Linkuri accesibilitate

Nazişti, deveniţi agenţi ai serviciilor secrete estice (2)


Helmut Roth (foto: CNSAS)
Helmut Roth (foto: CNSAS)

Cazul Helmut Roth, fost nazist din România, agent al Securităţii care îi confecţionează o falsă diplomă de dentist, trimis în Germania

În mod oficial, aşa-numitele ţări socialiste s-au declarat antifasciste. Serviciile secrete însă nu aveau scrupule să colaboreze cu foşti nazişti, folosindu-i ca agenţi în interior şi mai ales în exterior. În publicaţia prezentată în corespondenţa anterioară am amintit de cazul unui german din Cehoslovacia care devenise agent al poliţiei politice StB, după ce i s-a confecţionat o diplomă universitară falsă. Astfel, persoana respectivă a devenit şantajabilă şi a acceptat să activeze ca agent în Germania occidentală.

Un caz similar a existat şi în România. Este vorba despre Helmut Roth, cunoscut în comunitatea saşilor repatriaţi ca dentist.
Roth născut în 1920 într-o mică localitate din apropierea oraşului Braşov, a activat deja la sfârşitul anilor 1930 în organizaţiile naziste ale etnicilor germani din România. În 1940 se duce în Germania, unde trece prin şcoala de pregătire a agenţilor SD (Serviciul de Siguranţă al SS), revine, în 1943, pentru scurtă vreme în România. Se reîntoarce în Germania şi va fi trimis ca agent în Franţa, unde a lucrat la cenzurarea corespondenţei. Răsturnarea regimului antonescian, pe data 23 august 1944, îl prinde din nou în România, de unde fuge imediat, pentru a nu fi arestat. Se alătură grupurilor de paraşutişti legionari (Nicolae Petrașcu, Constantin Stoicănescu, Filon Verca ş.a.) şi nazişti germani din România (Andreas Schmidt, Willi Depner, Gerhard Albrich, Andreas Schmidt, Walter May, Richard Langer, Horst Witting, Sepp Komanschek, Matz Stein, Hans Bloser, Georg Kühn, Oswald Schuster ş.a.) care, la sfârşitul anului 1944 şi începutul lui 1945, au ajuns în spatele liniilor de front, având misiunea de a organiza acte de sabotaj militar. O parte dintre cei paraşutaţi au fost depistaţi, Roth a reuşit să se ascundă la logodnica sa şi abia în 1946 a fost depistat, condamnat la 25 de ani de închisoare şi dus într-un lagăr sovietic. Acolo a fost asistentul unui dentist. După ce a fost eliberat din detenţia sovietică, în 1955, a revenit în România şi a deschis la Mediaş un cabinet dentar, fără a avea calificarea necesară.
Piesa proletcultistă a lui Hans Bergel, Înaintea apusului de soare
Piesa proletcultistă a lui Hans Bergel, Înaintea apusului de soare
Îşi reface vechile legături cu prietenii, între care se afla şi scriitorul Hans Bergel, condamnat în 1959 pentru scrieri literare, considerate duşmănoase la adresa regimului. După ce Securitatea a descoperit escrocheria falsului dentist, îl determină, în 1960, să devină agent. Furnizează poliţiei secrete informaţii operative preţioase şi continuă să facă alte escrocherii. În ultimă instanţă, Securitatea îl elimină din reţea, în 1965, dar îl reactivează în 1967, pregătindu-l în calitate de viitor agent extern. În 1970 pleacă în RFG, având misiunea de a spiona asociaţia saşilor repatriaţi şi, în primul rând, pe prietenul său Hans Bergel, pe care-l ştia din 1943 şi care devenise redactorul şef al ziarului „Siebenbürgische Zeitung” din München.
Deoarece Roth nu avea vreo diplomă, Bergel a susţinut în faţa autorităţilor vestgermane că prietenul său este dentist, ceea ce a fost reţinut într-o declaraţie notarială. În baza acestei declaraţii, Roth a reuşit să fie recunoscut ca stomatolog în Germania şi şi-a deschis un cabinet dentar.

