Linkuri accesibilitate

Aprecieri apologetice (2)


Autorii controversaţi, József Nyirő (1889-1953) şi Albert Wass (1908-1998) intră în programa şcolară din Ungaria.


Temele tratate de Wass şi Nyirő sunt inspirate din tradiţii şi întîmplări locale, au la bază mituri autentice sau artifciale, exprimînd năzuinţele naţionale ale unei colectivităţi etnice în aşteptarea mîntuirii. Personajele sunt bîntuite de nostalgii de tip pseudoromantic sau acţionează în spiritul unui militantism belicos, izvorît din instinctele sîngelui unui neam umilit, dar legat de glia care trebuie eliberată.

Tocmai această ultimă trăsătură a literaturii „sîngelui şi gliei“ se poate depista într-o parabolă a lui Wass, publicată, în traducere germană, în septembrie 1942, în revista de propagandă culturală a guvernului
Ungariei, „Ungarn“ , intitulată: „Istoria lui János“. Ideea fixă a dispariţiei naţiunii şi a ţinutului idilic şi arhaic ardelean, agresat de industrializare şi modernizare, culminează în romanul lui Wass „Lângă Scaunul Domnului“ într-o adevărată apoteoză a neamului, întruchipat de personaje nobile, cu multiple valenţe simbolice.

József Nyirő evocă în cartea sa „Stîlpi de morminte“ („Kopjafák“, Cluj, 1924) istoria vieţii şi morţii unor
persoane, apelînd la sentimentele patriotice ale concetăţenilor săi secui, sugerîndu-le ideea necesităţii supravieţuirii etnice şi a opoziţiei faţă de un mediu ostil. Din ciclul de povestiri cuprinse în această carte nu lipsesc nici clişeele negative atribuite evreilor sau românilor.
Nu întîmplător cartea aceasta s-a bucurat şi de aprecierea birocraţiei culturale naziste. „Stîlpi de morminte“ a fost publicată în traducere germană, în două ediţii, în 1941 şi 1944, autorul ei fiind cooptat şi în „Asociaţia Scriitorilor Europeni“ (Europäische Schriftstellervereinigung, ESV), înfiinţată în 1941 la iniţiativa ministrului de propagandă, Joseph Goebbels.

(Unul din colegii de breaslă din România ai lui Nyirő în ESV fusese Ion Sân-Giorgiu, 1893-1950, care a fost ministru al educaţiei în guvernul legionr din exil al lui Horia Sima, creat cu sprijinul regimului nazist în toamna anului 1944, la Viena. Aceeaşi funcţie, de ministru al educaţiei a avut-o şi Nyirő în guvernul ungar din exil, format după prăbuşirea regimului fascist de la Budapesta, în primăvara anului 1945.)

Cu prilejul fondării Asociaţiei, din care făceau parte scriitori naţionalişti din 14 ţări europene, Goebbels a ţinut pe data de 11 octombrie 1941, în faţa celor prezenţi o cuvîntare impulsiv-incitantă, cerîndu-le intensificarea luptei pe tărîm literar contra: „evreilor, bolşevismului, plutocraţiei şi americanismului“. Singura datorie a scriitorului, a spus atunci Goebbels, este de a-şi pune literatura în serviciul unui singur scop: „cel de a sluji poporului“.
Faptul că József Nyirő şi Albert Wass au fost incluşi acum în programa şcolară în Ungaria a declanşat cîteva proteste la Budapesta. Decizia, însă, nu a fost anulată.
Previous Next

XS
SM
MD
LG