Linkuri accesibilitate

Unire sau anexare? Basarabia, 27 martie 1918 (II)


Reașezări politice în Republica Democratică Moldovenească la începutul anului 1918

După intrarea trupelor române în Chișinău, în ianuarie 1918, în cercurile politice ale Republicii Democratice Moldovenești au apărut tensiuni legate de modul în care fusese gestionată criza provocată de încercarea de preluare a puterii de către bolșevici, dar și atitudinea față de diviziile trimise de guvernul de la Iași.

Pantelimon Erhan (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)
Pantelimon Erhan (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)

Contestat, cabinetul Erhan și-a dat demisia, care i-a fost acceptată de Sfatul Țării la 14/27 ianuarie 1918. Drept urmare, s-au organizat alegeri în Parlamentul de la Chișinău pentru desemnarea unui nou guvern. În competiție au intrat Pantelimon Erhan, fostul premier, susținut de Fracțiunea Țărănească și de Minoritățile Naționale, și Daniel Ciugureanu, din partea Blocului Moldovenesc. Cel din urmă a câștigat cu un scor strâns poziția de președinte al Consiliului Directorilor Generali.

Medic de profesie, Daniel Ciugureanu se remarcase înaintea Primului Război Mondial prin implicarea alături de alți intelectuali moldoveni din Basarabia în cercul „Deșteptarea”, care avea o orientare națională. Pentru convingerile și acțiunile sale a fost arestat de autoritățile țariste. Colaborator al ziarului Cuvânt moldovenesc, Ciugureanu a fost cofondator al Partidului Național Moldovenesc, în 1917; din partea acestei formațiuni politice a și intrat în Sfatul Țării la sfârșitul aceluiași an.

Daniel Ciugureanu (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)
Daniel Ciugureanu (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)

Prin victoria candidatului său, Blocul Moldovenesc își sporea prestigiul și influența în mod vizibil, și avea să o facă și mai mult în perioada următoare. Noul Consiliu al Directorilor Generali a fost prezentat, incomplet, în fața Sfatului Țării de către Daniel Ciugureanu, la 19

Vladimir Cristi (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)
Vladimir Cristi (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)

ianuarie/1 februarie 1918: M.G. Savenko la Justiție, Pantelimon Erhan la Învățământul Public, Vladimir Cristi la Afacerile Interne, colonelul Constantin Brăescu la Problemele Militare, Teofil Ioncu la Finanțe, N.N. Bosie-Codreanu la Comunicații, G. Podvinski era Controlor General. Ion Pelivan avea să fie numit mai târziu ministru de Externe, iar Anton Crihan ministru al Agriculturii. Deși unii membri ai Blocului Moldovenesc l-ar fi vrut înlocuit și pe Ion Inculeț din fruntea Sfatului Țării, acesta și-a păstrat poziția ca urmare a unui compromis politic.

Ion Pelivan (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)
Ion Pelivan (Foto: Gh. V. Andronachi, Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al unirii, Chișinău, 1933)

În acel moment se părea că basarabenii aveau mai multe opțiuni în privința viitorului lor politic. Prima opțiune era menținerea autonomiei în cadrul unui stat federativ rus. Acest scenariu ar fi avut avantajul legitimității și continuității politice, al recunoașterii internaționale, dar și al existenței unor legături economice și culturale care se stabiliseră și se consolidaseră în ultimul secol. Existau însă și probleme evidente: Rusia era cuprinsă de război civil și de mișcări centrifuge. O altă opțiune era alipirea la Ucraina, care tocmai își proclamase independența (13/26 ianuarie 1918). Însă noua țară avea ea însăși probleme mari de natură politică și economică. În plus, susținătorii ei în interiorul Basarabiei erau foarte puțini, doar între etnicii ucraineni, și nici acolo nu era clar cât de extinsă era ideea pan-ucraineană. Moldovenii în mod clar nu susțineau o asemenea variantă. Soluția independenței avea să se impună în cele din urmă. Unii oameni politici voiau consolidarea statalității Republicii Democratice Moldovenești și realizarea reformelor de care se vorbise insistent în ultimul an, în vreme ce alții vedeau independența doar ca pe un pas spre unirea cu România, de care se simțeau atrași prin limbă, istorie, în general prin ideile naționalismului romantic.

Republica Democratică Moldovenească și-a proclamat independența la 24 ianuarie/6 februarie 1918. Citită în limba română, apoi în limba rusă, declarația a fost votată în unanimitate de membrii Sfatului Țării. Consiliul Directorilor Generali și-a luat numele de Consiliul de Miniștri, ceea ce se voia o subliniere suplimentară a noului statut al țării. Însă dincolo de retorică (Republica Democratică Moldovenească se declara „de acum înainte și de-a pururea neatârnată”), actul avea să se dovedească mai degrabă formal, fără urmări profunde în privința ordinii interne sau a statutului internațional al teritoriului dintre Prut și Nistru. O delegație moldovenească a fost trimisă la Iași, pentru a aduce la cunoștința Aliaților noua realitate politică de la Chișinău. Aliații au dat asigurări că recunosc independența noului stat, însă numai prin viu grai.

În lucrări memorialistice, unii dintre participanții la evenimentele din Basarabia la începutul anului 1918 aveau să considere că proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești „era o etapă premergătoare marelui act al unirii” (Gherman Pântea). Fie în timpul desfășurării evenimentelor, fie la ani buni după ce Basarabia devenise parte componentă a României, mai mulți participanți sau observatori ai evenimentelor – din dreapta și din stânga Prutului – aveau să noteze în lucrări diverse, cu caracter memorialistic și/sau istoric (Ștefan Ciobanu, Gurie Grosu, Ion Nistor, Onisifor Ghibu ș.a.), că Republica Democratică Moldovenească nu ar fi putut rămâne independentă, din motive interne și externe, așadar că singura soluție era unirea cu România.

