ei. Numărul e: 9016842, prefix 011, Torino.

Noi ne ocupăm de organizarea ajutoarelor din Italia, care sunt masive, în special, din Torino. Eu și Piero organizăm aceste ajutoare și venim la București cu ele cum putem. Consider însă prezența mea aicea foarte importantă pentru aceste ajutoare.

Vă rog foarte mult, vecii sau cine îi știe, să-i anunțe să ne comunice ce este cu ei. Nu reușim să telefonăm deloc în Italia. Felicitări poporului român, soldaților și tineretului! Eu, ca profesoară universitară, apreciez eroismul tineretului și voi comunica la tineretul italian și vom comemora acești morți tineri. Vă sărutăm cu drag (...) cu mai mult radio.

Radio Europa Liberă (Raluca Petrulian): Nu facem decât să ne alăturăm acestor felicitări iarăși și iarăși. Încă un ultim mesa, poate, mai avem timp?

Radioascultător: Onorată redacție, permiteți-mi să adresez întregului popor român (...), redacției și tuturor ascultătorilor ei urarea: Sărbători fericite! Mulți ani binecuvântați de Dumnezeu cu pace, bun spor și fericire! Sunt zguduit de evenimentele petrecute în țara noastră în ultimele zile și mă bucur cu toată ființa mea pentru biruința binelui asupra răului și pentru sfârșitul epocii de groază. Eu însumi am avut de suferit de pe urma politicii de tiranie. Sunt nespus de bucuros și doresc mult succes noii conduceri de stat în aplicarea cât mai urgentă a punctelor pe care și le propune și, în primul rând, de a reintroduce învățământul religios în procesul de învățământ. Sunt profund mișcat. Dumnezeu să le ajute! Bucuria mea însă este umbrită de situația personal în care mă aflu și acum, pentru care vă rog să transmiteți și mesajul meu părintelui Patriarh.

Preafericirea Voastră, Vă rog respectuos să confirmați public că am avut de suferit de pe urma acțiunilor agenților de Securitate. Vă rog să Vă amintiți mărturisirea făcută la Iași în ziua de 11 august 1984, anume că m-au amenințat în plină stradă că mă împușcă...”

(Transcriere: Diana Benea)

XS
SM
MD
LG