Lungul drum către egalitatea de gen: O duc azi mai bine femeile ca în 1970?

Lungul drum către egalitatea de gen: O duc azi mai bine femeile ca în 1970?

By Kristyna Foltynova 13 aprilie 2021

Acum 50 de ani, femeile aveau, în medie, mai puțin de jumătate din drepturile legale ale bărbaților. În multe țări, nu li se permitea să aibă un loc de muncă în întreprinderi industriale și nu era nicio lege care să le protejeze împotriva discriminării bazate pe gen la locul de muncă. Mamele aveau concediu plătit în doar câteva țări, iar legislația privind violența domestică era, practic, inexistentă.

În ultimele decenii, multe țări au făcut reforme pentru a reduce decalajele de gen, dar în ciuda acestui progres, femeile încă se confruntă cu reglementări care le restricționează oportunitățile economice. Să aruncăm o privire pentru a vedea ce s-a schimbat din 1970 până astăzi.

Egalitatea de gen acum
50 de ani și azi

Indicele Women, Business and The Law (Femei, afaceri, legislație) emis de Banca Mondială clasifică țările pe baza legislației și reglementărilor care se referă la oportunitățile economice ale femeilor. Indicele este format din opt indicatori (cum ar fi mobilitatea, salariile și pensiile), structurați de-a lungul ciclului de viață al unei femei care lucrează. Cu cât scorul este mai mare, cu atât tratamentul legislativ al genurilor este mai echilibrat.

În 1970, indicele global era de 46,3 puncte din 100 - ceea ce înseamnă că, în medie, femeile aveau mai puțin de jumătate din drepturile legale ale bărbaților. Cele mai mari inegalități puteau fi sesizate la capitolele părinți, loc de muncă și salarizare.

În deceniile următoare, indicele a crescut treptat și a ajuns, în cele din urmă, la 76,1 puncte în 2020. Potrivit celui mai recent raport, părinții și salariile continuau să fie domeniile în care se înregistrau cele mai mari inegalități, iar Banca Mondială consideră că doar în 10 țări din lume se înregistrează o egalitate de gen absolută.

Rusia, sub media mondială

În 1970, Rusia era una dintre republicile fostei Uniuni Sovietice. Rusoaicele aveau puțin mai mult de jumătate din drepturile legale ale bărbaților (scorul înregistrat era de 55,6 puncte), peste media globală la acel moment.

Între 1960 și 1971, pe măsură ce Uniunea Sovietică a depus eforturi să-și extindă economia, peste 18 milioane de femei au fost aduse pe piața muncii. Deoarece maternitatea și familia erau, de asemenea, promovate de propaganda oficială, a fost necesară adoptarea unor noi reglementări.

De exemplu, discriminarea pe motive de gen a fost interzisă oficial. La fel, a fost interzisă concedierea muncitoarelor pe motiv de sarcină. Fusese stabilit prin lege și concediul de maternitate plătit. Pe atunci, se putea lua un concediu de cel puțin 14 săptămâni în mai puțin de 30 de țări din întreaga lume.

Pe de altă parte, femeilor le-au fost interzise slujbele considerate periculoase pentru sănătatea reproductivă. A fost restricționat accesul la munca pe timp de noapte și în anumite locuri de muncă industriale, cum ar fi cele care presupuneau ridicarea sau transportul unor obiectelor grele. La un moment dat, pe lista de ocupații existau peste 400 de astfel de locuri de muncă considerate nepotrivite pentru femei. De asemenea, legea nu impunea plata egală pentru o muncă egală.

Femei, afaceri, legislație
(date din perioada 1970-2020)

După 1991, Rusia și-a îmbunătățit indicele, permițând femeilor să lucreze noaptea. Ele puteau de asemenea să solicite salarii egale pentru o muncă de valoare egală. Cu toate acestea, nu au fost adoptate reforme majore din 2002, iar indicele a stagnat de atunci în 2016, chiar scăzând sub media mondială.

Rusoaicele încă nu pot lucra în multe industrii, deși lista ocupațiilor interzise lor a fost redusă la 100 de locuri de muncă în 2021. Rusia este, de asemenea, una dintre cele 30 de țări din lume care nu are o lege care să abordeze violența domestică și nu există legislație care să protejeze angajatele împotriva hărțuirii sexuale la locul de muncă.

Situația conform indicatorilor
(un scor mai mare înseamnă o legislație mai favorabilă egalității de gen)

Ungaria - Un pas înapoi în domeniul egalității de gen?

Cu un indice de aproape 67 de puncte, Ungaria era printre 10 țări din lume cu cel mai mare scor în 1970. Femeile se puteau să muncească în zone industriale, existau concedii plătite pentru mame și era interzisă concedierea unei lucrătoare pentru că era însărcinată. Cu toate acestea, femeilor nu li s-a permis să lucreze în locuri de muncă considerate periculoase. De asemenea, legea nu interzicea discriminarea pe considerente de gen la locul de muncă, iar remunerarea egală pentru muncă egală nu era garantată.

Până în 2004, scorul Ungariei conform analizei din raportul Femei, afaceri, legislație a rămas practic neschimbat. După aceea, guvernul a adoptat legislație pentru a proteja femeile de hărțuire sexuală și de violența domestică. De asemenea, a interzis discriminarea bazată pe gen la locul de muncă.

