Linkuri accesibilitate

„Dacă vrem, se pot face și lucruri frumoase”


Gheorghe Cavcaliuc

Jurnalul săptămânal cu Gheorghe Cavcaliuc.

Născut la 25 octombrie 1982, în s. Micăuți, raionul Strășeni. A absolvit Colegiul de poliţie „D. Cantemir” al Academia de poliţie „Ştefan cel Mare”. Licenţiat în drept, specializarea drept penal, la Universitatea de Stat din Moldova. Are un masterat în ştiinţe politice, specializarea administrare publică, la Academia de administrare publică. Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției al MAI.

Luni

Începe o nouă săptămînă, cu provocări, scopuri mărețe și obiective stabilite. În timp ce merg spre serviciu, îmi revizuiesc deja activitățile planificate. Cum ajung la ușa biroului, zilnic mă întîmpină ofițerul de serviciu și îmi prezintă sinteza celor 24 de ore. Analizez sinteza operativă a infracțiunilor comise pe ultimile 24 ore, dar și ultima lună în Republica Moldova, atrag atenția la creșterea îngrijorătoare a accidentelor rutiere și infracțiunilor ușoare.

Convoc conducătorii INP, DP Chișinău și alti conducători responsabili de domenii, cu care discutăm situația operativă și trasez sarcini concrete la prevenirea accidentelor și a infracționalității.

Gîndul mă duce la Rezina. Acum doi ani în una din vizitele mele de lucru în acest raion am promis conducerii autorității publice locale și locuitorilor de acolo că vom inaugura un orășel al siguranței rutiere destinat instruirii copiilor. Și ca un bun manager, decid să merg personal să mă conving de rezultatele muncii depuse împreuna cu colegii mei.

Este un sentiment frumos pe care îl trăiești atunci când ai în față un rezultat palpabil al muncii depuse în timp și garanția că prin investiția făcută în formarea capacităților copiilor, construim o societate sănătoasă și dezvoltăm responsabilitatea personală a acestora.

Acest sentiment de plenitudine l-am trăit inspectând acest orășel al siguranței, dar și un sentiment de mândrie pentru echipa Inspectoratului General al Poliției care a contribuit esențial la realizarea acestui proiect.

Ziua continuă pe aceeași notă – siguranța copiilor și asigurarea protecției acestora. Aveam planificată ședința cu echipa de implementare a proiectului „Bunicii Grijulii”, în cadrul căreia le-am împărtășit ideea de inițiere a unei campanii de binefacere destinată reducerii ratei de abandon școlar în rîndul minorilor.

În urma discuțiilor și ședințelor a luat naștere Campania de binefacere „Copil școlarizat copil protejat” care va reduce abandonul școlar și, în consecință, va reduce criminalitatea juvenilă.

Ideea proiectului „Bunicii Grijulii” a fost preluată din Republica Italiană, pe cînd această campanie de binefacere am gîndit-o reieșind din situația și necesitățile țării noastre. Membrii echipei au salutat această idee și am plecat acasă cu gândul că dacă vrem, se pot face și lucruri frumoase.

Mă bucur că datorită efortului personal și al echipei avem o familie consolidată de bunici grijulii în toate raioanele țării și echipa „Bunicilor Grijulii” a ajuns să fie mare, peste 1500 de bunici grijulii!

Marți

Gheorghe Cavcaliuc
Gheorghe Cavcaliuc

Pentru al 4-lea an consecutiv, din momentul ce am fost nominalizat în calitate de vicepreședinte la Comisia de stat de repartizare a absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare”, aleg junii care au înregistrat cele mai bune reușite la învățătură, fiind repartizați în subdiviziunile centrale și ma întîlnesc cu ei, alături de conducătorii structurilor specializate ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.

Cei care ne vor fi colegi au fost selectați din cei 150 de absolvenți ai promoției anului 2018 și urmează să activeze în Direcție juridică, aparatele centrale ale Inspectoratul Național de Investigații, Direcţia de Poliţie a mun. Chişinău, Direcția Generală Securitate Publică a IGP și Direcției inspectare efectiv.

În cadrul întîlnirii, cei 9 absolvenți au fost familiarizați cu specificul activității polițienești, chiar de către șefii subdiviziunilor în care urmează să activeze și au aflat prevederile Strategiei de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020.

Am rămas în compania lor mai mult de jumătate de zi, împărtășindu-le din propria experiență și încercînd să le transmit curajul și doza de încredere pe care trebuie să o aibă la început de carieră în poliţie.

În a doua jumătate a zilei a fost organizată o şedinţă la care au fost prezentate și evaluate comoditatea și calitatea uniformei și încălțămintei de echipare a polițiștilor.

Grupul de lucru a testat mostrele agenților economici care au participat la licitația publică, accentul fiind pus pe uniforma de echipare primăvară- toamnă, vară și iarnă.

Intenționăm ca până la sfârșitul anului 2018 să echipăm aproximativ 4.000 de polițiști cu uniforme de serviciu, încălțăminte și echipament special din majoritatea serviciilor cum ar fi: inspectori de sector, inspectori de patrulare, angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, angajați ai subdiviziunilor de escortă, polițiști din cadrul Biroului de reacționare operativă și alții.

La finele zilei, după ce am reușit să examinez 80 de petiții de la cetățeni și demersuri de la unele instituții ale statului, care cer suportul conducerii IGP În rezolvarea unor probleme, am fost plăcut surprins de primirea cîtorva chipiuri din partea omologilor mei din străinătate pentru colecția personală.

