Linkuri accesibilitate

Valentina Casian: Pun suflet în tot ce fac, doar astfel mă pot ridica la înălțimea încrederii pe care mi-o acordă cetățenii


Valentina Casian este autoarea jurnalului săptămânal.

Născută la 29 septembrie 1969, în orașul Strășeni. După absolvirea școlii din localitate, a urmat studiile la Universitatea Tehnică (1987 – 1991, specialitatea inginer-tehnolog), continuate la Universitatea Liberă din Moldova, Facultatea Drept (2010). În perioada 2011-2014 – masterat în științe politice, Academia de Administrare Publică. Din 2011 – prezent – primar al municipiului Strășeni, neafiliat politic. Vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Președinte al Asociației primarilor din raionul Strășeni. 2016 – prezent – membru al Delegației din partea Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Membru al Comitetului de Monitorizare al Consiliului Europei. Cetățean de Onoare al orașului Davis, California, SUA.

Luni

Impresii la început de mandat

La 20 octombrie am primit votul strășenenilor pentru cel de-al treilea mandat. Ţin să le mulţumesc pentru încrederea acordată şi să remarc că, aceasta este cea mai mare răsplată şi măsura aprecierii eforturilor depuse şi realizărilor obţinute în perioada anilor 2011-2019.
Votul locuitorilor municipiului Strășeni oglindește dorința de a continua munca de reconstrucție și modernizare a comunității și voința noastră de a o materializa prin implicare și profesionalism.

Mă bucur că pot să mulţumesc tuturor celor care fac parte din echipa care încearcă să aducă prosperitate localităţii în care trăim.

Prima zi din actualul mandat a fost una deosebită...

Prima zi din actualul mandat a fost una deosebită: am avut parte, spre deosebire de alte zile din activitatea mea de primar, de niște momente forte emoționante – în birou intrau oameni simpli și până la lacrimi, împărtășeau bucuria rezultatelor alegerilor din 20 octombrie.

Din punct de vedere a activității, a fost o zi obișnuită, cu o continuitate în toate proiectele în derulare de infrastructură – vizite în teren, rapoarte, intervenții cu ajustări, la solicitările cetățenilor. Totodată, am avut responsabilitatea maximă de a mă preocupa de pregătirile către Ziua Municipiului Strășeni cu Hramul Bisericii Sfânta Cuvioasa Parascheva. Aceasta a devenit deja o tradiție, în fiecare an, când culorile frumoase îşi încep timpuria cucerire a dealurilor, asemuite de vânturile toamnei, fiind un prilej de sărbătoare, dar şi de meditaţie asupra destinului acestei localităţi. În această zi sunt adunate colective din întreaga țară, cât și de peste hotare. Ne-am propus în acest an, la prima ediție, desfășurarea Festivalului ”Dor de cânt și joc”. Anterior, șapte ani la rând, am organizat, în parteneriat cu Despărțământul „Mihai Eminescu” ASTRA Strășeni, președinte Claudia Nestor, Om Emerit în Cultură, Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Nuntă. Este un element foarte important în toată activitatea noastră - dacă vrem să supraviețuim peste veacuri, dacă vrem să știm cine suntem și cum ne numim, trebuie să așezăm în strategia prosperității naționale pe primul loc redobândirea ființei, reîntregirea hotarelor spirituale, reconstruirea obiceiurilor strămoșești, a legilor nescrise care au făcut ca acest neam să sclipească, să uimească prin alcătuirea lui specială.

Tradițiile și obiceiurile sunt foarte importante pentru un popor, pentru că îl definesc și îi mențin identitatea de-a lungul timpului. De aceea, oricât de atrași am fi de nou, este necesar să cunoaștem și să ducem mai departe tradițiile și obiceiurile românești, pentru a nu uita valorile poporului în care ne-am născut!

Este o muncă enormă, în care au fost prinși practic toți funcționarii primăriei municipiului Strășeni, dar și agenții economici din localitate, prin contribuția lor financiară, meșterii populari, Întreprinderile Municipale, toate instituțiile din subordine, dar și o parte din consilierii locali.