Femei, afaceri, legislație
(date din perioada 1970-2020)

În cel mai recent raport, Ungaria a obținut un scor de 96,5 puncte și a fost printre cele 25 de țări cu cele mai multe drepturi egale de gen. Femeile pot lucra acum în toate ramurile industriale, legea interzice discriminarea pe criterii de gen în ceea ce privește accesul la credit. A fost adoptată și legea care prevede concediu plătit pentru tați. Pentru a obține cel mai mare punctaj și a se alătura altor țări recunoscute de Banca Mondială ca având o egalitate de gen deplină, Ungaria ar trebui să adopte o lege care să solicite plata egală pentru o muncă de valoare egală.

Situația conform indicatorilor
(un scor mai mare înseamnă o legislație mai favorabilă egalității de gen)

Iran - Un exemplu al inegalității de gen?

În 1970, femeile din Iran aveau mai puțin de o treime din drepturile legale ale bărbaților. În următorii 50 de ani, scorul indicelui țării a rămas aproape același, iar Iranul se află în prezent printre cele 10 țări cu cea mai mare inegalitate de gen din lume. Femeile se confruntă cu mult mai multe restricții decât bărbații atunci când vine vorba de părăsirea casei, de călătorii în străinătate sau de recăsătorire. Și acestea sunt doar câteva dintre obstacolele cu care trebuie să lupte.

Femei, afaceri, legislație
(date din perioada 1970-2020)

De 50 de ani, Iranul obține zero puncte în trei dintre domeniile evaluate - mobilitate, loc de muncă și căsătorie. Nici azi femeile nu pot alege unde să trăiască așa cum pot face bărbații. Fiii și fiicele nu au drepturi egale atunci când vine vorba de moștenirea bunurilor de la părinți, nu există nicio legislație care să abordeze hărțuirea sexuală și violența în familie și nu este interzisă concedierea unei angajate pentru că este însărcinată.

Una dintre puținele modificări adoptate de Iran este concediul plătit, care este într-o oarecare măsură disponibil pentru mame și tați.

Situația conform indicatorilor
(un scor mai mare înseamnă o legislație mai favorabilă egalității de gen)

Ghid interactiv pentru inegalitatea de gen

În această secțiune, puteți descoperi singuri cum s-au schimbat legile privind egalitatea de gen în mai mult de 20 de țări din întreaga lume. Am ales țări din regiunea noastră de difuzare și am adăugat alte câteva pentru a putea face comparație.

Notă: Rezultatele se bazează pe raportul Women, Business and The Law (Femei, afaceri, legislație). Acesta a fost publicat de Banca Mondială în februarie 2021 și analizează datele colectate până la 1 octombrie 2020. Raportul se concentrează, în principal, pe impedimentele economice și juridice cu care se confruntă femeile din diferite țări, astfel încât ar putea exista și alte studii suplimentare care să descrie aspecte ale inegalității de gen.

Afganistan

În 1970, femeile din Afganistan aveau aproximativ un sfert din drepturile legale ale bărbaților. Nu există aproape nicio lege referitoare la egalitatea de gen care să fi fost adoptată de mai bine de patru decenii. În 2016, situația s-a îmbunătățit ușor după ce Kabulul a permis femeilor să solicite pașaport în același mod ca bărbații și a pus în aplicare, de asemenea, o legislație privind hărțuirea sexuală la locul de muncă.

Cel mai recent scor obținut de Afganistan conform indicelui Femei, afaceri, legislație, de 38,1 puncte, îl plasează printre cele 10 țări cu cele mai puține legi cu privire la egalitatea de gen.

Afganistanul este, în prezent, sub media globală la toți indicatorii măsurați. De exemplu, nu există încă nicio lege care să interzică discriminarea bazată pe gen la locul de muncă și nicio lege referitoare la violența domestică. Afganistanul este, de asemenea, una dintre cele 15 țări din lume care nu permit femeilor să călătorească în afara caselor lor, în același mod ca bărbații.

Informații importante

Banca Mondială a inclus 190 de țări în ultimul său raport. Optzeci și opt dintre acestea impun în continuare restricții femeilor care îndeplinesc anumite sarcini sau lucrează noaptea. Mineritul este sectorul interzis cel mai adesea femeilor care vor să se angajeze acolo. Dar în diferite zone ale lumii femeilor le sunt interzise și locurile de muncă din industria prelucrătoare, construcții și sectorul energetic.

În 1970, legile privind hărțuirea sexuală la locul de muncă și violența în familie erau practic inexistente. În prezent, există doar 32 de țări care nu au legislație privind violența domestică și 49 care nu au legi privind hărțuirea sexuală. Sunt câteva țări, printre care și Rusia sau Uzbekistan, care nu au legi referitoare la niciunul din aceste două domenii.

Salariul este un domeniu în care putem observa cea mai mare inegalitate între bărbați și femei în ultimii 50 de ani. În 1970, existau doar două țări în lume care cereau o remunerare egală pentru o muncă de valoare egală. Deși această cerință s-a răspândit de-a lungul anilor, mai mult de o treime din toate țările nu au în prezent o astfel de legislație.