În 1973, Securitatea i-a preparat şi o diplomă falsă de absolvent al facultăţii de stomatologie din Bucureşti. Cu prilejul unei călătorii în România, Securitatea i-a luat o declaraţie în care Roth spune că diploma este falsă:

Subsemnatul ROTH HELMUT, născut la data d 4 iunie 1920 la Ticusul-Săsesc-Braşov, fiul lui Roth Helmut şi Hedviga, cetăţean RFG, prin prezenta declar următoarele:

Azi 6 septembrie 1973 am primit de la organele securităţii statului din R.S. România diploma de medic stomatolog seria 57065 nr. 4932, din care rezultă că am absolvit cursurile de stomatologie de la Institutul medico-farmaceutic din Bucureşti în sesiunea august 1966 cînd am fost declarat medic.

Declar că această diplomă mi-a fost dată la cererea mea pentru a o folosi în RFG şi a-mi crea pe baza ei o situaţie materială care să mă satisfacă.

De asemeni declar că această diplomă este falsă şi mi-a fost acordată pe baza informaţiilor pe care le-am furnizat securităţii R.S. România începînd din anul 1957, cît şi după plecarea definitivă în R. F. Germania.

Prin aceasta înţeleg ca şi în viitor să furnizez securităţii din R. S. România informaţii valoroase.

Sibiu, 6 septembrie 1973.

(ss) Roth Helmut

Menţiuni

Prezenta declaraţie a fost luată sursei „Pascu” cu prilejul înmînării diplomei despre care se vorbire în declaraţie, în intenţia de a constitui un element de garanţie în plus într-o colaborare sinceră cu organele noastre.

(ss) mr. Păunescu I.

(ACNSAS, SIE 11625, vol. 2, f. 118)

În aceeaşi perioadă, Roth a primit sarcina să-l convingă pe Bergel să vină în România. Discuţiile cu Bergel le înregistrează, în secret, şi le predă Securităţii.

Helmut Roth, omagiat în ziarul saşilor repatriaţi, 30. 6. 1990
Helmut Roth, omagiat în ziarul saşilor repatriaţi, 30. 6. 1990

Poliţia politică intenţiona să-l contacteze pe Bergel în timpul vizitei şi să-l şantajeze cu declaraţia notarială din Germania, care practic era o minciună şi putea avea repercusiuni penale. Intenţia Securităţii de a-l racola şi influenţa pe Bergel nu a fost dusă la bun sfârşit, fiindcă scriitorul a dat curs unei invitaţii oficiale din partea Asociaţiei România, în 1975. (Cf. „Pascu” predă în Hotelul Bulevard din Sibiu ofiţerului cu indicativul 331/701 o notă, datată 4.9. 1973, în care se menţionează persoanele care ştiu că Roth „nu are studii în domeniul medicinii” - ACNSAS, SIE 11625, vol. 2, ff. 79-81)

Activitatea lui Roth - care de-a lungul anilor îşi semnase rapoartele cu mai multe nume codificate („Pascu”, „Theo 10”, „Alin”) - a încetat, practic, în 1974.

De menţionat ar mai fi că Hans Bergel s-a inspirat din biografia prietenului său şi a scris, în 1959, o piesă într-un act, intitulată „Înaintea apusului de soare”. Piesa redactată în stilul literaturii proletcultiste are în centrul acţiunii pe un paraşutist nazist care va fi obligat de fratele său, un tânăr comunist, să se predea autorităţilor române. Această piesă, cât şi alte scrieri similare, semnate de Bergel, au fost prezentate în faţa Tribunalului militar ca dovezi că scriitorul inculpat nu este un adversar al regimului. Tribunalul nu a ţinut cont de aceste materiale şi l-a condamnat. În 1968 a emigrat în RFG, iar un an mai târziu a fost reabilitat.

Addenda

[8 septembrie 1973. Extrase din dosarul colaboratorului Fritz Cloos, „Konrad”, despre participarea lui Helmut Roth la acţiunea paraşutiştilor, trimişi în ţară după 23 august 1944 de către legionarul Horia Sima şi conducerea Grupului Etnic German]

F-352 Strict secret[1]

Exemplar unic

08 sept. 1973

Notă extras

din dosarul individual Nr. 2732[2]/ vol. I

„Konrad” (F-152)

Elementul ROTH HELMUT apare la paginile 8, 230, 375, astfel:

La pag. 8

CLOOS FRITZ prin calitatea ce o avea a însărcinat pe DEPNER WILLY[3] să conducă acţiunile diversioniste germane din fostul judeţ Braşov, pe GHERHARDT ALBRICH în aceeaşi funcţie pentru regiunea Timişoara, iar LEPTICH a fost trimis la sediul central din Bucureşti.

