Linkuri accesibilitate

Istoricul Octavian Țîcu (CV - 2018)


CURRICULUM VITAE​

Dr. OCTAVIAN ŢÎCU

Născut 21.08.1972, Ungheni, R. Moldova

Adresa de serviciu:

Institutul de Istorie

Academia de Științe a Moldovei

Str. 31 August 1989, nr. 82

Chisinău, MD-2012

Tel. 23-33-10, fax. 23 45 41, mob. 068 09 88 94 E-mail: costuleni@yahoo.com

Funcţia prezentă:

· Cercetător-coordonator, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei

· Conferenţiar Universitar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Formatul academic:

· 1994 - 2000 – Studii de doctorat, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, Romania. Teza „Problema Basarabiei în relaţiile româno-sovietice (1917-1940)”

· 1989 – 1994 – Licenţiat în Istorie, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, România.

· 1979 – 1989 – Şcoala medie satul Costuleni, r-nul Ungheni.

Domeniul de interes didactic şi ştiinţific:

1. Istoria Contemporană a Europei de Est.

2. Istoria Uniunii Sovietice.

3. Istoria spaţiului post-sovietic.

Cursuri universitare pregătite şi prezentate:

- Europa Centrală, de Est şi de Sud Est în relaţiile internaţionale interbelice (Curs la Masterat);

- Europa Centrală şi de Est în secolul douăzeci (Curs la Masterat)

- Comunitatea Internaţională în perioada Războiului Rece

- Istoria Contemporană a Europei de Est şi Sud-Est (1918-prezent);

- Ţările Blocului Comunist în perioada Războiului Rece;

Publicaţii: Autor a șapte monografii, a peste 50 articole ştiinţifice şi peste 150 articole în presă axate pe probleme de istorie, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale.

Experienţă profesională:

· 26.02.-30.05.2013 – Ministru al Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

· 2012 - present – Membru al Comitetului Executiv în proiectul internațional Sharing History Cultural Dialogues, Proiect al Uniunii Europene și EUROCLIO (Asociația Profesorilor de Istorie din Europa).

· 01.01.2011 – 26.02.2013 - Membru al Consiliului Naţional, Fundaţia Soros Moldova

· 14.01.2010 – 01.06.2010 – Membru al Comisiei Prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului totalitar comunist în Republica Moldova.

· 01.09.2009 – 01.09.2010 – Director al Institutului de Istorie şi Ştiinţe Politice, ULIM

· 01.09.2005 – 01.09. 2009 - Şeful Catedrei Relaţii Internaţionale şi Politologie, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Unversitatea Liberă Internaţională din Moldova

· Ianuarie 2009 – prezent – Membru al Consiliului de experţi în Programul Est-Est: Parteneriat Dincolo de Hotare, Fundaţia Soros Moldova.

· Decembrie 2008 – Aprilie 2010 – Professor-asociat la proiectul Centrului pentru Iniţiativa de Pace, Scimbări Democratice şi Soluşionării Conflictelor: Şcoală de Vară şi Învăţământ la Distanţă oganizat de OSCE (Moldova) şi Fundaţia HILFSWERK (Austria).

· Februarie-iunie 2008 – Expert în analiza politică, Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, Chişinău, Republica Moldova.

· Septembrie 2006 - Mai 2007 – Profesor Fulbright la Centrul Rus, Est European şi Euroasiatic, Urbana-Champaign, Statele Unite ale Americii.

· Ianuarie-Iunie 2006 – Membru al Comisiei Guvernamentale pentru Elaborarea Curriculumului de Masterat în Republica Moldova.

· 2005-2006 – Membru al Comitetului Est-European de selecţie a burselor de cercetare, Agenţia Universitară Francofonă.

· 2003-prezent – Responsabil pentru Masteratul de Studii Regionale, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM.

· 2002-2005 – Şeful Catedrei Istorie Contemporană Universală şi Ştiinţe Politice, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM.

Participări în proiecte ştiinţifice naționale și internaționale:

· 2013 - prezent – Organizator și coordonator al proiectului național pentru tineret Expedițiile Memoriei.

