Linkuri accesibilitate

Matrapazlîcuri financiare cu aparatură medicală


Valentina Madan: furnizorii folosindu-se de faptul că în republică sunt doar unul-doi care importă şi livrează dispozitive medicale îşi fac nişte venituri impunătoare.


Vrei un profit de vis? Vinde ceva pentru amărâţii de bolnavi! Cam acesta a fost se pare sloganul de care s-au condus nişte şmecheri care au vândut, în 2007-2009, Ministerului Sănătăţii dispozitive de utilitate medicală; sau inutilitate, cum s-a constatat în unele cazuri. Amănunte – în discuţia pe care o vom avea astăzi cu doamna Valentina Madan, directoarea Departamentului de audit din cadrul Curţii de Conturi a Republicii Moldova.

Europa Liberă: Doamnă Madan, bună dimineaţa. Şi bine să ne auzim sănătoşi, deoarece, dacă ajungem la nişte dispozitive medicale s-ar putea să ne îmbolnăvim şi mai tare de aflăm cât s-a plătit pentru ele. Dar haideţi să reauzim povestea constatată - iată - de Curtea de Conturi: a fost odată ca niciodată un Minister al Sănătăţii...

Valentina Madan, directoarea Departamentului Audit la Curtea de Conturi.
Valentina Madan:
Da, da, a fost odată ca niciodată un Minister al Sănătăţii... Dar vreau să încep de la bun început. Acest audit al performanţei a fost iniţiat de Curtea de Conturi în baza angajamentelor asumate, conform matricei de politici ale guvernului, pentru acordul de finanţare dintre guvernul R. Moldova şi Comisia Europeană.

Acordul a fost semnat în anul 2009 în sectorul sănătăţii pentru ca R. Moldova să obţină mijloace nerambursabile de susţinere bugetară pentru republică. Şi Curtea de Conturi urma să efectueze acest audit pentru ca să prezinte informaţii Comisiei Europene cum în realitate se utilizează banii alocaţi pentru susţinerea bugetară.

Europa Liberă: Perfect, dnă Madan. Dar spune-ţi-ne ce înseamnă un audit de performanţă, ca să înţeleagă toată lumea?

Valentina Madan:
Un audit de performanţă înseamnă ca noi să spunem contribuabililor nu numai cum s-au cheltuit banii – la destinaţie sau nu. Dar cât de eficient au fost utilizaţi acesti bani şi ce are contribuabilul în urma utilizării acestor bani. Aceasta înseamnă un audit de performanţă.

Europa Liberă: Şi iată că în urma acestui audit de performanţă se pare că bucuria multora care sperau la un dispozitiv medical le-a cam trecut în scârbă. De ce s-a întâmplat lucrul acesta?

Valentina Madan:
Da, lor le-a trecut în scârbă şi chiar şi nouă ne este scârbă. Când Comisia Europeană o să citească şi o să evalueze acest raport, mie, în calitate de contribuabil din R. Moldova, mi-i cam ruşine de republica noastră, cum am utilizat noi banii noştri de la bugetul de stat.

Europa Liberă: Haideţi să ne fie şi nouă la toţi ruşine acuma şi să aflăm amănuntele. Cât s-a cheltuit, dnă Madan?

Valentina Madan:
Auditul a fost efectuat pentru perioada 2009-2010, dar ţinând cont că o mare parte din dispozitivele medicale au fost procurate şi la finele anului 2007, în decembrie, Curtea de Conturi a auditat toate aceste mijloace în volum de 146 de mln. de lei, dintre care 127 mln. de lei au fost utilizaţi centralizat de către Ministerul Sănătăţii.

Ce s-a procurat în rezultatul acestor achiziţionări? În majoritate, au fost procurate instalaţii radiodiagnostice, 21 la număr, pentru ele fiind cheltuiţi bani de 83 de mln. de lei. Adică circa 70 de procente din mijloace au fost utilizate pentru achiziţionarea acestor instalaţii radiodiagnostice. Nu se ştie din ce considerente Ministerul Sănătăţii a decis anume să procure aceste instalaşii, pe când instituţiile medico-sanitare solicitau şi alte dispozitive medicale care erau mai stringente la moment.