La începutul lunii ianuarie 1945 a primit a doua grupă de paraşutişti compusă din KASTENHUBER HANS, WALTER MAY, HELMUTH ROTH şi WITTING HORST (toţi originari din reg. Stalin) care au fost lansaţi în raza localităţii Mediaş şi Feldioara.

Întîlnirea cu această grupă a avut loc în Sibiu la locuinţa numitului HOLINEK şi CLOOS FRITZ le-a trasat următoarele sarcini:

- KASTENHUBER HANS a primit ordin să-şi stabilească sediul la Sibiu unde să treacă la organizarea grupurilor diversioniste şi să raporteze personal lui CLOOS FRITZ activitatea efectuată.

- WALTER MAY a fost trimis la sediul central din Bucureşti pentru a lucra cu ANDREAS SCHMIDT, iar lui HELMUTH ROTH[4] nu i-a dat nici un fel de însărcinări, deoarece după paraşutarea sa a plecat la logodnica în Mediaş.

La pag. 230

Subsemnatul declar despre WALTER MAY, următoarele:

„La 23 august 1944 se afla plecat în Germania, de unde s-a întors împreună cu HELMUTH ROTH[5], KASTENHUBER HANS şi HORST WITTING.”

f. 120

La pag. 248

Subsemnatul declar următoarele despre

(se anexează copia declaraţiei – 3 file)

La pag. 375

„La 01. 12. 1953[6] au venit din URSS aprox. 500 persoane dintre care ...... HELMUTH ROTH....., care în momentul în care a ajuns la Iaşi au fost puşi în libertate, plecînd fiecare în localitatea respectivă.”

DI Nr. 2732, vol. IV, IX, VI, VII

Nu apare nimic despre Roth Helmuth.

DI Nr. 2732, vol. VII

La pag. 39

„În ziua de 4 aprilie a sosit la München EGON SCHETAUBER(sic). Acesta a povestit că, cu cîteva săptămîni înainte de primirea paşaportului, HELMUTH ROTH din Mediaş, cunoscut aici ca un vechi agent al serviciului rusesc şi după cum pretinde Schestauber şi al securităţii româneşti, a chemat pe Schestauber la o întîlnire în hotelul Ambasador. La această întîlnire HELMUTH ROTH a făcut lui Schestauber propunerea de a face legătura specială cu mine în RFG. Schestauber a suspectat pe ROTH ca provocator şi s-a ţinut departe de el.”[7]

La pag. 296

„HELMUTH ROTH din Mediaş este în atenţia Dir. Reg. Braşov din 1960. Grupul DEPPNER, BERGER şi alţii încă de la întoarcerea lor din URSS (1955) afirmau că ROTH este colaboratorul organelor de securitate.[8] Sus numiţii au ajuns la această concluzie dat fiind atitudinea lui Roth în cadrul aşa-zisei „mişcări de rezistenţă” din anul 1944-45, cît şi în timpul detenţiei în URSS (unde – zic ei – a colaborat cu organele sovietice).

DI Nr. 2732 vol XVI

La pag. 325

Este o menţiune care îl indică pe HELMUTH ROTH din Mediaş ca suspect de colaborare cu securitatea română şi cea sovietică (este suspectat atît în RFG, cît şi în rîndul cetăţenilor români de naţionalitate germană din Braşov şi Mediaş.[9]

În nota ce se referă la acest pasaj se arată că HELMUTH

f. 121

ROTH este informator al I. J. Sibiu.

f. 122

(ss) Lt. Major, Gruia Ion

ACNSAS, SIE 11625, vol. 2, ff. 120-122

[1] Material dactilografiat, microfilmat, pe alocuri greu descifrabil.

[2] Dosarul se află în arhiva CNSAS în fondul SIE, cota 2732.

[3] Subliniat în text, asemenea numelui lui Cloos, înrămat.

[4] Nume subliniat în text.

[5] Subliniat numele pe tot parcursul materialului.

[6] Greşeală de transcriere. Corect: 1955.

[7] Întregul pasaj subliniat.

[8] Ultimele 8 suvinte subliniate.

[9] Pasaj integral subliniat.

Previous Next

XS
SM
MD
LG