· 2011 - prezent – Expert în proiectul internațional: „Moldova în contextul civilizației românești și peninsula Italia: studiu comparativ al proceselor de modernizare în cele două zone ale ariei Mediteraniene (1800-1950)”, Institutul de Studii Mediteraniene (Napoli, Italia) și Institutul de Istorie a Academiei de Științe din Moldova.

· 2010 – 2012 – Expert pentru Republica Moldova în proiectul internaţional: „Borders, Migration and Regional Stability: Belarus, Moldova, Ukraine, Azerbaijan and Tajikistan”, Ministerul de Externe al Finlandei şi Institutul Karelia, Joensuu, Finlanda.

· 2010-2011 – Expert în proiectul internaţional: „Strengthening of the Critical Thinking on Accelerating Conflict Resolution in Moldova”, IDIS Viitorul şi Institul de Studii Est-Europene, Varşovia, Polonia.

· 01.10.2010 – 01.03.2011 – Bursier, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, România. Proiectul de cercetare: „Rusia şi problema integrităţii teritoriale în spaţiul post-sovietic. Cazul Georgiei, Ucrainei şi Republicii Moldova”

· 01/12 2008 –01/04/2010 – Profesor-invitat în proiectul internaţional: „Democracy, Integration and Culture of Peace”, Fundaţia HILSWERK (Viena, Austria) şi OSCE Moldova.

· 01/01 – 01/06 2008 – Expert IDIS “Viitorul” în proiectul: „Partidele Politice în Republica Moldova. Abordare ideologică şi doctrinară”.

· 01/04/2007 – 01/04/2008 – Bursier FIFA Joao Havelange Scholarship, Zurich, Elveţia. Proiectul de cercetare: „The Countries of Eastern Europe from the Communist to the Post-Communist Football System: Comparative Analysis on Ukraine, Romania and Moldova”.

· 04/09/2006 – 04/05/ 2007 – Profesor Fulbright, Centrul Rus, Est-European şi Euroasiatic, Universitatea Illinois, Urbana-Champaign, Statele Unite ale Americii. Proiectul de cercetare: „The Impact of the Historical Legacy on the Patterns of Post-Communist Transition in Eastern Europe”.

· 01/03 –30/04/2005 – Bursier al Universităţii Central Europene, Budapesta, Ungaria. Proiectul de cercetare: „Shaping a post-Soviet Future. The Post-Communist Transition in the Republic of Moldova and the Baltic States in Comparative Perspective”.

· 1994 – 1999 – Bursier al Statului Român. Proiectul de doctorat: „Problema Basarabiei în relaţiile româno-sovietice. 1917-1940”.

Comunicări la conferințe și școli de vară:

· Școala de Vară Internațională: Borders and Regions. Perceptions and changes in the European integration context. Moldova, Georgia, Armenia. Chișinău, 3-9 septembrie 2014, Institutul Moldova Leipzig, Universitatea Leipzig și USM. Tema prezentării: The Frozen Conflict and the Inner Border in Moldova.

· Jean Monnet Summer School on European Security „European Security and the Eastern Neighbourhood”, University of Oradea, 9-12 iunie 2014. Tema comunicării: Borders and territories in Russian “imaginary” and politics: A Glance at post-Soviet context

· Conferinţa Internaţională: Limits and borders in Mediterranean space, 18.12.2013, Napoli, Italia, Tema comunicării: Russian Borders in Europe between security reasons and imperial idea: from Peter the Great to annexing of Bessarabia (1812)

· Conferinţa Internaţională: Phantom Borders in Eastern Europe, 28-30.11. 2013, Cluj, România, Tema comunicării: From Bessarabia to Greater Moldova project: Borders and Soviet nation-building policies in Moldova SSR (1940-1946)

· Conferinţă Internaţională: Migration, Borders and Regional Stability in the EU's Eastern Neighborhood, 11-14.02. 2013, Helsinki, Finlanda, Tema comunicării: Borders and Nation-Building in post-Soviet States: A glance from the Republic of Moldova

· Masă rotundă internaţională: 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Lituania şi R. Moldova, 13.07. 2012, Vilnius, Lituania, Tema comunicării: Lithuania and Republic of Moldova in Historical Perspective: Similarities and Differences in Destinies

· Conferinţă Internaţională: Basarabia – 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale, 14-16 mai 2012, Chişinău-Iaşi, Tema comunicării: Practici şi politici imperiale ruse în Basarabia: reflecţii prin prisma recensământului din 1897.