Gheorghe Cavcaliuc
Gheorghe Cavcaliuc

Sunt onorat de gestul colegilor, precum șeful Poliției Naționale din Regatul Suediei, Germaniei și Republicii Lituania au decis să contribuie la îmbogățirea colecției mele de chipiuri, cît și pentru buna colaborarea între instituțiile pe care le reprezentăm.

Miercuri

Înafară de responsabilitățile mele de șef adjunct al Poliției Naționale, mai dețin funcția de președinte al grupului coordonator în domeniul gender și am organizat o ședință a membrilor acestei entități.

Pentru IGP este foarte important ca fiecare angajat/ă să aibă libertatea de a sesiza cazurile de discriminare pe bază de gen și să fie asigurată protecția datelor cu caracter personal, precum și a examinării obiective a cazurilor ce pot apărea în munca cotidiană.

În responsabilitatea mea este și segmentul activității speciale de investigații și intervenții cu forțele speciale în combaterea criminalității organizate, precum și coordonarea forțelor în operațiuni antiteror și asigurarea ordinii publice în timpul evenimentelor în masa.

Merg la o alta ședință de lucru cu subdiviziunile MAI pentru a îmbunătăți practica de intervenție a efectivului în cazurile de reținere a infractorilor înarmați, în cazurile luării de ostatici, alte cazuri grave și excepțional de grave prin studierea practicii internaționale.

De asemenea, vine la raport săptămînal șeful DGSP, dl Marin Maxian, cu informatia progreselor proiectului de prevenire a infracțiunilor cu implicarea cetățenilor, care dau dovadă de responsabilitate civică în implementarea proiectului Supraveghere de Vecinătate în care avem 32000 voluntari în toate localitățile țării.

Seara îmi găsesc liniştea și confortul în compania feciorilor mei Cezar și Bogdan.

Joi

În fiecare joi, particip în calitate de membru a Comisiei Unificate de Control privind activitatea subdiviziunilor de patrulare ale Poliţiei în Zona de Securitate (ZS) şi adiacentul acesteia. Prioritare sunt problemele care afectează cetățenii.

De asemenea, s-a pus accentul pe asigurarea respectării de poliţişti a prevederilor cadrului de reglementare corespunzător pentru ZS, în special cu referire la ordinea de înarmare a efectivului FMP, comandamentului militar, angajaţilor organelor de drept şi dotarea cu arme în timpul serviciului.

Sunt sigur ca şi în continuare poliţia va asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin cooperare cu structurile cu atribuţii de supraveghere şi control a situaţiei din Zona de Securitate.

De asemenea, joi e ziua de audiență a cetățenilor. Poliția este receptivă la problemele societății și se implică la examinarea și soluționarea promptă a adresărilor oamenilor prin prisma desfășurării transparente a audiențelor în baza cererilor depuse de către cetățeni, cu participarea șefilor subdiviziunilor resurse umane și inspectare efectiv, precum și alte subdiviziuni de competența cărora este examinarea revendicărilor invocate în plângerile către conducerea IGP.

Am examinat 5 petiții și am abordat subiecte cu referire la resursele umane, solicitarea ajutorului privind stabilirea relațiilor de rudenie, sau informațiilor cu privire la unele proceduri în cazul aplicării sancțiunilor contravenționale și penale.

O soție s-a adresat conducerii Poliției Naționale anunțând dispariția soțului în condiții suspecte și cere implicarea noastră pentru a fi găsit.

Seara am acordat un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Vineri

De dimineață, am fost foarte bucuros să-i revăd pe oaspeții și prietenii din cadrul Statului Qatar.

Primul pas de consolidare a dialogului bilateral în domeniul cooperării poliţieneşti cu Statul Qatar l-am făcut în luna ianuarie 2017, în cadrul unei vizite de studiu și am revenit cu unele practici noi și idei pe care le-am împărtășit cu factorii de decizie a Ministerului Afacerilor Interne, precum și am inițiat implementarea acestora și în cadrul Poliției Naționale.

Am rămas profund impresionat de profesionalismul, nivelul de pregătire al Poliției din Qatar, modul de instruire și organizare a Academiei de Poliție, precum și de ospitalitatea și deschiderea omologilor, fiind sprijiniți de aceștia în inițiativele noastre.

Drept rezultat e și schimbul de bune practici în domeniul combaterii crimelor cibernetice pentru 5 colegi, care va avea loc în luna octombrie, lucru confirmat oficial în timpul întrevederii.

Și spre finalul zilei am decis să îmi încurajez echipa.

Am fost onorat să mulțumesc persoanelor care s-au implicat activ în organizarea și implementarea Proiectului „Bunicii Grijulii” și să răsplătesc eforturile acestora cu distincții și mențiuni pentru atitudine conștiincioasă în depășirea unui grav fenomen și anume accidentele rutiere soldate cu decese, în special ale copiilor, cît și alte incidente și infracțiuni care fac parte din statistica criminalității juvenile.

Concluzia zilei - lucrurile frumoase se fac în echipă și mă bucur nespus de mult că am putut conta pe susținerea președinților de raion, pretorilor sectoarelor din cadrul Primăriei mun. Chișinău, reprezentanților administrației publice locale, primarilor, reprezentanților ONG-urilor, directorilor instituțiilor de învățămînt, societății civile.

Cu dăruire s-au implicat în promovarea proiectului „Bunicii Grijulii” și interacțiune cu societatea civilă și angajații noștri, precum șefii și colectivele inspectoratelor de poliție teritoriale, direcției generale securitate publică, Inspectoratului național de patrulare și Direcției de poliție a municipiului Chișinău, fiindu-le recunoscător că au atins performanțe înalte într-un timp atît de scurt.

Și la finalul unei săptămîni atît de încărcate îmi alin sufletul cu punerea pe foaie a unor versuri de dragoste.

XS
SM
MD
LG