Dar ce este mai departe cu aceste instalaţii radiologice? Opt din ele, procurate la finele anului 2007, urmau să fie în regim digital. Adică să fie doza de radiaţie mult mai mică când pacientul se investighează. Dar, în realitate, statul plătind bani, peste 4 mln. de lei pentru o unitate, acestea au fost livrate fără acest regim, activând în regim simplu, fără unele detalii, şi ca urmare ele nu prestează serviciile celea care urmau să fie prestate. Şi aceste utilaje au fost repartizate unor instituţii de importanţă majoră în republică, ca Spitalul Clinic Republican, Spitalul Ftiziopneumologic, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină de Urgenţă, şi altor instituţii din republică care pacienţii urmau să fie investigaţi la nişte aparate performante, după cum au fost achitaţii banii publici. În realitate, situaţia pe departe nu este aşa.

Europa Liberă: Dnă Madan, dar cum s-a întâmplat? De obicei există un consiliu sau un fel de organism care trebuie să decidă condiţiile cela mai bune pentru cumpărarea unor asemenea lucruri, mai ales că, iată, costă milioane de lei?

Valentina Madan:
Da, milioane bune... A fost un grup de achiziţionare în frunte cu fostul ministru al sănătăţii, vice-ministrul sănătăţii, un grup de specialişti. Dar de ce au luat aşa decizii, până la sfârşit o să afle poate Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, care a intentat un dosar penal. Curtea de Conturi nu a primit aşa un răspuns de la persoanele care astăzi se află încă la minister. Toţi dau din umeri şi spun că nu ştiu de ce aşa s-a întţmplat.

Europa Liberă: Înțelegem că dosarul va ajunge la Centrul anticorupţie. Dar cum putea să se întâmple să spunem „această fraudă” – pentru că înţelegem că s-au procurat cu bani aproape dubli decât costă?

Valentina Madan:
Vreau să vă aduc unele exemple. Doar trei firme care au livrat Ministerului Sănătăţii dispozitivele achiziţionate de ei, au obţinut venituri brut, să spunem, de 17 milioane de lei. Şi vreau să vă dau un exemplu. Doar un singur computer tomografic procurat prin intermediul firmei Simens, care pe firmă l-a costat 7 mln., R. Moldova a plătit pentru el 14 mln. Adică firma obţinând 6 mln 900 de lei de la o singură tranzacţie. Şi această cauză este motivată de faptul că în R. Moldova nu este plafonat adaosul comercial pentru instalaţiile, pentru dispozitivele medicale atât de importante pentru instituţiile medico-sanitare publice. Şi furnizorii folosindu-se de faptul că în republică parcă ai zice sunt doar unul-doi care importă şi care livrează aceste dispozitive medicale îşi fac nişte venituri impunătoare.

Europa Liberă: Dar cum se întâmplă, cum explicaţi dv. de exemplu că acest, cum să zic, adaos comercial nu este plafonat în cazul dispozitive medicale? Deci, e un lucru firesc pentru a încuraja achiziţiile de aparataj de genul acesta, sau e o scăpare, un fel de uşă tainică prin care ăşi fac banii fel de fel de şmecheri?

Valentina Madan
: Eu cred că este şi una şi alta. În primul rând cred că statul miza pe povestea acestor furnizori, ţinându-se cont de importanţa acestor dispozitive medicale, dar la noi furnizorii, principalul pentru ei este venitul şi nu beneficiul pe care o să-l aibă populaţia. Dar Curtea de Conturi a înaintat un şir de recomandări atât Parlamentului, Guvernului, Ministerului pentru îmbunătăţirea situaţiei, pentru lichidarea acestor lacune şi deficienţe constatate în urma acestui audit şi sperăm că situaţia se va îmbunătăţi, se va lua o decizie ca şi la medicamente, unde acum sunt stabilite preţuri fixe pentru medicamentele importa şi importante pentru populaţie.

Europa Liberă: De altfel, dnă Madan, de când lucraţi la Curte – vă amintiţi de vreun caz de returnare, recuperare a banilor utilizaţi fraudulos sau contrar destinaţiei?

Valentina Madan:
Au fost, au fost cazuri, foarte multe cazuri chiar când în perioada controalelor anterioare, pentru că anterior Curtea efectua controale, acum – audite. Se restituiau banii publici, inclusiv prin judecată şi benevol. Au fost cazuri, însă spunem că nu atît de multe câţi ar trebui bani să fie restituiţi bugetului.

