Linkuri accesibilitate

Coduri extremiste


La Sibiu (Foto: H.B.)
La Sibiu (Foto: H.B.)

Înmatricularea maşinilor cu simboluri extremiste de dreapta interzisă în Austria. În România, propaganda legionară pasibilă de pedeapsă.

În Germania, cît şi în Austria există legi care sancṭionează diversele forme de manifestare publică a extremismului de dreapta. Se penalizează nu numai propaganda de inspiraṭie nazistă, salutul hitlerist sau arborarea de simboluri aparṭinînd unor grupuri extremiste de dreapta, ci şi negarea Holocaustului şi apologia dictaturii naṭional-socialiste.

Pentru a evita eventuale consecinṭe penale, diversele grupuri extremiste apelează la formule criptice şi simboluri vizuale pentru a-şi expune convingerile şi pentru a-şi mobiliza susṭinătorii sau simpatizanṭii. În cursul ultimilor ani, autorităṭile au extins lista simbolurilor interzise care fuseseră folosite de către astfel de grupări etichetate, de obicei, drept neo-naziste.

Unul dintre simbolurile care în Germania a fost incriminat, după ce, în anii 1990, a devenit semnul distinctiv pentru numeroase grupuri internaṭionale radicale, este crucea celtică. Această cruce, care în cercuri extremiste simbolizează „superioritatea rasei albe”, a fost preluat ca emblemă şi de organizaṭia Noua Dreaptă din România şi filiala ei din Republica Moldova, activă sub denumirea Mişcarea Naṭional-Creştină Noua Dreaptă.

În Austria, extremiştii de dreapta au recurs în ultimii ani la o nouă formă voalată pentru a-şi expune convingerile ideologice, abuzînd de dreptul de a cere poliṭiei înmatricalarea numerelor de maşină cu anumite combinaṭii de litere şi cifre. Pentru contracararea vizualizării convingerilor extremiste, Parlamentul austriac a adoptat, de curînd, o lege care interzice folosirea unor acronime sau a unor combinaṭii ca: „SS” (pentru batalioanele naziste de asalt), „NS” (naṭional-socialism), „18” (Adolf Hitler) sau „88” (Heil Hitler).

La Timisoara...
La Timisoara...

Ultima combinaṭie de cifre, „88” este folosită în România de către Naṭionaliştii Autonomi, care după 2008 şi-au răspîndit propaganda rasist-antisemită pe internet, ca de pildă pe pagina intitulată „Lupta NS” (NS = naṭional-socialism), arborînd ca emblemă runa odal (desenată pe garduri şi clădiri în mai multe oraşe româneşti).

Dacă Naṭionaliştii Autonomi (cunoscuṭi şi sub prescurtarea „NAT88”, ceea ce decriptat înseamnă: Naṭionalişti autonomi ‚Heil Hitler’) îşi revendică doctrina din teoriile rasistului A. C. Cuza, Zelea Codreanu sau Adolf Hitler, alte organizaṭii, asociaṭii, fundaṭii sau formaṭiuni se consideră drept singurii succesori „autentici” ai legionarismului, negînd că acesta ar constitui o formă a fascismului.

Săptămîna trecută, preşedintele Iohannis a promulgat Legea privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31 / 2002 care prevede interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvîrșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.

Troița de la Sibiu (Foto: H.B.)
Troița de la Sibiu (Foto: H.B.)

Legea care a intrat în vigoare incriminează de acum încolo şi propaganda de tip legionar. Dacă autorităṭile vor aplica prevederile legii, cu siguranṭă vor trebui să dispară din spaṭiul public numeroase monumente, troiṭe, plăci şi busturi dedicate unor persoane care şi-au pus activitatea lor politică în slujba ideologiei gardiste. Astfel, va trebui demontată şi troiṭa din Parcul sub Arini, din Sibiu, pe care e sculptată efigia lui Codreanu, aşa cum, de curînd, a şi fost înlăturată plăcuṭa cu un citat din scrierile fondatorului Legiunii.

Previous Next

XS
SM
MD
LG