Linkuri accesibilitate

Marius Stan

Deși alte nume—în special Picasso—sunt recunoscute de publicul larg ca aparținând marilor artiști ai secolului XX, profesioniștii artei îl consideră pe Marcel Duchamp (1887–1968) drept cel mai important artist al veacului trecut. De la vârsta de 25 de ani și până la decesul său, la 81 de ani, Duchamp a dezvoltat un set de teorii radicale care au redefinit efectiv arta ca praxis contemporan. A murit pe 2 octombrie 1968, la New York, acolo unde trăise mare parte a vieții după ce părăsise Franța în timpul celor două conflagrații mondiale.

Deoarece a trăit o viață atât de lungă, Marcel Duchamp a fost nevoit să reconcilieze propriile inovații artistice cu o cunoaștere mai intimă, dacă nu a îmbătrânirii însăși, măcar a relației dintre artist și audiența sa prezentă, pe de-o parte, și posteritate, pe de alta.

Spre deosebire de Pablo Picasso, contemporanul său mai faimos, Duchamp a optat pentru un punct de vedere teoretic riguros. Picasso a atins o faimă aproape universală și o avere considerabilă, în vreme ce Duchamp a fost dependent financiar întreaga sa viață. Chiar în sânul lumii artistice, prima achiziție a vreuneia din operele sale de către o colecție publică franceză s-a petrecut abia în 1954, când artistul avea deja 67 de ani. Prima lui retrospectivă a avut loc în 1963, la vârsta de 76 de ani, la Muzeul de Artă Pasadena din California. Iar prima monografie Duchamp a apărut în 1959, scrisă de Robert Lebel, pe când artistul avea 72. Cu toate acestea, Duchamp avea să mărturisească într-un interviu din 1971 că faima nu este importantă: „spectatorul postum este cel care contează”.

Marcel Duchamp a început să se adreseze acestui public suprem (publicul posterității) foarte devreme în carierea sa, supraveghind ca operele lui de bază să intre în din ce în ce mai puține colecții (cel mai probabil doar în cele ale prietenilor săi apropiați, cuplul Walter Conrad și Louise Arensberg) și doar cu promisiunea acelor colecționari de a dona, finalmente, operele Muzeului de Artă din Philadelphia. Nu putem scăpa de această impresie că artistul a țintit mereu un public ideal, disprețuindu-l pe cel imediat, care vine, te acceptă, acaparează și umple de succes. Din momentul în care întors spatele lumii artistice convenționale, cariera lui Duchamp a continuat să fie consistentă în raport cu acest crez.

Lungul său drum a început practic în 1912, odată cu capodopera Nude Descending a Staircase, care l-a și plasat în primele rânduri ale unei generații de avangardă ce explora încă realitățile subiective ale cubismului. Opera a atras batjocură în presă, însă în astfel de cazuri, atunci ca și acum, artistul a devenit faimos. În pofida acestui tip de atenție, după Primul Război Mondial, atitudinea lui Duchamp față de procesul artistic s-a schimbat, iar tiparul său de carieră s-a depărtat considerabil de al lui Picasso. Natura politică a proceselor artistice a început să fie abordată odată cu mulți artiști ai epocii, în special suprarealiștii. Din acest moment înainte, opera lui Marcel Duchamp avea să anticipeze într-un mod remarcabil ceea ce azi se cheamă teoria postmodernă. Altfel spus, înțelegerea artei nu doar ca lume izolată a culorilor, liniilor și formelor, ci ca parte integrantă din construcția socio-politică a societății.

Curajul care i-a trebuit lui Duchamp să-i „dezamăgească” pe cei ce îl așteptau să evolueze într-un artist „matur” producând mecanic obiecte de artă predictibile reprezintă primul semn al refuzului său de a împlini așteptările culturale proiectate asupra bătrânului artist. Singurul filosof pe care l-a recunoscut vreodată ca influență a fost un german de secol XIX pe nume Max Stirner, precursor al nihilismului, existențialismului, anarhismului și postmodernismului. În fapt, Stirner a fost un hegelian care a folosit dialectica pentru a-și dezvolta propriile teorii asupra unui destin individual lăsat la mâna constrângerilor politice și sociale. Pentru tânărul Duchamp, impactul a inclus, probabil, negarea oricărui sistem filosofic și plăcerea respingerii sistematizării.