Manifestări ştiinţifice organizate:

· Lecţie publică: Theories and Practices of the Soviet national and social policies in the Moldovan SSR (1940-1989), Black Sea Link Seminar, 12.01.2011, Colegiul Europa Nouă, Bucureşti, România.

· Lecţie publică: Russia and the Issue of Territorial Integrity in the Post-Soviet Space: the Case of Georgia, Ukraine and the Republic of Moldova, Black Sea Link Seminar, 13.10.2011, Colegiul Europa Nouă, Bucureşti, România.

· Conferinţa Internaţională “20 de ani de la căderea Zidului Berlinului: Influenţe şi consecinţe asupra Europei de Est”, 05-07 Noiembrie, 2009, ULIM (Organizată cu suportul Fundaţiei Konrad Adenauer (Germania).”

· Conferinţa Naţională „Eurasia – un spaţiu geopolitic în redefinire”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 24 aprilie 2008 (Organizată cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova).

· Lecţie publică „The Transnistrian conflict and the emergence of the Near Abroad Policy of the Russian Federation”, Universitatea Illinois, 19 aprilie 2007. (Organizată cu suportul Departamentului Ştiinţe Politice, Universitatea Illinois, Urbana-Champaign, SUA).

· Lecţie publică „How to Make a ‘Nation’: Reflections on the Moldovan Nation-Building Policies during the Soviet Union (1944-1989)”, Universitatea Illinois, 05 decembrie 2006. (Organizată cu suportul Centrului Rus, Est-European şi Euroasiatic, Urbana-Champaign, SUA).

· Lecţie publică „The postponed “orange” revolution – the 2005 parliamentary elections in Moldova in comparative perspective”, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria, 19 aprilie 2005 (Organizată cu suportul Departamentului Ştiinţe Politice, CEU, Budapesta).

· Conferinţă universitară “La Republique Moldova et le processus de transition a l’Etat de Droit”, Universitatea Paris 8 (Franţa), 29 martie 2004 (organizată cu suportul Facultăţii de Filozofie, Universittatea Paris 8).

Distincţii şi premii profesionale:

· 2015 – Medalia „Meritul Olimpic”, acordată de Comitetul Național Olmpic și Sportiv al Republicii Moldova.

· 2010 – Medalia „Meritul Civic”, acordată de Preşedintele Republicii Moldova.

· 2004 – Premiul Naţional al Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Literaturii pentru monografia - Problema Basarabiei şi relaţiile sovieto-române în perioada interbelică (1919-1939).

· 2004 – Premiul pentru cea mai bună carte a anului în Universitatea Liberă Internaţională - Problema Basarabiei şi relaţiile sovieto-române în perioada interbelică (1919-1939).

· 2004 – Premiul cel mai bun şef de catedră al Universităţii Libere Internaţionale în anul universitar 2003/2004.

· 1993 – Premiul Fundaţiei Soros-Moldova pentru merite academice deosebite.

· 1989 – Medalie de Argint pentru absolvirea Şcolii medii din s. Costuleni, r-nul Ungheni.

Performanţe sportive:

· 1995 - 2002 – De 7 ori campion al Republicii Moldova la box.

· 1996 – Locul V la Campionatul European din Vejle, Danemarca.

· 1996 – Participant la Jocurile Olimpice din Atlanta, SUA (locul 17).

· 1999 – Locu II la Cupa Europei din Lvov, Ucraina.

· 2001 – Locul IX la Campionatul Mondial din Belfast, Irlanda de Nord.

Lista Publicațiilor Octavian Țîcu:

A) Cărți, monografii

1. Dulatbekov, N., Țîcu, O., Miloiu, S., Spassk 99: o istorie a prizonierilor de război români în documente și materiale (Spassk 99: a history of Romanian POW in documents and materials), București. Eikon, 2016, 598 pp.

