Linkuri accesibilitate

11.07 - București: Strategii și soluții de îmbunătățire a situației romilor


La nivel instituţional statul român nu are încă instrumentele necesare pentru a aplica punctual măsurile convenite încă din luna mai.
11 iulie 2001

Actualitatea. (Moderator: Radu Călin Cristea; corespondent: Ingrid Șușu).

Strategii și soluții de îmbunătățire a situației romilor.


Un punct special in raportul despre Romania al baronesei Emma Nicholson il reprezintă drepturile omului. Este salutată, aşa cum aţi putut afla şi din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, decizia cabinetului Năstase de a suspenda temporar adopţiile internaţionale şi de a adopta un sistem legislativ care, în acord cu convenţiile internaţionale la care Romania este co semnatară să pună capăt practicilor de trafic de copii. Apar însă în prim plan alte îngrijorări. Situaţia romilor, problema proprietăţilor greco-catolice, unele atingeri aduse independenţei de comunicare şi de exprimare a cetăţenilor, ameninţările la adresa libertăţii presei, etc.
Între observaţiile făcute pe marginea problematicii generale a romilor în raport, se afirmă, textual că ar putea crea în viitor o situaţie „foarte specială în Romania”. Guvernul a lansat, sub forma unei ordonanţe de urgenţă o strategie naţională privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. În ancheta realizată de Ingrid Şuşu veţi putea afla care sunt principalele soluţii propuse de executiv precum şi cât de lung poate fi, şi în acest caz, drumul de la teorie la practică
.

Raportorul parlamentului eurpean pentru Romania, baroneasa Emma Nicholson nota la 23 mai în proiectul de raport privind stadiul negocierilor de aderare că Romania face progrese în îndeplinirea criteriilor, menţinînd la capitolul privind minorităţile naţionale adoptarea de către guvernul Romaniei a strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor. Cu recomandarea ca aceasta strategie să fie aplicată cît mai corect şi într-un timp cît mai scurt.

Guvernul roman a adoptat strategia prin hotarire guvernamentală la 16 mai, după o dezbatere publică de cîteva luni la care au participat alături de reprezentanţii organizaţiilor civile şi celor politice ale romilor şi reprezentanţii ministerelor. Textul strategiei este extrem de consistent și în sine denotă o mare voinţă de îmbunătăţire a situaţiei romilor, mai ales pe dimensiunea socio- economică, cel puţin la nivel declarativ.

În plus, strategia, care a fost întocmită pe termen lung şi mediu incluzînd perioada 2001-2004 şi 2004 -2010 conţine termene precise de aplicare a unor măsuri, cum ar fi, pînă la sfîrşitul lunii mai 2001, constituirea Consiliului naţional pentru prevenirea discriminării şi constituirea de comisii ministeriale pentru romi în vederea aplicării sectoriale a strategiei. [...]

Dan Oprescu, expert guvernamental în cadrul oficiului naţional pentru romi: „Din punct de vedere filosofic, între ghilimele sigur, aceasta guvernare socoteşte că problematica discriminării deşi este foarte importantă, totuşi nu se compară ca importanţă cu însemnătatea chestiunilor economice şi sociale cu care se confruntă comunităţile dezavantajate de romi.”

Această deplasare a accentului de la combaterea discriminării la integrare socială vine în întimpinarea solicitărilor instituţiilor internaţionale, UE, BM, şi FMI, solicitări care şi-au găsit concretizarea în practică, după cum precizează Dan Oprescu în strădaniile autorităţilor de a îmbunătăţi capacitatea de absorbţie de fonduri bugetare alocate comunităţilor defavorizate de romi pe diferite proiecte.

Reprezentanţii minorităţii rome nu consideră însă că declaraţiile de intenţie ale guvernului în formula acestei strategii naţionale îşi găsesc corespondenţe suficiente în realitate. Potrivit deputatului Nicolae Păun, reprezentînd Partida Romilor în Parlament, prevederile strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor sunt doar declaraţii politice menite să continue campania cu care partidul de guvernămînt a cîştigat alegerile din 2000.
Din punctul său de vedere, romii sunt în continuare supuşi discriminărilor de tot felul iar la nivel instituţional statul roman nu are încă instrumentele necesare pentru a aplica punctual măsurile convenite încă din luna mai. [...]
XS
SM
MD
LG