Au existat multe alte ținte ale de-acum „privatizatului” Duchamp, care i-au și construit, de fapt, legenda, în mod ironic după moartea sa și redescoperire: dragostea lui pentru șah, numeroasele alter ego-uri, obsesivele lui jocuri de cuvinte, interesul pentru ideea unei a patra dimensiuni. Alter ego-ul său feminin Rrose Sélavy, de pildă, anticipează natura construită a identității sexuale pe care o investighează azi feminismul și literatura LGBTQ.

În cele din urmă, opoziția viață–moarte este și ea confruntată și negată. Epitaful lui Duchamp, D’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent, o referință calambur la cei din mormintele de lângă el, devine o sugestie că, odată cu înțelepciunea și, prin extensie, prezența sa, el există. Evident, nu putem ști și asista cu adevărat decât la moartea celorlalți. Această „golire” tombală a lui Duchamp rimează teribil cu ultima sa capodoperă, descoperirea postumă Étant donnés (sau Given). Artistul lucrase la ea vreme de 20 de ani (1946–1966) și într-un secret total. Avea să fie asamblată cu trudă doar după moartea acestuia și bazat pe indicațiile pe care le lăsase. Așa cum s-a întâmplat și cu alte opere de-ale sale, Étant donnés a născut o nouă formă de artă: instalația, o sculptură care necesită participarea activă a corpului privitorului și care conține elemente arhitecturale.

Se prea poate să fi fost vorba de un nou gest de curaj. Nedivulgându-și opera înainte să moară, Duchamp i-a înfrânt pe toți cei care i-ar fi contestat opțiunile profesionale în timpul vieții. Odată cu Étant donnés, anii de aparentă inactivitate s-au dezvăluit a fi o strategie conștientă de a pune la treabă, în folosul redefinirii productivității, perfecționismul și introspecția. Din acest punct de vedere, ultima capodoperă a lui Marcel Duchamp conține trupul despre care epitaful său pretinde că-i lipsește din mormânt...

Istorica bulgară Diana Mishkova a publicat recent la Routledge o carte (Beyond Balkanism. The Scholarly Politics of Region Making) care reușește într-un mod impresionant, așa cum insistă chiar autoarea la începutul eruditului său efort, „să releve strategiile care au fost aplicate la periferiile balcanice spre a provoca o conceptualizare asimetrică a lor prin categorii (și clasificări) regionale subversive și moduri regionale alternative de identificare colectivă. […] Astfel, cartea caută să-i determine pe experți să mediteze la rădăcinile transnaționale ale propriilor practici, dincolo de unilateralul—de la Vest la Est—transfer de idei și concepte”.

A vorbi și a scrie despre alții înseamnă a spune ceva și despre tine însuți. Construirea „celuilalt” (the other) este concomitent o clădire a sinelui, iar autoarea este perfect conștientă de acest fapt. Dintr-o astfel de perspectivă, cartea devine un exercițiu de autoînțelegere „balcanică” și o inspirată continuare a unor eforturi demistificatoare anterioare.

Volumul inovator al Mariei Todorova, Imagining the Balkans, pusese sub semnul întrebării descoperirea discursivă a regiunii și dezvoltarea balcanismului ca o narațiune hegemonică (și implicit superioară și îngâmfată) occidentală despre alter ego-ul ei oriental. Cu toate acestea, Todorova a mers dincolo de granițele teoretice ale Orientalismului lui Edward Said, a produs contribuții importante la eforturile istorice comparative și a pus umărul la demitizarea multor stereotipuri jurnalistice legate de tulburările regiunii din anii 1990.

Din acest punct de vedere, Fantomele Balcanilor, cartea lui Robert Kaplan, se situează la polul opus efortului Mariei Todorova pentru că lucrează cu o paradigmă cumva simplificatoare a balcanismului. Din fericire, o carte clasică nu este sub nicio formă un tratat final pe un anumit subiect, ci doar începutul unei argumentări mai profunde, așa cum foarte convingător demonstrează și Beyond Balkanism.

Traducerea diferită a titlului clasic al cărții Mariei Todorova în varii limbi (de la germană, unde Die Erfindung des Balkans înseamnă „fabricarea” sau „conceperea” mai degrabă decât „imaginarea”, la accentul din traducerea română pe geografia simbolică, prin Balcanii și balcanismul) atestă ceea ce Mishkova numește „varietatea balcanismelor occidentale și răsăritene”. Cu toate acestea, modul în care se văd balcanicii pe ei înșiși ca reflectați prin alții reprezintă contribuția esențială a Dianei Mishkova la literatura pe subiect.