Marți

Îmbunătățiri la nivel național pentru administrația locală

Astăzi, Republica Moldova nu trece prin cele mai ușoare perioade politice și administrative, însă acesta nu este un motiv ca să lăsăm mâinile în jos și să batem pasul pe loc. Experiența acestor ani a demonstrat că putem face lucruri bune și eficiente doar atunci când muncim umăr la umăr, într-o singură direcție și cu o viziune comună. Guvernul central trebuie să respecte CALM-ul, dacă dorește să construiască politici efective pentru cetățeni. Acest obiectiv se poate de realizat doar prin parteneriatul dintre guvernul central și cel local. CALM este cel care trebuie să facă acest lucru și sperăm că vom progresa în acest sens.


Ca să decurgă lucrurile bine, în primul rând, este nevoie de o administrație publică descentralizată și autonomă. Reforma de descentralizare este cea mai importantă reformă a țării. Trebuie să li să permită oamenilor să ia decizii cu privire la bugetele locale. Oamenii din comunitățile locale înțeleg că dacă au o problemă, trebuie să poată să o rezolve imediat, nu în anul următor.

Legal, APL sunt autonome, dar extrem de fragmentate și fără de resurse și capacitate necesară pentru a acorda servicii de calitate la nivel local. Pentru a implementa cu succes numeroasele prevederi ale unui sistem administrativ modernizat, se impun intervenții prompte nu numai la nivel central, dar și acțiuni concrete la nivelul administrației publice locale. Capacitatea administrativă a APL este serios afectată de lipsa unor mijloace și resurse umane, logistice, patrimoniale și financiare consistente pentru a susține cu succes serviciile publice locale tot mai solicitate de către cetățeni.

Drepturile oamenilor trebuie să fie veritabile, trebuie să fie exercitată democrația la nivel local, să nu se discute despre aceasta atât de mult, să nu fi e doar inițiative legislative, ci să li să permită oamenilor să decidă în privința resurselor financiare, iar rezultatele vor deveni vizibile. Spun că primii ani sunt cei mai dificili. Când înfăptuim descentralizarea, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: când încep acești zece ani: astăzi, lunea viitoare ori niciodată?

Câteva momente / acțiuni concrete vreau să le menționez în acest sens:

 • Accesul la Curtea Constituțională, ședințele Guvernului;
 • Competența de schimbare a destinației terenurilor a revenit autorităților locale;
 • Sistemul de salarizare a fost modificat;
 • O parte din resursele Fondului rutier le revine autorităților locale, pe cap de locuitor;
 • În proiect, la moment este: 100% din impozitul pe venit persoane fizice la sate și 50 % la orașe/municipii să rămână la nivel local, față de 75 și, respectiv 20/35 ce avem la moment;
 • Simplificarea procesului de evaluare a bunurilor imobile;
 • Acordarea scutirilor la impozit de către APL;
 • Transferarea către APL a dreptului de a stabili plafonul maxim la impozitul funciar/ imobil;

Care sunt avantajele procesului de descentralizare?

Aceasta apropie procesele decizionale de cetățeni, sporește democrația, responsabilitatea și controlul democratic; permite participarea publică, adoptarea deciziilor devine flexibilă; serviciile se pot adapta potrivit situației, necesităților și așteptărilor comunităților; standardele și principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale se aplică mai bine în administrația publică locală.

Miercuri

Pentru cel ce va câștiga alegerile la Chișinău

Cele mai multe dintre provocările executivilor sunt legate de modul în care îşi pot motiva echipele astfel ca acestea să se dedice cu entuziasm obiectivelor majore şi binelui comun. Pentru ca acest lucru să-i reuşească viitorului primar de Chișinău, acesta trebuie să posede un set de abilităţi:

 • În primul rând, trebuie să-și iubească orașul
 • Profesionalism, disponibilitate și dedicație
 • Integritate, gândire critică, spiritul de echipă
 • Capabil de a-și apăra convingerile, flexibil la schimbările pozitive
 • Caracterul este o calitate foarte importantă: Psihologii susţin că o persoană ia în medie circa 15.000 de decizii în fiecare zi, cele mai multe dintre acestea fiind legate de modul în care alegem să ne comportăm cu persoanele cu care interacţionăm pe parcursul zilei. Liderii trebuie să ia decizii în permanenţă şi să se asigure că alegerile lor sunt corecte.
 • Curajul şi tăria de caracter reprezintă cele mai importante trăsături de personalitate în leadership şi sunt cel mai adesea dezvăluite în situaţii de criză. Un lider adevărat, însă, îşi va asuma rezultatul slab şi va căuta să protejeze membrii echipei sale. În momentele de criză va căuta, în primul rând, soluţii pentru a rezolva situaţia şi a merge mai departe, apoi se va întreba pe sine cu ce a greşit şi care este contribuţia sa la rezultatul nesatisfăcător, şi în cele din urmă va căuta să afle cu ce au greşit membrii echipei sale, pentru a evita repetarea aceloraşi erori pe viitor;
 • Un primar trebuie să se perfecționeze continuu, pentru a fi în pas cu toate schimbările și să răspundă cerințelor crescânde ale cetățenilor;
 • Cât mai aproape să fie de cetățeni – aceasta este cheia succesului în tot procesul de administrare.