Ion Nistor a sintetizat acest punct de vedere în Istoria Basarabiei. Potrivit lui Nistor, „toți bunii patrioți români din Basarabia erau încredințați că singura soluție a problemei politice a patriei lor nu putea fi alta, decât unirea [subl. I.N.; nota D.D.] ei cu vechea Moldovă, din trupul căreia fusese ruptă de ruși, cu o sută de ani în urmă”. Același autor afirma că trei lucruri ar fi contat: 1) „gândul ascuns” al reunirii care, credea el, sălășluia în sufletul tuturor moldovenilor; 2) prezența armatei române; 3) propaganda națională („de trezire și redeșteptare”) susținută de intelectualii din România, Ardeal și Bucovina, care se găseau în Basarabia, în Chișinău, dar și în alte centre de la est de Prut. Toate acestea ar fi trezit ideea solidarității naționale și de unire cu „patria-mamă”.

Ideile lipsei de viabilitate a Republicii Democratice Moldovenești și inevitabilitatea unirii acesteia cu România erau vehiculate în cercurile guvernamentale românești în primul trimestru al anului 1918. Stau dovadă în acest sens, spre exemplu, jurnalul lui Alexandru Marghiloman și memoriile lui I.G. Duca. Potrivit aprecierilor lui I.G. Duca, proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești ar fi fost „primul act al unirii dorite, firești și fatale cu patria mumă”. Trimiterea trupelor române în Basarabia, în ianuarie 1918, împlinise în realitate unirea, scria Duca. Și tot el adăuga în memoriile sale: „totuși nu am vrut nici atunci să-i dăm o concretizare formală, ca să nu apară în fața opiniei publice ca o cucerire prin arme [subl. D.D.], când interesul cauzei cerea neapărat un act voit și liber consimțit de către populația basarabeană, pe baza principiului autodeterminării popoarelor”. Ceea ce părea să intereseze mai mult era imaginea, impresia de „liber consimțământ”, nu realitatea de facto.

Altfel spus, românii voiau să preia regiunea, dar voiau în același timp ca acțiunea să fie legitimată printr-o adeziune locală, dacă nu entuziastă, atunci cel puțin formală. Duca avea să aprecieze că la 27 martie 1918 doar „s-a desăvârșit” unirea Basarabiei cu România. Înainte de actul de la Chișinău, „totul era pregătit și hotărât până în cele mai mici amănunte”. Potrivit aceluiași memorialist, unirea era „o inexorabilă fatalitate”. Nu este mai puțin adevărat că, după 27 martie 1918, arogarea meritelor unirii Basarabiei cu România de către Marghiloman i-a iritat pe liberali.

Perspectivele post-factum ale memorialiștilor sau istoricilor angajați cu privire la includerea Basarabiei în Regatul României, prin liber consimțământ, nu iau însă în calcul câțiva factori. În primul rând că unirea cu România avea puțini aderenți în Basarabia la începutul anului 1918, deși opțiunea câștiga teren, într-un context internațional și intern în schimbare. Rusia era cuprinsă de anarhie, Ucraina își declarase independența și avea pretenții asupra Basarabiei, iar România controla de facto regiunea, trupele ei aflându-se în număr important la răsărit de Prut. În plus, Centralii dăduseră mână liberă României în Basarabia. Tocmai pentru ca încorporarea Basarabiei să nu apară ca un schimb cu Dobrogea, pe care Germania și Austro-Ungaria voiau să o dea măcar în parte Bulgariei, guvernul de la Iași a evitat luarea Basarabiei în ianuarie-februarie 1918. În luna martie a aceluiași an contextul avea să se schimbe.

Despre blogul centenarului 1918 - 2018

1918 – 2018. Un centenar văzut de pe ambele maluri ale Prutului, de istoricii Octavian Țîcu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași.

Timp de un an și jumătate, cei doi istorici vor analiza, dezbate (poate și în contradictoriu) și comenta evenimentele anului 1918 si repercusiunile acestora până astăzi. Țelul acestui blog „în tandem” nu este numai de a arunca o nouă privire asupra anului 1918 dar și de a demistifica multe locuri comune ale istoriei contemporane, de a repune in contextual lor istoric „corect” fapte și persoane deseori manipulate de politicieni, de presă sau chiar de istorici.

Istoricul Octavian Țîcu, Chișinău
Istoricul Octavian Țîcu, Chișinău

„… fenomenul Unirii de la 27 martie 1918 trebuie privit într-un context amplu al transformărilor la nivel european și regional, în care efectul cumulat al războiului mondial, al revoluției ruse, al pretențiilor teritoriale din partea Ucrainei independente exprimate față de Basarabia și al pericolului bolșevizării, a determinat opțiunea provinciei pentru revenirea în cadrul statului român întregit.” (Octavian Țîcu, Cercetator-Coordonator la Academia de Stiinte a Moldovei )

Istoricul Dorin Dobrincu, Iași
Istoricul Dorin Dobrincu, Iași

„ Războiul și ceea ce a urmat nu reprezintă în România doar istorie, ci și memorie. Ambele sensibile. Ca și în alte locuri. Există o istorie oficială, patriotică, justificativă, care mai degrabă pune note la discursul oficial din epocă, după cum există și o istorie critică, care caută să înțeleagă și să explice. ” (Dorin Dobrincu, istoric, cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, Academia Română – Filiala Iași, din 1995).

XS
SM
MD
LG