Beyond Balkanism acoperă patru mari perioade de „regionalizare academică”, pornind de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX, trecând prin perioada interbelică, apoi anii 1960 și 1970, apoi peisajul postcomunist cu ale lui conceptualizări friabile. Unele din cele mai interesante secțiuni ale cărții poartă cititorul printr-un întreg labirint de subregiuni și perioade istorice, adăugând acestui excelent efort academic o tușă enciclopedică. Autoarea este pe deplin îndreptățită să evalueze cum anumite proiecte balcanice din perioada Războiului Rece au fost, de fapt, impulsuri naționaliste „sub acoperire” (Iugoslavia, Albania, România).

Per total, proiectului balcanic postbelic „i-au lipsit coerența ideologică, musculatura politică și respirația vizionară a predecesorilor săi interbelici, comunist sau liberal”. Lipsa de interes pentru Balcani ca subiect epistemic după 1945 s-a schimbat brusc odată cu războaiele de succesiune din fosta Iugoslavie. Deși a avut loc doar pe o suprafață mică a peninsulei, conflictul a fost denumit „balcanic”. Vechile stereotipuri ale unei regiuni turbulente—„butoiul cu pulbere” al Europei—au ieșit atunci la suprafață mai puternice ca oricând, iar cartea demonstrează cum acest proces a fost acompaniat de o reconfigurare radicală a gândirii despre regiune.

Datorăm unora ca Maria Todorova, Stefan Troebst, John Lampe, Misha Glenny și, mai recent, Timothy Snyder și Katherine Younger (The Balkans as Europe, 1821-1914) popularizarea subiectului în cercurile academice occidentale, dar datorăm unora ca Diana Mishkova analiza comprehensivă a mai mult de un secol de conceptualizări și auto-conceptualizări ale balcanismului. Utilizarea peiorativă a termenului de „Balcani”, care subliniază caracterul de alteritate al regiunii și propune o perspectivă eurocentrică, a fost întâmpinată cu multă critică legitimă în anii din urmă.

La urma urmelor, Balcanii rămân o ficțiune și un alter ego al Occidentului. Metafora hărții mentale pe care o propusese Todorova și studenții ei a jucat un rol-cheie în consolidarea unei discipline puternic desconsiderată în Vest (cel puțin la început). Beyond Balkanism demonstrează cât se poate de persuasiv cum „a vorbi despre Balcani ignorând cum anume au fost «Balcanii» definiți ca obiect al cunoașterii a devenit problematic”.

Fiecare regiune a fost alcătuită de propria ei istorie, propria ei interacțiune de evenimente istorice, tradiții, memorii și moșteniri. Nimeni n-ar fi prezis la sfârșitul anilor ’90, spre exemplu, că România și Bulgaria vor adera la Uniunea Europeană. Întregul discurs asupra Balcanilor s-a schimbat radical în ultimii ani, iar cartea Dianei Mishkova este un reminder al faptului că avem nevoie să reevaluăm înțelegerea noastră asupra regiunii și strategiilor discursive asociate.

Concluzia istoricei bulgare este grăitoare („toate istoriile conțin «geografii multiple»”) în sensul în care ea confirmă complexitatea derivată din conceptualizări regionale multiple și adesea conflictuale: „Nu există o singură istorie «comună» care să poată fi reificată de către experți, care poate fi gândită ca aparținând unui mănunchi specific de caracteristici ce pot servi în mod legitim la construirea unei regiuni. Asistăm, în schimb, la diferite conceptualizări informate istoric, diferite «povești» și maniere de concepere a regiunii ca spațiu unitar”.

Încarcă mai mult

Despre blog:

Marius Stan, politolog, specializat în istoria regimurilor comuniste, director de cercetare la Centrul „Hannah Arendt”, Universitatea din București, România. Din septembrie 2018, semnează un blog la Radio Europa Liberă: Distinguo*

(*Un modest omagiu în spiritul rubricii permanente pe care o ținea cândva criticul și eseistul Vladimir Streinu la revista Luceafărul” – Marius Stan)

Opiniile autorului nu reflectă, neapărat, poziția Europei Libere.

XS
SM
MD
LG