Joi

Strasbourg

Agenda săptămânii a cuprins și un alt eveniment important - cea de-a 37-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei ”Primarii care protejează democrația”. Este o experiență de excepție și punctul de pornire în tot procesul de modernizare a sistemului de administrare publică locală.

Cele mai importante subiecte în cadrul acestei sesiuni au fost: lansarea unui nou instrument online CARTA-MONITOR. Această bază de date prezintă rapoartele privind aplicarea prevederilor Cartei europene a autonomiei locale, permite să se facă cercetări cu privire la ratificarea dispozițiilor, conformitatea punerii în aplicare a acestora și recunoașterea principiului autonomiei locale în Constituție sau legislația națională a statelor. Carta europeană a autonomiei locale este unul dintre instrumentele-cheie ale Consiliului Europei, ratificată de Republica Moldova, ce vine să contribuie la asigurarea armoniei între cetățeni ca persoane fizice și instituțiile lor și între autoritățile locale și guvernul central.

Punte de legătură între cetățeni și restul politicului...


Dezbaterile sesiunii au mai fost concentrate pe orașele inteligente și securitatea cibernetică, noile tehnologii fiind un instrument pentru îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și stimularea transparenței. Intenția reformei sistemului de auto-guvernare locală și regională este de a construi capacitatea administrativă a unităților locale relevante și de a extinde domeniul de aplicare al autoguvernării în domeniile planificării, finanțelor și prestării serviciilor.
Totodată, a fost abordat subiectul rolului primarului, ca punte de legătură între cetățeni și restul politicului, asigurarea condițiilor, garanției, pentru ca aceștia să-și poată exercita atribuțiile,
Pe ordinea de zi a Comitetului pentru afaceri curente, a fost inclus subiectul privind violența de gen împotriva femeilor în politică la nivel local și regional, care evidențiază, necesitatea de a combate discursul de ură și atacurile împotriva femeilor alese sau care participă la alegeri, deoarece acest lucru creează obstacole pentru ca aceștia să participe pe deplin și pe egalitate în viața politică. Există o provocare comună de a schimba percepția femeilor în politică, prin ruperea tăcerii și educație. Această problemă face parte din prioritățile Congresului pentru 2017-2020, care se concentrează pe promovarea egalității de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor.
Următoarea vizită de monitorizare în Republica Moldova este planificată pentru perioada 20-21 noiembrie 2019.

Vineri

Vizita, întreprinsă în Republica Populară Chineză, la invitația autorităților chineze din orașul Ziyang, constituie un nou început, pentru dezvoltarea unei colaborări durabile și valorificarea unor noi oportunități economice și culturale pentru Municipiul Strășeni.


Aceasta a fost organizată cu sprijinul promotorilor relațiilor bilaterale moldo-chineze, Centrului Moldo-Chinez de Cooperare Social-Economică, Președinte Radu Plămădeală. în cadrul vizitei au fost prezentate principalele puncte forte pe care Municipiul Strășeni le deține pentru atragerea cât mai multor investitori și pentru dezvoltarea unor relații bilaterale.

Identificarea noilor oportunități, care să ajute la intensificarea raporturilor economice și culturale dintre Municipiul Strășeni și localitățile altor țări, rămâne în continuare o prioritate a actualei administrații, pentru dezvoltarea și modernizarea localității.

La sfârșit de săptămână, răsfoiesc agenda, pentru o evaluare a tuturor celor propuse, examinez corespondența cu partenerii de dezvoltare, ONG, instituțiile publice, agenții economici din comunitate, cu cetățenii, le mulțumesc tuturor și pun temelia activității pentru perioada ce urmează, plină de optimism și încredere. Eu îmi iubesc localitatea de baștină, pun suflet și dragoste în tot ce fac, doar astfel te poți ridica la înălțimea încrederii pe care ți-o acordă cetățenii în ziua alegerilor locale.

Vezi comentarii (1)

XS
SM
MD
LG