2. S. Miloiu, O. Țîcu, V. Jarmolenko, From Neighbourhood to Partnership: Highlights of Lithuania Relations with Romania and Moldova (2013), Târgoviște. Cetatea de Scaun, 2013, 311 pp.

3. Ticu, O. and Bogus, B. (2013): Nicolae Simatoc (192-1979). Legenda unui fotbalist basarabean de la Ripensia la FC Barcelona, Chișinău. Cartdidact, 211 pp.

4. Ticu, O. and Bogus, B. (2010): East European Football from Communism to Globalization, Saarbruken. Lambert Academic Publishing, 167 pp.

5. Ticu, O. and Bogus, B. (2008): Fotbalul în contextul transformărilor democratice din Europa de Est. Cazul Ucrainei, României şi Republicii Moldova. Chişinău. Cartdidact. 144 pp.

6. Ticu, O. (2004): Problema Basarabiei şi relaţiile sovieto-române în perioada interbelică (1919-1939). Chişinău. Prut International. 269 pp.

B) Articole științifice în reviste și culegeri

1. Ticu, O. (2016): „Borders and Nation‐Building in Post-Soviet Space. A Glance from

the Republic of Moldova”, In: Ilkka Liikanen, James W. Scott and Tiina Sotkasiira (eds), Borders, Migration and Regional Stability in the EU’s Eastern Neighbourhood, London, Routledge, p. 53- 69.

2. Ticu, O. (2014), “Historical Discourse and the State-Building in the Republic of Moldova: A Perspective on the Twenty Years of Independence”, In: SERGIU MUSTEAŢĂ (ed.), Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures, Iași, INSTITUTUL EUROPEAN, pp. 291-309.

3. Ticu, O. (2012), “Românizare”, “moldovenizare”, “transnistrizare”: modele de contrucţie naţional-statală în Republica Moldova după 1991, In: Destin Românesc. Revistă de Istorie şi Cultură, 2012, An VII (XVIII), Nr. 2 (78), p. 15-32.

4. Ticu, O. (2012), „TERRITORIAL INTEGRITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: A PERSPECTIVE ON THE IMPLICATION OF THE RUSSIAN FEDERATION”, In: Gh. Cliveti (ed.) Romanian and European Diplomacy: From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Trieste: Beit Casa Editrice, pp. 412-430.

5. Ticu, O. (2012), „Problema Basarabiei şi relaţiile româno-germane în ajunul celui de-al doilea război mondial”, In: N. Enciu (coord.) In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp. 489-501.

6. Ticu, O. (2011) “Border and territory in the Russian history”, In: Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău, CEP USM, 2011, nr. 1-2, p.86-113, IISN 1857-2022.

7. Ticu, O. (2011) „Moldovenismul” sovietic şi politicile identitare în RASSM şi RSSM (1924-1991), In: S. Musteaţă, I. Caşu (coord.), Fără termen de prescripţie. Analiza investigaţiei crimelor comunismului în Europa, Chişinău: Cartier, p. 333-356.

8. Ticu, O. (2011) „Discurs istoric şi construcţie statală în Repubica Moldova: O perspectivă asupra celor 20 de ani de independenţă”, In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX (coord. V. Ciobanu, F. Solomon, S. Radu), Vol.6, Cluj-Napoca: Kriterion, pp. 393-405, ISBN 978 973 26 1049 7.

9. Ticu, O. (2011): „Молдoвa и басня Крылова”, In: GEO (Moscow), Nr. 3 (March), pp.

122-125.

10. Ticu, O (2011) : ”Post-Soviet Transition and the Issue of Societal Security in the Republic of Moldova”, In: 20 let SNG: istoriko-kul’turnoe nasledie, Bishkek: NAN KR, p. 340-356.

11. Ticu, O. (2010): „The Pact Molotov-Ribbentrop and the emergence of the „Moldovan” nation: reflections after 70 years”, In: Political Science Almanch, Nr. 7, 2010, pp. 7-35.

