Linkuri accesibilitate

Guvernul a lansat serviciul de plasament familial pentru adulţi


La un azil de bătrâni

Sergiu Sainciuc: „Noi doar am aprobat regulile de joc. Mai departe autoritățile publice locale urmează să aprobe propriile regulamente de activitate a acestui serviciu”


Guvernul depune de mai mulți ani eforturi să reducă numărul copiilor în instituții și să-i plaseze în familii sau case de tip familial. Viceministrul muncii, protecției sociale și familiei, Sergiu Sainciuc, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că autoritățile vor să repete experiența în cazul oamenilor în etate și celor cu nevoi speciale.

Europa Liberă: Domnule Sainciuc, dumneavoastră ați aprobat acest regulament-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți” și a Standardelor minime de calitate. Această idee e suficient de argumentată?

Sergiu Sainciuc: „Ideea este că s-a aprobat un serviciu, deci asistență familială pentru adulți, persoane cu dizabilități și pentru persoanele care au atins vârsta de pensionare și care necesită o îngrijire din partea cuiva. Este vorba despre plasament într-o familie a unei persoane adulte cu dizabilități sau a unei persoane pensionare care necesită o îngrijire din partea unui cetățean.”

Europa Liberă: Deci eu în familia mea aș putea aduce un vârstnic căruia să îi acord ajutor?

Sergiu Sainciuc
Sergiu Sainciuc
Sergiu Sainciuc: „Da. În cazul de față veți fi un asistent familial, veți fi remunerată. Și pentru beneficiarul care va fi îngrijit de dumneavoastră statul va acorda anual sursele financiare pentru întreținerea lui.

Este vorba despre o alocație unică pentru amenajare, dacă va fi necesar ceva de ajustat în camera unde va locui această persoană și surse financiare, alocații lunare pentru întreținerea acestei persoane, suma aceasta în calcul anual constituie 41 490 lei.

În suma aceasta sunt incluse 19 800 de lei pentru salariu, instruirea asistentului familial, dar suplimentar este 21 000 de lei pentru întreținerea nemijlocită a beneficiarului. Deci aceștia sunt banii pe care îi va primi asistentul familial. Acolo este salariul, deci, în cazul de față fiind remunerată, persoana dată va avea stagiu de cotizare, contribuțiile respective. Acesta va fi un job al acestei persoane. Și concomitent va primi bani pentru a întreține în familia sa o persoană care necesită un ajutor din partea altei persoane.

Prestatorii de servicii sunt cine? Autoritățile publice locale de nivelul I, II sau prestatorii privați. Sursele financiare trebuie să fie prevăzute în bugetele respective și se vor face în limita acestor mijloace financiare. Noi doar am aprobat regulile de joc. Mai departe autoritățile publice locale urmează să aprobe propriile regulamente de activitate a acestui serviciu, să prevadă sursele financiare respective și să înceapă lucrul privind protecția socială și acordarea asistenței necesare pentru aceste persoane în familiile respective.”

Europa Liberă: Ținând cont de mentalitatea moldoveanului, credeți că se vor găsi persoane care să își asume asemenea responsabilități?

Sergiu Sainciuc: „Deja în trei raioane aceste servicii funcționează și funcționează foarte bine, cu atât mai mult că noi avem asemenea servicii care sunt destinate copiilor cu dizabilități. În cazul de față, un copil este pâră la vârsta de 18 ani. S-a împlinit vârsta de 18, mai departe nu știm ce să facem cu acest copil, fiindcă, dacă nu are o altă îngrijire, trebuie să îl instituționalizăm. Serviciul dat va permite ca acest copil să fie în continuare în grija statului, prin intermediul asistentului familial.”

Europa Liberă: Ați spus că sunt deja trei raioane unde această problemă practic și-a găsit rezolvare.

Sergiu Sainciuc: „Această problemă și-a găsit rezolvare deja și serviciul funcționează deja în raionul Călărași și foarte bine funcționează, în raionul Ungheni funcționează. Deci la momentul actual noi am creat cadrul normativ adecvat.”

Europa Liberă: Câte persoane beneficiază de această îngrijire?