Europa Liberă: Bine că măcar într-o măsură mică lumea nu trebuie să se împace doar cu gândul că cineva face un pic de puşcărie pentru ceea ce a făcut. Dnă Madan, dar în cadrul consiliilor sau comisiilor de achiziţie, cum spunea unul dintre foştii miniştri ai sănătăţii, au fost prezenţi şi responsabilii de la anticorupţie care trebuie să sesizeze achiziţiile neconforme, şiretlicurile, poftele prea mari?

Valentina Madan:
Au fost prezenţi, dar rezultatul noi nu-l vedem absolut deloc. Care a fost cauza, de ce s-au înaintat – mergeau la momentul cela scrisori, urgente, spre Ministerul Finaţelor, că da-ţi să achiziţionăm anume aceste instalaţii radiodiagnostice şi în mod de urgenţă. Cu toate că Ministerul Finanţelor la moment a fost împotriva acestor achitări care nu erau planificate de la început în bugetul pentru Ministerul Sănătăţii. Dar până la final banii au fost achitaţi, toate aceste dispozitive au fost achiziţionate la preţuri extrem de majore. Care a fost cauza, o să ne răspundă până la sfârşit CCCEC, dacă o să vadă.

Europa Liberă: Până la urmă iată că acest dosar sau acest caz, ca şi multe altele, va ajunge iar la anticorupţie, unde probabil iarăşi...

Valentina Madan:
Să sperăm că vor fi poate alte persoane, nu acelea care au participat în grupul de licitaţie.

Europa Liberă: Dnă Madan, se va găsi până la urmă un ţap ispăşitor, dar cum s-ar asigura garanţia că aşa ceva nu se va repeta? Credeţi că trebuie reinventate mecanisme, pârghii de legislaţie, sau practici noi – ce anume? Doar dv. vedeţi mai bine din perspectiva, de la înălţimea Curţii de Conturi.

Valentina Madan:
În primul rând, Ministerul Sănătăţii nu dispune astăzi de un cadru legal, care ar reglementa domeniul dezvoltării tehnologiilor şi dispozitivelor medicale. Totul se face la propria voinţă a cuiva. Dar cadru legal, o lege care ar reglementa acest domeniu nu este. Cu toate că de acum Ministerul a elaborat un proiect de lege care este înaintat ca iniţiativă legislativă a guvernului şi este în Parlament, însă pe parcursul anului 2010 acest cadru legal nu a fost aprobat.

Să sperăm că în anul 2011, ţinând cont că dl. Hotineanu, fostul ministru, este acum deputat în Parlament, se va urgenta aprobarea, adoptarea acestor legi foarte necesare Ministerului Sănătăţii care ar reglementa acest domeniu, care ar plafona poate aceste adaosuri comerciale, ar spune ce trebuie să achiziţioneze Ministerul pentru ca la instituţiile medico-sanitare să vină un utilaj de care au necesitate stringentă, dar nu care astăzi se utilizează la un randament de la 0 la 20-30 de procente maximal.

Europa Liberă: Şi înţelegem că aceste aparate care s-au distribuit prin raioane vor trebui redistribuite într-un fel, pentru că unele raioane au...

Valentina Madan:
Da, unele raioane au primit câte două aparate radiodiagnostice, neutilizându-se câte doi ani, unele dintre ele neefectuând nici o investigaţie. Adică, în primul rând, începându-se de la aceea că nu erau gata încăperile pentru a instala aceste dispozitive, ele au stat pe la depozite până la 15-16 luni, bani achitându-se enormi. Adică, a fost o grabă la comanda cuiva, să spunem, ori nu înţelegem din ce cauză s-a luat decizia urgent de cumpărat ceea ce azi încă nu era necesar şi se putea fără ele.

Europa Liberă: Banii, dnă. Madan, banii.

Valentina Madan:
Da, banii, veniturile, veniturile mari.

Europa Liberă: Dnă Madan, vă mulţumim mult că aţi fost cu noi în această dimineaţă.

Vezi comentarii (1)

Acest forum a fost închis

Mai mult
XS
SM
MD
LG