12. Ticu, O. (2009): „Moldova and the Neighbourhood Policy of the European Union”, In: Relaţii internaţionale: Lumea diplomaţiei, Lumea conflictului (coord.Ionuţ Nistor, Paul Nistor), Iaşi: PIM, pp. 297-310

13. Ticu, O.(2009): „The Nation-Building and the Soviet Cultural Policieis in the Moldovan SSR (1944-1989)”, In: Istoriografie şi Politică în Estul şi Vestul Spaţiului Românesc (coord. S. Suveică, I. Eremei, S. Matveev, S. Şipoş), Oradea: Edutura Universităţii din Oradea, pp. 215-227.

14. Ticu, O. (2008): “How to Make a ‘Nation”: Reflections on the Moldovan Nation-Building Policies during the Soviet Union (1944-1989). In: Transylvanian Review, vol. XVII, nr. 4, winter 2008, pp. 130-153;

15. Ticu, O. (2008): „Moldova between the Near Abroad Policy of Russian Federation and the Neighbourhood Policy of the European Union”. In: Eurolimes, Nr. 6, autumn 2008, pp.160-169.

16. Ticu, O. (2008): „The Political Culture of East European Post-Communist Societies. The Case of Moldova and Baltic States”. In: History & Politics, nr. 1, 2008, p. 61-70.

17. Ticu, O. (2007): „The Transnistrian conflict and the emergence of the Near Abroad Policy of the Russian Federation”. In: Relaţii Internaţionale. Lumea de ieri, lumea de mâine (ed. Paul Nistor), Iaşi: PIM, pp. 157-168.

18. Ticu, O. (2007): „Construcţii identitare şi politici culturale sovietice în RSS Moldovenească”, In: Pro Basarabia – repere istorice şi naţionale, Iaşi: Demiurg, pp. 207-215.

C) Articole publicate la conferințe naționale și internaționale

1. Ticu, O. (2010): The issue of territorial integrity in the Republic of Moldova: historical past and current realities, In: Dialogues in Geography. XLIII Annual Meeting of Geographers, 29-30 October 2010, Joensuu, Finland.

2. Ticu, O. (2009): The Pact Molotov-Ribbentrop and the emergence of the „Moldovan” nation: reflections after 70 years, In: The Baltic Way – the Way of Freedom, 04 December 2009, Vilnius, Lithuania.

3. Ticu, O. (2009): Post-Soviet Transition and the Issue of Societal Security in the Republic of Moldova, In: Good Governance in South–East Europe, 29-31 May 2009, Salonic, Greece.

4. Ticu, O. (2008): Conflictul Transnistrian şi geneza politicii de vecinătate apropiată în Federaţia Rusă (The Transnistrian conflict and the emergence of the Near Abroad Policy of the Russian Federation). In: Materials of International Conference “Boundaries of the Romanian space in the European context”, Oradea, Romania, May 8-11, 2008, pp. 41-56.

5. Ticu, O. (2007): „Assisted” Ethno-Genesis of the Moldovans: The Soviet Legacy and Present Politics. In: Materials of the 10th Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture, and Humanities. Washington DC. Georgetown University Law College. March 23-24, 2007, pp. 173-177.

6. Ticu, O. (2004): La Republique Moldova et le processus de transition vers la democratie. Une vision retrospective et de perspective (1991-2004). In: Materials of the International

Colloquium of the Francophony Développement durable: leçons et perspectives. Ouagadougou (Burkina Faso). June 1-4, 2004, pp. 715-719.

D) Crestomații, publicații didactice

1. Ticu, O. (2009): The Baltic-Black Sea Region from the Georgian War to the Economic Crisis. In: “DEMOCRACY, INTEGRATION AND CULTURE OF PEACE”. READING, Chişinău: OSCE, 2009, pp. 7-17.

2. Ticu, O. (2009): The Political Landscape of Moldova: political system, parties and elections in the regional comparative perspective. In: “DEMOCRACY, INTEGRATION AND CULTURE OF PEACE” . READING, Chişinău: OSCE, 2009, pp. 46-64.

3. Ticu, O. (2004): Istoria contemporană a Europei de Est şi Sud-Est, 1918-prezent, (Contemporary History of Eastern and South Eastern Europe, 1918 - present).

Part 1 - 2. Chisinau. ULIM-Soros. Part 1 – 461 p; Part 2 -373 p.

XS
SM
MD
LG