Sergiu Sainciuc: „Chiar dacă beneficiază la momentul actual și zece persoane, deja este foarte important că aceste persoane nu au fost instituționalizate, ele sunt plasate în familii, sunt membri ai familiei și primesc acea asistență socială și îngrijire familială ca și orice alt membru al familiei. Eu consider că o familie foarte săracă va fi foarte greu să ia la întreținere, la deservire o persoană cu dizabilități adultă sau…”

Europa Liberă: Deci nimeni nu ar putea să profite de acest serviciu?

Sergiu Sainciuc: „Da, eu cred că nu va profita nimeni de acest serviciu, fiindcă va fi un control foarte riguros. Dacă să ne uităm și la sursele financiare, peste 41 000 de lei pe an, dar, în cazul de față, este vorba despre un cetățean, o persoană vie căreia trebuie să îi fie create toate condițiile pentru un trai normal în familie, dar nu într-o instituție socială.”

Europa Liberă: Credeți în reușita acestui proiect?

Sergiu Sainciuc: „Eu sunt convins în reușita acestui proiect fiindcă guvernul, statul Republica Moldova și-a asumat niște angajamente foarte ambițioase, ratificând și Convenția ONU privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, adoptând Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și deci acolo avem o sarcină foarte importantă de a crea diferite servicii. Acesta este al 11-lea serviciu creat în Republica Moldova pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele în etate. Deci avem „Casa comunitară”, avem „Locuința protejată”, avem serviciul „Respiro”, avem „Echipa mobilă” care se deplasează în familii ca să hotărască o problemă sau alta, avem serviciul „Asistenți personali” în familii – toate aceste forme se dezvoltă pentru a asigura o incluziune socială.”

Europa Liberă: Dar nu-i lăsați fără lucru pe asistenții sociali?

Sergiu Sainciuc: „Nu, absolut, fiindcă în cazul de față, asistentul social are o sarcină foarte importantă de a primi cererile solicitanților de ajutor social, în cazul asistenților familiali – orice familie poate fi, dacă întrunește condițiile necesare: să aibă spațiu, să aibă capacitatea de a întreține o altă persoană, să fie instruită, să accepte regulile care sunt stabilite în documentele de constituire a acestui serviciu. Primind și sursele financiare necesare, nu-i revine decât rolul de a asigura o calitate în deservirea beneficiarului. Fiindcă suma alocată, sub formă de salariu și sub formă de întreținere, ar permite întreținerea eficientă, onestă a acestei persoane în familie.”

Europa Liberă: Ați lăsat ca administrația publică locală să monitorizeze procesul?

Sergiu Sainciuc: „Și Direcția de Asistență Socială, administrația publică locală de nivelul I, de nivelul II, dar suplimentar, în baza legislației în vigoare, pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a fost creată Inspecția socială, care are menirea de a monitoriza, de a controla cât de eficient lucrează sistemele, programele, inclusiv serviciile. Și atunci vom putea să monitorizăm pe fiecare familie în parte care este situația. Deci o vizită nemijlocit la o familie în care este un asistent familial ne va demonstra din start care este situația reală la întreținerea tutelatului.”

Europa Liberă: Deci e normă legală care a intrat în vigoare?

Sergiu Sainciuc: „După ce va fi publicată în Monitorul Oficial hotărârea de guvern, ea intră în vigoare. Și atunci autoritățile publice locale de nivelul I, II pot, în primul rând, să creeze aceste servicii, să le adopte regulamentele interne de funcționare.”

Europa Liberă: Mai durează.

Sergiu Sainciuc: „Ei trebuie să prevadă lucrul acesta. Și aceasta le va da temei pentru a prevedea sursele financiare în buget pentru anul viitor, fiindcă pentru anul curent acest buget a fost aprobat. Pentru noi a fost foarte important să creăm un cadru normativ de funcționare a serviciului. Acesta este deja și un angajament al guvernului. Un angajament al APL-ului este să stabilească acest serviciu în teritoriu. Având deja și implicația lor, poți prevedea surse financiare de la bugetul local, poți obține surse financiare și de la donatori, sponsori, în cazul de față, conform legislației în vigoare. Principalul – acesta este un angajament de a realiza în practică legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.”
XS
SM
MD
LG